Odyoloji

BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

*Odyoloji programı 2021-2022 akademik yılında öğrenci almayacaktır. 


Odyoloji İşitme Bilimidir

İşitmenin, işitme ve denge sisteminin değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmenin klinik ya da deneysel ortamlarda yapılabilmesi için uygun araç, yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçların yorumlanması; işitme kayıplarında ve denge problemlerinde uygun iyileştirme yöntemlerinin (işitme cihazı/koklear implant/işitsel eğitim/vestibüler rehabilitasyon) uygulanması; işitme koruma ve erken müdahale programlarının (yeni doğan işitme taramaları, gürültüden koruma programları) hazırlanıp uygulanması odyolojinin çalışma alanlarını oluşturur.

Odyoloji

Odyoloji bilim ve sağlık alanının uygulama yetkisi ‘’odyolog’’ olarak isimlendirilen meslek elemanı tarafından temsil edilmektedir. Odyolog’luk 2011 yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından meslek tanımı yapılan ve resmen tanınan bir meslektir. Hizmet alanının çok geniş, yetişmiş eleman sayısının azlığından dolayı Odyoloji alanında lisans eğitimine başlanılması kaçınılmaz olmuştur.

Odyolog:

a) İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesiyle tanısal  testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile  işitme rehabilitasyonu içinkullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar.

b) İşitme sağlığının korunması  ve  işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar.

c) İşitme tarama programlarında görev alır ve bu programlardaki testleri yapar.

ç) Gürültü  ölçümlerini  yaparak  işitmenin  korunması  hakkında  gerekli  önerilerde bulunur.

d) Cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapar.

e) Kulağa  implante  edilen  cihazlarda  ameliyat  sırasında  ve  sonrasında  cihaz ayarlamalarını  yapar. 

f)  İşitsel  algı  değerlendirmesi  ve  rehabiltasyonu  yapar.

g) İşitme  ile  ilgili  eğitim  programlarının  hazırlanmasında  görev  alır.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan Odyoloji bölümü dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Mezunlarına ‘odyolog’ ünvanı verilmektedir. Odyologlar başlıca hastanelerde, özel sektörde, üniversitelerde, özel eğitim kurumlarında ve devlet bünyesinde olmak üzere geniş çalışma alanlarına sahip bulunmaktadırlar.