Hemşirelik

 
Hemşirelik Programlarının amacı sağlık bilimleri ile ilgili temel bilgiler ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda kapsamlı hemşirelik bakımı verecek bilgi, beceri ve tutum sahibi hemşire yetiştirmektir.
 
Hemşirelik eğitimi sonunda mezun olan hemşirelerin; sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlayabilmeleri ve genel hemşireliğin dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları; hemşirelik mesleğinin temel yapısı, ilkeleri, meslek etiği ve sağlığın temel ilkeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir.
 
Hemşireler tüm sağlık bakım merkezlerinde önemli görevler üstlenebilmekte, diyabet hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, onkoloji hemşireliği, v.b. alanlarda özelleşebilmekte; lisansüstü eğitimlerine belirlenen ilgili anabilim dallarında devam edebilmektedirler. Her geçen gün sayıları artan özelleşmiş hastanelerde uzman hemşirelere duyulan gereksinim çok fazladır.
 
 
Bu içerik 22/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.