Konservatuvar Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı, Anadolu ve komşu coğrafyaların müzikal ve kültürel birikiminin köklü geleneğini eksen alarak, günümüzün çağdaş sanat ve estetik yaklaşımlarını sentezleyerek, müzik ve sahne sanatlarında gelenek ve geleceğin sanatsal ve bilimsel ilerlemeye uygun yeni tip eğitim modelini hayata geçirmek amacıyla kuruldu.

Yenilikçi ve tasarım odaklı sanatçılar yetiştirmek üzere yola çıkan BAU Konservatuvar, ulusal ve uluslararası alanda tam donanımlı ve yaratıcı performans sanatçısı, akademisyen, eğitimci, besteci, ses tasarımcısı ve araştırmacı yetiştirmeyi amaçlar. Yapay zekâ temelli öğrenme ve digital sanat uygulamalarıyla inovatif bakış açılarının oluşturulacağı BAU Konservatuar öğrencilerine farklı olanaklar sunacaktır.

BAU Konservatuvar eğitmen kadrosu; sanatsal, akademik ve bilimsel üretimlere imza atmış akademisyenlerin yanı sıra müzik ve sahne sanatları alanında değerli üretimleri olan sanatçılardan oluşur. Kurulacak uluslararası işbirlikleri ve BAU Global anlaşmalı üniversitelerin ilgili bölümleriyle yapılacak anlaşmalarla, evrensel düzeyde üretimin önünün açılması sağlanır.

Disiplinlerarası geniş seçmeli ders havuzu sunan BAU Konservatuvar, tam donanımlı, alanında uzman, akademik ve profesyonel sanatçı öğrenim kadrosu rehberliğinde hazırlanan eğitim programı kapsamındaki ders ve uygulamaların yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek atölye çalışmaları, seminerler, master-class eğitimleri ve sertifika programlarıyla program zenginliği oluşturulur.

Aynı zamanda dünyanın en değerli konservatuvar ve sanat okulları ile iş birliği sağlayarak eğitim olanaklarına küresel boyut kazandıran BAU Konservatuvar, çok kültürlü bir sanat eğitimi ile müzikal ve sanatsal eğitim birikimini geliştirmek isteyen öğrenciler için bir fırsatlar yaratmaktadır.