Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi Mesleği

Dil ve Konuşma Terapisi mesleği, ülkemiz genelinde yeni bir meslek olarak ön plana çıkmaktadır. Bugün ve gelecekte ihtiyaç duyulan mesleklerden biri olması öngörülmektedir. Dil ve konuşma terapisi mesleği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yasal zeminde kabul edilen özgün bir meslektir.

Dil ve Konuşma Terapisti Kimdir?

Dil ve Konuşma Terapisi bölümü mezunlarına Dil ve Konuşma Terapisti unvanı verilmektedir. Dil ve Konuşma Terapisti; iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimini, bozukluklarının önlenmesini, değerlendirilmesini, tanılanmasını, rehabilitasyonunu ve terapisini sağlayan, dil ve konuşma terapisi alanının bilimsel araştırmaları ile ilgilenen sağlık profesyonelidir.

Dil ve Konuşma Terapisinin Uygulama Alanları Nelerdir?

Dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukları, erken çocukluk döneminde başlayıp yaşlılık döneminde kadar uzanabilen geniş bir spektrumda meydana gelmektedir. Bireyde görülen akıcılık bozuklukları (kekemelik ve hızlı bozuk konuşma), gelişimsel ve edinilmiş dil bozuklukları, konuşma sesi bozuklukluları, motor konuşma bozuklukları (apraksi ve dizartri), disleksi ve disgrafi, rezonans ses bozuklukları (damak-dudak yarıklıkları), ses bozuklukları (nodül, polip, paralizi vb.), beslenme ve yutma bozuklukları ile ilgili tanı ve terapi süreçlerini yürütmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde Hangi Dersler Verilir? 

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde, öğrencilere mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmaya yönelik sistematik bir eğitim-öğretim süreci bulunmaktadır. Dört yıllık program boyunca, ilk yıl temel sağlık bilimlerine yönelik mesleki giriş dersleri verilerek mesleki bir temel oluşturulması hedeflenmektedir. İkinci ve üçüncü yıllarda iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının özellikleri, tanılama yöntemleri ve her biri farklı bozukluklara ve hastalıklara yönelik özelleşmiş konuşma terapisi yöntemleri üzerine eğitim sunulmaktadır. Dördüncü yılda ise öğrenciler üç yıl boyunca öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldukları klinik uygulama eğitimi almaktadırlar.

Dil ve Konuşma Terapistleri Nerelerde Çalışır?

Dil ve Konuşma Terapistleri; devlet, özel veya üniversite hastanelerinin ilgili polikliniklerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluğu bulunan bireylere yönelik hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile danışmanlık merkezlerinde görev alabilirler. Kendilerine ait özel iş yerleri/klinikler kurabilecekleri gibi ilgili doktor ve alan uzmanlarıyla birlikte hizmet sunma imkânına da sahiptirler. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma şansına da sahiptirler.

Ulusal ve Uluslararası Platformda, Sağlık Meslek Profesyoneli Olma İmkânı!

Bahçeşehir Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde mesleki açıdan ilgili donanıma ve beceriye sahip;  mesleki etik ve sorumlulukları bilen; bireysel ve mutlidisipliner olarak çalışma süreçlerine hâkim; ulusal ve uluslararası platformlarda çalışma olanaklarına sahip dil ve konuşma terapistleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi