Sağlık Bilimleri Fakültesi - Akademik Kadro

Prof. Dr. Gökay GÖRMELİ (Dekan)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9150 gokay.gormeli@bau.edu.tr

Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Y. Lisans:Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doktora:Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=Bl5znuoAAAAJ


Dr. Öğr. Üyesi Ahu KÜRKLÜ (Dekan Yardımcısı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9116 ahu.kurklu@bau.edu.tr

Lisans:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Y. Lisans:Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Pelin PİŞİRİCİ (Dekan Yardımcısı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9198 pelin.pisirici@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:İstanbul Medipol Üniversitesi


Prof. Dr. Burak KUNDURACIOĞLU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 burak.kunduracioglu@bau.edu.tr

Lisans:Ankara Üniversitesi

Y. Lisans:Ankara Üniversitesi

Doktora:Ankara Üniversitesi


Prof. Dr. Bülent AKSOY

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 bulent.aksoy@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi


Prof. Dr. Deniz TOPÇUOĞLU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5404 deniz.topcuoglu@ou.bau.edu.tr

Lisans:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi


Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9150 fatma.eti@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=NlbTZTsAAAAJ


Prof. Dr. Hatice Necla KELEŞ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0641 necla.keles@bau.edu.tr

Lisans:Selçuk Üniversitesi

Y. Lisans:Selçuk Üniversitesi

Doktora:Selçuk Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=FcHCiwQAAAAJ


Prof. Dr. Memet Hanifi EMRE

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 8243 memethanifi.emre@bau.edu.tr

Lisans:Ankara Üniversitesi

Y. Lisans:Atatürk Üniversitesi

Doktora:Atatürk Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=Hn0Y9awAAAAJ&hl=tr&oi=sra


Prof. Dr. Sami Fikret TÜZÜN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 samifikret.tuzun@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi


Doç. Dr. Cemile Ayşe GÖRMELİ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9184 cemileayse.gormeli@bau.edu.tr

Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi

Y. Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi

Doktora:İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=xJz8hV4AAAAJ


Doç. Dr. Gökçen GARİPOĞLU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9197 gokcen.garipoglu@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Gazi Üniversitesi - Hacettepe Üniversitesi

Doktora:Gazi Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=WbpDXZEAAAAJ


Doç. Dr. Hasan Kerem ALPTEKİN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9162 hasankerem.alptekin@bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=yLFm1rgAAAAJ


Doç. Dr. Neşe LORTLAR ÜNLÜ

444 28 64 nese.lortlarunlu@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Doktora:Hacettepe Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=GSZ88mkAAAAJ&hl=tr


Doç. Dr. Selen GÜR ÖZMEN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9213 selengur.ozmen@bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Bilim Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Ali Veysel ÖZDEN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 aliveysel.ozden@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Bilge MERAL KOÇ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9190 bilge.koc@bau.edu.tr

Lisans:Yeditepe Üniversitesi

Y. Lisans:Acıbadem Üniversitesi

Doktora:Sağlık Bilimleri Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=B8D07CUAAAAJ


Dr. Öğr. Üyesi Can ERGÜN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9153 can.ergun@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Doktora:Hacettepe Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=dyBqZTEAAAAJ


Dr. Öğr. Üyesi Evin KORKMAZ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9206 evin.korkmaz@bau.edu.tr

Lisans:Dicle Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=yfitsVQAAAAJ


Dr. Öğr. Üyesi Ferhan MANTAR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 00 00 ferhan.mantar@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Tıp Fakültesi

Y. Lisans:SB İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi

Doktora:İstanbul Tıp Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜVELİ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 hakan.guveli@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:Haydarpaşa Üniversitesi

Doktora:Yeditepe Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=-oPSJ4QAAAAJ


Dr. Öğr. Üyesi Hande BAŞAT

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 hande.basat@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Hasan Zafer HIRÇIN

+90 212 381 0000 hasanzafer.hircin@bau.edu.tr

Lisans:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Y. Lisans:Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=eshdJWUAAAAJ


Dr. Öğr. Üyesi Hayat YALIN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9167 hayat.yalin@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Hazal GENÇ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9194 hazal.genc@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Medipol Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Medipol Üniversitesi

Doktora:İstanbul Medipol Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=TfYyD8gAAAAJ


Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can YAŞA

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9156 ibrahimcan.yasa@bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Kent Üniversitesi

Doktora:Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi


Dr. Öğr. Üyesi İlknur SARAL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9178 ilknur.saral@bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=u6jX70kAAAAJ


Dr. Öğr. Üyesi Leyla ATAŞ BALCI

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9164 leyla.atasbalci@bau.edu.tr

Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:İstanbul Medipol Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=xC4KWzoAAAAJ


Dr. Öğr. Üyesi Nesrin GÜLÜM

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9160 nesrin.ozdemir@bau.edu.tr

Lisans:Ankara Üniversitesi

Y. Lisans:Ankara Üniversitesi

Doktora:Mimar Sinan Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Nilgün DERELİ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 nilgun.dereli@bau.edu.tr

Lisans:Ege Üniversitesi

Y. Lisans:Ege Üniversitesi

Doktora:Ege Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Seda EYİLİKEDER TEKİN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 seda.eyilikedertekin@bau.edu.tr

Lisans:Anadolu Üniversitesi

Y. Lisans:Anadolu Üniversitesi

Doktora:Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi


Dr. Öğr. Üyesi Selda POLAT

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9204 selda.polat@bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Selma BAZ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9112 selma.baz@bau.edu.tr

Lisans:Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Y. Lisans:Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Doktora:İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=GRKTd0EAAAAJ


Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KIRAL ÖZKAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0243 tugba.kiral@bau.edu.tr

Lisans:Uludağ Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Yonca SEVİM

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9196 yonca.sevim@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:Başkent Üniversitesi


Öğr. Gör. Berkay Eren PEHLİVANOĞLU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 berkayeren.pehlivanoglu@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Bilim Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi - Kayropraktik

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=6ibV4zAAAAAJ


Öğr. Gör. Emine ÖZDEMİR ASLAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9185 emine.ozdemiraslan@bau.edu.tr

Lisans:Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=aRREbVAAAAAJ


Öğr. Gör. Emre Batuhan KENGER

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9180 emrebatuhan.kenger@bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=SDoH84MAAAAJ


Öğr. Gör. Gözde MALKOÇ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9163 gozde.malkoc@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Aydın Üniversitesi

Y. Lisans:Üsküdar Üniversitesi

Doktora:Acıbadem Üniversitesi


Öğr. Gör. İlayda ALTUNCEVAHİR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9203 ilayda.ozturk@bau.edu.tr

Lisans:Yeditepe Üniversitesi

Y. Lisans:Yeditepe Üniversitesi

Doktora:Sağlık Bilimleri Üniversitesi


Öğr. Gör. Mehmet TOPRAK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9165 mehmet.toprak@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Bilim Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon), Bahçeşehir Üniversitesi (Kayropraktik)

Doktora:Eastern Mediterranean University


Öğr. Gör. Melike Gizem KALAYCI

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9218 melikegizem.kalayci@bau.edu.tr

Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi

Y. Lisans:Ege Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa


Öğr. Gör. Mustafa ÇİÇEK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0663 mustafa.cicek@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi


Öğr. Gör. Seda GÖZENER CANBÜLBÜL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9211 seda.gozener@bau.edu.tr

Lisans:Yeditepe Üniversitesi

Y. Lisans:Ege Üniversitesi

Doktora:İstanbul Medipol Üniversitesi


Öğr. Gör. Selin TOKALAK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9164 selin.tokalak@bau.edu.tr

Lisans:Üsküdar Üniversitesi

Y. Lisans:Üsküdar Üniversitesi

Doktora:Üsküdar Üniversitesi


Öğr. Gör. Sena VARGEL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9195 sena.vargel@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Doktora:Hacettepe Üniversitesi


Öğr. Gör. Serpil Hülya ÇAPAR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9199 serpilhulya.ahmet@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi


Öğr. Gör. Tuğba Duygu ÖZMET

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9207 tugbaduygu.ozmet@bau.edu.tr

Lisans:Bezmialem Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=9tSucNcAAAAJ


Öğr. Gör. Tuğçe TAHMAZ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9210 tugce.tahmaz@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Medipol Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Medipol Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=xHJfg9MAAAAJ


Arş. Gör. Ayşegül BOSTAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9215 aysegul.bostan@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Medipol Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Medipol Üniversitesi

Doktora:Hacettepe Üniversitesi (Devam)


Arş. Gör. Beyza İNCE SAĞLAM

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 8435 beyza.ince@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Ünversitesi

Y. Lisans:İstanbul Ünversitesi


Arş. Gör. Cansu KÖK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9192 cansu.kok@bau.edu.tr

Lisans:Yeditepe Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi


Arş. Gör. Ecenur ÖZKUL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9189 ecenur.ozkul@bau.edu.tr

Lisans:Okan Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Sağlık Bilimleri Üniversitesi


Arş. Gör. Ezgi ARSLAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9205 ezgi.arslan@bau.edu.tr

Lisans:Yeditepe Üniversitesi

Y. Lisans:University of Leeds

Doktora:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=M2qrmtkAAAAJ


Arş. Gör. Handan ERİTEN TİLAVER

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9217 handan.eritentilaver@bau.edu.tr

Lisans:Ege Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi (Devam)


Arş. Gör. Tuğçe ÖZLÜ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9212 tugce.ozlu@bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devam)

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=Tz1_C0oAAAAJ


Arş. Gör. Tuğçe POYRAZ İŞLEYEN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9216 tugce.poyrazisleyen@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Medipol Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi (Devam)


Arş. Gör. Yiğitcan PERKER

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9191 yigitcan.perker@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Gelişim Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Aydın Üniversitesi (Devam)


Prof. Dr. Halim İŞSEVER (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 halim.issever@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi


Doç. Dr. Ayşegül ÇÖRT DÖNMEZ (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 00 00 aysegul.cortdonmez@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Akdeniz Üniversitesi

Doktora:Akdeniz Üniversitesi


Doç. Dr. İsmail TOYĞAR (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9214 ismail.toygar@bau.edu.tr

Lisans:Kafkas Üniversitesi

Doktora:Ege Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=-cnXK7YAAAAJ


Dr. Öğr. Üyesi Arzu DURUKAN (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 00 00 arzu.durukan@bau.edu.tr

Lisans:ODTÜ - Gıda Mühendisliği

Y. Lisans:ODTÜ - Gıda Mühendisliği

Doktora:Yeditepe Üniversitesi - Antropoloji


Dr. Öğr. Üyesi Aymen BALIKÇI (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 aymen.balikci@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Kocaeli Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Aylin AKÇA SÜMENGEN (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 9208 aylin.akcasumengen@bau.edu.tr

Lisans:Koç Üniversitesi

Y. Lisans:Koç Üniversitesi

Doktora:Koç Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Ayfer AKKÖSE (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 00 00 ayfer.akkose@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Bahadır BÜLBÜL (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 00 00 bahadir.bulbul@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Burcu AKSOY CANYOLU (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 00 00 burcu.aksoycanyolu@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Doktora:Hacettepe Üniversitesi


Bülent Abut ÖZSEZİKLİ (Dr. Fizyoterapist) (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 bulent.ozsezikli@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:İstanbul Medipol Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=T96I-34AAAAJ


Esin Özlem ATMIŞ (Uzm. Dr.) (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 esinozlem.atmis@bau.edu.tr

Lisans:Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Y. Lisans:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları


Dr. Öğr. Üyesi Hilal BARDAKÇI (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 00 00 hilal.bardakci@bau.edu.tr

Lisans:Yeditepe Üniversitesi

Y. Lisans:Yeditepe Üniversitesi

Doktora:Yeditepe Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Murat URHAN (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 murat.urhan@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Doktora:Gazi Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Neslişah GÜN (Yarı Zamanlı)

+90 212 381 0000 neslisah.gun@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Medipol Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Pınar HAMURCU (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 pinar.hamurcu@bau.edu.tr

Lisans:Başkent Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Bilim Üniversitesi

Doktora:İstanbul Okan Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=GZu8JaEAAAAJ&hl=tr


Dr. Öğr. Üyesi Timur Hakan BARAK (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 timur.hakanbarak@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi - Eczacılık

Doktora:Yeditepe Üniversitesi - Farmakognozi


Dr. Öğr. Üyesi Tuba AVCILAR (Yarı Zamanlı)

+90 212 381 00 00 tuba.avcilar@bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ASLAN (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 yasemin.aslan@bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi


Öğr. Gör. Adem ÇALI (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 adem.cali@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi


Öğr. Gör. Özgün TÜTÜNCÜ ONBAŞI (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 8436 ozgun.tutuncu@bau.edu.tr

Lisans:Başkent Üniversitesi

Y. Lisans:Başkent Üniversitesi

Doktora:Başkent Üniversitesi (Devam)


Öğr. Gör. Betül İLBEY KOÇ (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 00 00 betul.ilbeykoc@bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi


Tuğçe TÜYLÜOĞLU (Uzm. Hemşire) (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 00 00 tugce.tuyluoglu@bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi


BAU | Bahçeşehir Üniversitesi BAU | Bahçeşehir University