İngilizce Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; anne karnından başlayan tüm yaşam boyunca bireysel ve toplumsal sağlığın korunması ve geliştirilmesinde, besin ve insan ilişkisini temel alarak, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarının çözümünde beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda beslenme plan ve programları düzenleyen tek yetkili sağlık meslek alanıdır. 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nünde 4 yıl süren lisans eğitim ve öğretim süresinin sonunda öğrencilerimize beslenme bilimleri, hastalıklarda uygulanacak tıbbi beslenme tedavileri, sağlıklı bireylerin optimal beslenme durumlarının sağlanması, toplumun beslenme durumunun saptanması ve değerlendirilmesi, besin ile ilgili epidemiyolijik hastalıklara yönelik plan ve politikaların oluşturulması, yiyecek-içecek hizmeti veren birimlerin yönetim ve organizasyonunun sağlanması olan temel konuların yanında anatomi, fizyoloji, beslenme ilkeleri, besin kimyası, besin biyokimyası, besin mikrobiyolojisi, antropometri, psikoloji, hasta eğitimi gibi multidisipliner bir eğitim sunulmaktadır. Çeşitli laboratuvar uygulamaları yanında  son sınıfta toplum sağlığı, toplu beslenme sistemleri ve klinik uygulamalarına çıkmaktadırlar. 

Dört yıllık bu sürecin içerisinde çeşitli ulusal ve uluslararası sosyal etkinlikler ve projeler ile öğrencilerimize tarımdan küreşelleşmeye kadar geniş bir bakış açışı sağlanması ve mezun olmadan önce alanda tanınırlılığının arttırılması da amaçlarımızın arasındadır. 

Çalışma Alanları

  • Özel/kamu Tedavi Kurumları (özel ve kamu hastaneleri, sağlık poliklinikleri, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri vb.),
  • Kurumsal/ Bireysel Danışmanlık Merkezleri
  • Yiyecek-İçecek Hizmetleri; ticari ve ticari olmayan kuruluşlar (hotel, catering şirketleri, askeri kuruluşlar, okullar gibi toplu beslenme yapılan tüm yiyecek ve içecek bölümleri),
  • Yönetici Diyetisyen
  • Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (ana-çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları vb.),
  • Gıda sanayi ve endüstrisi
  • Eğitim ve Araştırma kurumları,
  • Sporcu beslenmesi
  • Medya kurum ve kuruluşlarında
Bu içerik 18/06/2018 tarihinde güncellenmiştir.