Eczacılık Fakültesi - Akademik Kadro

Prof. Dr. Serdar DURDAĞI (Dekan)

Özgeçmiş (CV) +90 216 579 82 17 serdar.durdagi@med.bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Bilkent Üniversitesi

Doktora:Free University of Berlin

https://scholar.google.com.tr/citations?user=XQlhH9cAAAAJ&hl=tr


Doç. Dr. Fatih ÖZDENER (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 2864 fatih.ozdener@med.bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi

Doktora:Temple University (ABD) / Farmakoloji


Prof. Dr. Gülden ÇELİK (Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

0216 579 82 53 gulden.celik@med.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Doç. Dr. Kader ŞAHİN (Analitik Kimya Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0000

Lisans:Ankara Üniversitesi / Fen Fakültesi

Y. Lisans:Erciyes Üniversitesi / Kimya

Doktora:Erciyes Üniversitesi / Kimya

https://scholar.google.com/citations?user=L7Vr7tsAAAAJ&hl=en&oi=ao


Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Selin AKYÜZ (Farmakognozi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0000 gulsahselin.akyuz@bau.edu.tr

Lisans:Yeditepe Üniversitesi / Eczacılık Fakültesi

Doktora:Yeditepe Üniversitesi / Farmakognozi

https://scholar.google.com/citations?user=7lYPZAIAAAAJ&hl=en


Dr. Öğr. Üyesi Neriman İpek SÖNMEZ (Farmakoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 nerimanipek.sonmez@bau.edu.tr

Lisans:Yeditepe Üniversitesi / Eczacılık Fakültesi

Doktora:Marmara Üniversitesi / Tıbbi Farmakoloji

https://scholar.google.com.tr/citations?user=btRQX_sAAAAJ&hl=en


Dr. Öğr. Üyesi Pınar SİYAH (Biyokimya Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 pinar.siyah@med.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi / Fen - Edebiyat Fakültesi

Doktora:Yeditepe Üniversitesi / Biyoteknoloji

https://scholar.google.com/citations?user=Yb-vVnYAAAAJ&hl=en


Dr. Öğr. Üyesi Aylin BALCI ÖZYURT (Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 aylin.balciozyurt@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi/ Eczacılık Fakültesi

Doktora:Hacettepe Üniversitesi/ Farmasötik Toksikoloji

https://scholar.google.com/citations?hl=tr&user=wjXsJqgAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate


Dr. Öğr. Üyesi Kaan BİRGÜL (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 kaan.birgul@bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi / Eczacılık Fakültesi

Doktora:Marmara Üniversitesi / Farmasötik Kimya

https://scholar.google.com/citations?user=VwNGtTwAAAAJ&hl=tr