Konservatuvar Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı, Anadolu ve komşu coğrafyaların müzikal ve kültürel birikiminden aldığı köklü geleneği, sanatsal ve estetik yaklaşımın ışığında günümüzün çağdaş sanat anlayışıyla yeniden biçimlendiren, müzik ve sahne sanatları alanında gelenek ve geleceğin sanatsal ve bilimsel ilerlemeye uygun bir biçimde buluştuğu yeni tip bir eğitim modelini hayata geçirmek amacı ile kurulmuştur.

Yenilikçi, tasarım odaklı ve yapay zeka temelli çağdaş dünyanın güncel tüm gereksinimlerine de sahip sanatçılar yetiştirmek üzere yola çıkan BAU Konservatuvarı , ulusal ve uluslararası alanda tam donanımlı, yaratıcı, perforfmans sanatçısı, akademisyen, eğitimci, besteci, ses tasarımcısı ve araştırmacı yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. BAU Konservatuvarı eğitmen kadrosu; sanatsal alanda akademik, bilimsel üretimlere imza atmış akademisyenlerin yanısıra (müzik ve sahne sanatları alanında) icra açısından değerli üretimleri olan sanatçılardan oluşacaktır. Kurulacak uluslararası işbirlikleri ile evrensel düzeyde üretimin önünün açılması sağlanacaktır

BAU Konservatuvar bünyesinde açılan “Müzik Bölümü” müzik ve folklor araştırmaları yapan, müzik teknolojisi alanında (müzik yazılımları, tonmaisterlik, aranjörlük, ses fiziği, elektronik müzik besteciliği) uzman, icracı, yorumcu, bestecilik alanında (Türk müziği, klasik batı müziği, caz, film müziği, tiyatro müziği, reklam müziği) eserler üretebilecek sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Disiplinler arası geniş bir seçmeli ders havuzu imkanı sağlayan tam donanımlı akademik ve sanatçı öğrenim kadrosunun rehberliğinde bütünleşik bir eğitim programı uygulanacaktır. Bu kapsamda, özgün bir müfredatın kullanılacağı BAU Konservatvuarı Müzik Bölümü, öğrencilerine uygulama ve kuram bütünlüğünde 21.yüzyıl sanatçı eğitimi becerilerini kazandırmak vizyonundadır.

Alanında uzman akademisyenler ve profesyonel sanatçılar tarafından verilecek derslerin yanısıra, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek atölye çalışmaları, seminerler ve sertifika programlarıyla program zenginliği oluşturulacaktır.

Bu içerik tarihinde güncellenmiştir.