Pilotaj

Üniversitemizin pilotaj bölümüne başvurup programa katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz, öncelikle İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlarlar. Bunun ardından, 8 dönem sürecek olan Pilotaj Lisans Programına katılırlar. Program sürerken ilk 3 dönem havacılık ve mühendislik temelli akademik derslerle bilgili birer havacı olarak yetişirler. 4’üncü dönemden itibaren uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış teorik pilot eğitimlerini Bahçeşehir Üniversitesi’nin modern teknik eğitim olanaklarıyla desteklenen gerçek ve sanal sınıflarında alırlar. 4’üncü dönemde ayrıca ilk fiili uçuşlarına da başlayarak 5’inci dönem başlamadan önce Özel Pilot Lisansı (PPL-A) almaya hak kazanırlar. Fiili uçuş eğitimleri, yeni eğitim uçaklarında ve özel simülatörlerde anlaşmalı uçuş okulumuzun seçkin eğitimcileri tarafından verilir. İzleyen 4 dönemde giderek artan becerileriyle daha da zorlaşan uçuş eğitimlerini ve teorik pilot eğitimlerini belirlenen aşamalara uygun şekilde alarak mezun olurlar. Mezunlarımız, Lisans Diploması ile birlikte SHGM’den Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATP-A) almaya hak kazanacaklardır.

Kayıt Olmak İçin Ön Koşullar

Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj Bölümü’ne kayıt yaptırmak isteyen aday öğrencilerimizin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli birinci sınıf sağlık sertifikası (Class-1) ve sağlık sertifikasında tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmadığını belirten sağlık raporu beyan etmeleri zorunludur.

Pilot adaylarının adli sicil kayıtlarının 06.06.2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği’nin (SHY-1) 24 üncü maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen şartları karşılaması gerekmektedir.

Mezunlarımızın Sahip Olacakları Olanaklar

Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj Bölümü’nde İngilizce Pilotaj eğitimlerini tamamlayarak Havayolu Nakliye Pilotu Lisansına (ATP-A) sahip olmaya hak kazanan öğrencilerimiz, hızla büyüyen hava taşımacılığı sektörünün sembolü olan büyük gövdeli uçaklarda kolayca iş bulmak olanağına kavuşacaklardır. Mezunlarımız, İngilizce bilgisiyle birlikte, özgüveni tam, mezuniyet sonrası alacağı type ve line eğitimleri sonucunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki havayolu şirketlerinde II.Pilot olarak görev yapabilecek seviyeye erişecektir.

Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj Bölümü’nde zengin içerikli, uçma bilgi ve becerisini geliştirmenin yanında pek çok teknik ve yasal konuda detaylı bilgi içeren eğitimler, her biri alanında söz sahibi eğitimcilerden oluşan seçkin eğitimci kadrosu tarafından, modern eğitim donanımı ve teknikleri ile desteklenerek verilmektedir.

Pilotaj Bölümü’nde öğrenimine devam eden öğrencilerimiz, özel tasarım pilot giysileri ile olduğu kadar bilgileriyle ve görgüleriyle de fark yaratacak niteliklere sahip olmaktadır. Çünkü eğitimlerin temelinde havacılık kültürünün benimsetilmesi ve geliştirilmesi bulunmaktadır.

Sunulan olanakların yanı sıra öğrencilerimizin liderlik ve etkili iletişim becerilerini geliştirme fırsatlarına kavuştuğu havacılık kulüplerimizin önderliğinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek havacılıkta başarılarıyla ve deneyimleriyle örnek konuma gelmiş olan isimlerle bir araya gelinebilmektedir. Etkinlikler bununla sınırlı kalmayıp paraşüt, planör gibi sportif havacılık

kollarında ve/veya insansız hava araçlarını uçurma, model uçak imal etme ve uçurma eğitimlerini de içerecek şekilde planlanmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj Bölümü programını tamamlayan öğrencilerimizin;

· Havayolu Nakliye Pilotu Lisansına (ATP-A) sahip,

· Havacı olmanın gerektirdiği değerlere ve farkındalığa sahip,

· Havacılık kültürünü benimsemiş,

· ICAO Level 4 seviyesinde İngilizce konuşabilen,

· Kişisel disiplinini ve Havacılık disiplinlini özümseyerek yaşayan,

· Stres altında ve/veya zaman baskısına ya da operasyonel baskılara rağmen Doğru ve hızlı karar verebilen,

· Havacılık emniyetine birinci öncelikte önem veren,

· Sadece yurt içinde değil yurt dışında da havayolu işletmelerinin pilot ihtiyacını karşılayabilecek,

· Bilimsel temelde şüpheye, araştırmacılık merakına ve araştırma güdülerine sahip,

· Ekip çalışmasına yatkınlığını artırabilen,

· Liderlik özelliklerini geliştirebilen,

pilotlar olarak yetiştirilmeleri hedeflenmiştir.

Akademik Program

Öğrencilerimizin aldıkları akademik eğitimler, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) düzenlemeleri doğrultusunda ve Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA)’nın Modüler Havayolu Nakliye Pilotu (ATP-A) lisansı standartlarına uygun şekilde planlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları Özeti

Pilot adaylarının, Pilotaj Lisans Programından mezun olabilmeleri için toplamda 57 ders (240 AKTS) almaları gerekmektedir.

Ders Kategorisi Ders Sayısı Kredi Sayısı
Dersler 49 201 AKTS
Seçmeli Ders (Havacılık) 8 39 AKTS
Toplam 57 240 AKTS