Sahne Sanatları Bölümü Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı bünyesinde açılan Sahne Sanatları Bölümü’nde, oyunculuk ve müzikal tiyatro programlarının sentezlendiği, dans-hareket eğitimi, kamera oyunculuğu, eğitimde yaratıcı drama ve digital sanat alanlarından beslenen disiplinlerarası bir program uygulanacaktır. Dramatik tiyatro, müzikaller ve çağdaş performans disiplinlerinin ortaklaşa eğitiminin yapıldığı bu programla icracı, kuramcı ve eğitmen yetiştirebilmenin yolu açılmış olacaktır.

Sahne Sanatları bölümü alt eğitim modülleri aşağıdaki gibidir:

o Oyunculuk

o Müzikal Tiyatro

Türkiye’de ve dünyadaki çağdaş performans sanatları alanındaki yenilikçi dinamiklerden hareketle BAU Konservatuvar Sahne Sanatları Bölümü, öğrencilerine uygulama ve kuram bütünlüğünde 21. yüzyıl sanatçı eğitimi becerilerini kazandırma vizyonundadır.

Bu kapsamda, özgün bir müfredatın kullanılacağı BAU Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü, öğrencilerine uygulama ve kuram bütünlüğünde 21.yüzyıl sanatçı eğitimi becerilerini kazandırmak amacındadır. Alanında uzman akademisyenler ve profesyonel sanatçılar tarafından verilecek derslerin yanısıra, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek atölye çalışmaları, seminerler ve sertifika programlarıyla program zenginliği oluşturulacaktır.

Bölümümüz, bilgi çağının gerektirdiği evrensel “bilgiye ulaşım” ve “bilgi-kullanım”, sanatsal yetkinliklere sahip, sahne sanatları alanında bilgili ve deneyimli, ülkenin kültürel sorunlarına duyarlı ve mesleğinde başarılı, sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan, sahne sanatları alanında üst düzey hizmetler sunan, uluslararası standartlarda Avrupa Birliği’nin belirlediği mesleki eğitim standartlarına uygun sanat insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.