Fiziksel İmkanlar

Konservatuvar bünyesinde Müzik Bölümü toplu dersleri için 8 adet derslik, 1 koro ve orkestra salonu, bilgisayar destekli müzik çalışmalarına yönelik bir MAC LAB, 3 Adet Ses Kayıt ve 1 Adet Elektronik Müzik Stüdyosu, 10 adet bireysel çalgı ve ses eğitimi dersleri ve etütlerine yönelik, piyanolu öğrenci çalışma odaları bulunmaktadır. Öğrencilerimizin sahne projelerine yönelik, kullanımlarına açık olan 2 adet konser/konferans salonunun yanı sıra davul, kontrbas ve piyano imkanı içeren 1 ensemble sınıfı bulunmaktadır. Konservatuvarımız Sahne Sanatları Bölümü uygulamalı ve teorik dersleri için ise farklı altyapı olanakları sunmaktadır. Konservatuvar binasındaki farklı büyüklüklerdeki teorik ve uygulamalı sınıfların yanı sıra, BAU Kuzey ve Güney Kampüslerinde büyük konferans ve performans salonları ve bazı özel mekânlar da bulunmaktadır. Black-box derslikler, kamera oyunculuğu özel sınıfı, eğitimde drama derslikleri, dans stüdyosu, seslendirme ve dublaj stüdyosu, odisyon sınıfları da BAU Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerinin kullanımına açıktır. Ayrıca işbirliğinde bulunulan kamuya ait ve özel tiyatrolar, bienal merkezleri ve büyük gösteri merkezlerinin de altyapı olanakları öğrencilerimizin kullanımına entegredir. Entelektüel birer sanat insanı yetiştirme vizyonunda olan BAU KONSERVATUVAR özel bir sanat kütüphanesine de sahiptir.