İng. Hemşirelik

BAU İngilizce Hemşirelik Programı

Hemşirelik Programının amacı sağlık bilimleri ile ilgili temel bilgiler doğrultusunda bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu konusunda ve toplumun sağlık ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı bir hemşirelik bakımı sağlayacak bilgi, beceri ve tutumlara sahip bir hemşire yetiştirmektir.

Hemşirelik eğitimi sonunda mezun olan hemşirelerin; sağlıklı ve hasta bireyin yapısı, fizyolojik işlevleri ve davranışı ile sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlaması, hemşireliğin dayandığı genel bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip olması; ayrıca sağlığın temel yapısı, ilkeleri, meslek etiği ve temel ilkeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları hedeflenir.

Hemşirelerin sekiz bilim dalı (Hemşirelik Temelleri, İç Hastalıkları, Cerrahi, Kadın sağlığı ve doğum, Çocuk sağlığı, Psikiyatri ve Halk sağlığı hemşireliği) ve yüze yakın uzmanlık alanı (yoğun bakım, onkoloji, acil, yara, stoma, inkontinans, diyabet vb.) bulunmaktadır. Tüm sağlık merkezlerinde önemli görevler üstlenirler ve belirlenen ilgili bölümlerde lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler.

Sayıları her geçen gün artan ihtisas hastanelerinde uzman hemşirelere duyulan ihtiyaç çok fazladır.