Hemşirelik

BAU Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Programlarının amacı sağlık bilimleri ile ilgili temel bilgiler ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda kapsamlı hemşirelik bakımı verecek bilgi, beceri ve tutum sahibi hemşire yetiştirmektir.

Hemşirelik eğitimi sonunda mezun olan hemşirelerin; sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlayabilmeleri ve genel hemşireliğin dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları; hemşirelik mesleğinin temel yapısı, ilkeleri, meslek etiği ve sağlığın temel ilkeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir.

Hemşireler sekiz bilim dalı (Hemşirelik Esasları, İç hastalıkları, Cerrahi, Kadın sağlığı ve doğum, Çocuk sağlığı, Psikiyatri ve Halk sağlığı hemşireliği) ve yüze yakın uzmanlık alanları (yoğun bakım, onkoloji, acil, yara, stoma, inkontinans, diyabet vb) ile tüm sağlık bakım merkezlerinde önemli görevler üstlenmekte, lisansüstü eğitimlerine belirlenen ilgili anabilim dallarında devam edebilmektedirler. Her geçen gün sayıları artan özelleşmiş hastanelerde uzman hemşirelere duyulan gereksinim çok fazladır.