Sahne Sanatları Bölümü Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü, geleneksel üretimlerin ışığında,Türkiye’de ve dünyadaki çağdaş performans sanatları alanındaki yenilikçi dinamiklerden hareketle kurulmuştur. Bölüm oyunculuk, tiyatro, dans, kamera oyunculuğu, eğitimde drama, müzikal tiyatro ve vokal gibi alanları müfredat, kuram ve uygulama düzeyinde disiplinlerarası bir bütünlük içinde el almaktadır. Bu sayede oyunculuk, dans ve şan disiplinlerinin ortaklaşa eğitiminin yapıldığı bu programla şarkı söyleyip, dans edebilen oyuncular ve bu alanda üretim yapabilen icracı, kuramcı ve eğitmenler yetiştirebilmenin yolu açılmış olacaktır.

Bu kapsamda, özgün bir müfredatın kullanılacağı BAU Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü, öğrencilerine uygulama ve kuram bütünlüğünde 21.yüzyıl sanatçı eğitimi

becerilerini kazandırmak vizyonundadır. Alanında uzman akademisyenler ve profesyonel sanatçılar tarafından verilecek derslerin yanısıra, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek atölye çalışmaları, seminerler ve sertifika programlarıyla program zenginliği oluşturulacaktır.

Bu içerik tarihinde güncellenmiştir.