Eczacılık Fakültesi - Akademik Kadro

Prof. Dr. Serdar DURDAĞI (Dekan)

Özgeçmiş (CV) +90 216 579 82 17 serdar.durdagi@med.bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Bilkent Üniversitesi

Doktora:Free University of Berlin

https://scholar.google.com.tr/citations?user=XQlhH9cAAAAJ&hl=tr


Doç. Dr. Kader ŞAHİN (Analitik Kimya Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0000

Lisans:Ankara Üniversitesi / Fen Fakültesi

Y. Lisans:Erciyes Üniversitesi / Kimya

Doktora:Erciyes Üniversitesi / Kimya

https://scholar.google.com/citations?user=L7Vr7tsAAAAJ&hl=en&oi=ao


Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Selin AKYÜZ (Farmakognozi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0000 gulsahselin.akyuz@bau.edu.tr

Lisans:Yeditepe Üniversitesi / Eczacılık Fakültesi

Doktora:Yeditepe Üniversitesi / Farmakognozi

https://scholar.google.com/citations?user=7lYPZAIAAAAJ&hl=en


Dr. Öğr. Üyesi Neriman İpek SÖNMEZ (Farmakoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 nerimanipek.sonmez@bau.edu.tr

Lisans:Yeditepe Üniversitesi / Eczacılık Fakültesi

Doktora:Marmara Üniversitesi / Tıbbi Farmakoloji

https://scholar.google.com.tr/citations?user=btRQX_sAAAAJ&hl=en


Dr. Öğr. Üyesi Aylin BALCI ÖZYURT (Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 aylin.balciozyurt@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi/ Eczacılık Fakültesi

Doktora:Hacettepe Üniversitesi/ Farmasötik Toksikoloji

https://scholar.google.com/citations?hl=tr&user=wjXsJqgAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate


Dr. Öğr. Üyesi Kaan BİRGÜL (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 kaan.birgul@bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi / Eczacılık Fakültesi

Doktora:Marmara Üniversitesi / Farmasötik Kimya

https://scholar.google.com/citations?user=VwNGtTwAAAAJ&hl=tr


Dr. Öğr. Üyesi Pınar SİYAH (Biyokimya Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 pinar.siyah@med.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi /Genetik ve Biyoinformatik

Doktora:Yeditepe Üniversitesi / Biyoteknoloji

https://scholar.google.com/citations?user=Yb-vVnYAAAAJ&hl=en


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emin TOPAL (Biyokimya Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 ahmetemin.topal@bau.edu.tr

Lisans:İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doktora:İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

https://scholar.google.com/citations?user=OVi1-R0AAAAJ&hl=en


Dr. Öğr. Üyesi Alper Devrim ÖZKAN (Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 alperdevrim.ozkan@bau.edu.tr

Lisans:Bilkent Üniversitesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doktora:Bilkent Üniversitesi / Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

https://scholar.google.com/citations?user=selW35gAAAAJ&hl=en


BAU | Bahçeşehir Üniversitesi BAU | Bahçeşehir University