Müzik Bölümü Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı bünyesinde açılan Müzik Bölümü’nde, müzik ve folklor araştırmaları yapan, müzik teknolojisi alanında (müzik yazılımları, tonmaisterlik, aranjörlük, ses fiziği, elektronik müzik besteciliği) uzman, icracı, bestecilik alanında (Türk müziği, klasik batı müziği, caz, film müziği, tiyatro müziği, reklam müziği) eserler üretebilecek bütünleşik bir eğitim programı planlanmaktadır.

Müzik bölümü alt eğitim modülleri aşağıdaki gibidir:

· Müzik Teknolojileri

· Performans

-Caz

-Türk Müziği

-Klasik Batı Müziği

· Müzikoloji

· Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

Özgün, modern ve geleneksel üretimlerin ışığında oluşturulan bir müfredatın uygulanacağı BAU Konservatuvar Müzik Bölümü, öğrencilerine uygulama ve kuram bütünlüğünde 21. yüzyıl sanatçı eğitimi becerilerini kazandırma vizyonundadır.

Bölümümüz, bilgi çağının gerektirdiği evrensel “bilgiye ulaşım” ve “bilgi-kullanım”, sanatsal yetkinliklere sahip, müzik alanında bilgili ve deneyimli, ülkenin kültürel sorunlarına duyarlı ve mesleğinde başarılı, sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan, müzik alanında üst düzey hizmetler sunan, uluslararası standartlarda Avrupa Birliği’nin belirlediği mesleki eğitim standartlarına uygun sanat insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.