Sağlık Bilimleri Lisansüstü Programları Hakkında

Hızla değişen günümüz dünyasında sağlık sisteminin önemi her geçen gün artmaktadır. Sağlık sisteminin daha verimli bir yapıya kavuşması ve çağın gereklerine uygun bir şekilde işlemesi amacına yönelik bir eğitim en temel amacımızdır.

Teori ve pratiğin bir arada sunulduğu, sağlık bilimlerinin her alanında üst düzey bir teknik ile kurgulanmış, araştırma temelli ve disiplinlerarası eğitim modelimizi öğrencilerimize sunmayı hedefliyoruz. Bu eğitim modelimiz ile donanımlı, alanında uzman, özel becerileri gelişmiş ve güçlü bir network’e sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

 

Doç. Dr. Hasan Kerem ALPTEKİN

Sağlık Bilimleri Lisansüstü Programları Direktörü