Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Akademik Kadro

Doç. Dr. Z. Dilistan SHIPMAN (Yüksekokul Müdürü)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 90 74 dilistan.shipman@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:Yeditepe Üniversitesi

Doktora:Yeditepe Üniversitesi


Prof. Dr. Ercan ERTÜRK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0866 ercan.erturk@eng.bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Illinois Institute of Technology

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ercanerturk


Doç. Dr. Ekrem ERGİN

4442864 ekrem.ergin@bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TACER CABA

Özgeçmiş (CV) 0 212 381 94 30 zeynep.tacercaba@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Tüzün Tolga İNAN

Özgeçmiş (CV) 5750 tuzuntolga.inan@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Ticaret Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Anadolu Üniversitesi


Dr. Tuncay Yunus ERKEÇ

4442864 tuncayyunus.erkec@ou.bau.edu.tr


Arş. Gör. Enes BAYRAM

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 90 77 enes.bayram@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Bilgi Üniversitesi


Arş. Gör. Hasan Coşkun BOZ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 90 78 hasancoskun.boz@bau.edu.tr

Lisans:Akdeniz Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Kerem İLASLAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 90 83 kerem.ilaslan@bau.edu.tr


BAU | Bahçeşehir Üniversitesi BAU | Bahçeşehir University