Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı

YÖKAK (Yükseköğretim Kalite Kurulu) ile Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi hakkında öğrencilerin farkındalık düzeyini ve süreçlere katılımını artırmaya yönelik olarak 17 Mayıs 2022 Salı günü Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs Fazıl Say Salonu’nda saat 11:00’da “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı” konulu bir seminer düzenlenecektir.

Seminer dili Türkçe’dir. Katılan öğrencilere katılım belgesi verilecektir.