Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Program Tanımı

Rejeneratif Tıp, kök hücreleri ve bunların etkisiyle vücudun hasarlanmış hücre, doku ve organlarını kendi kendine yenileyebilme yeteneğini inceleyen bilim dalıdır. Rejeneratif Tıp, organ ve doku nakline gerek kalmadan vücuttaki bozuklukları tamir etmek için yeni yöntemler ve yaklaşımlar geliştirmeyi hedefler. Ancak bazı durumlarda oluşan hasar, vücudun kendi rejeneratif mekanizmalarını kullanarak tamir edebilme yeteneğini aşmaktadır. Bu durumlarda gönüllü bir vericiden alınan doku veya organ nakli tedavi yöntemi olarak düşünülmektedir. Ancak donörden alınan her doku ya da organ hastayla uyum aşamasında sorunlar ortaya çıkarmaktadır. İşte bu aşamada tedavi amaçlı farklı stratejiler düşünülmekte olup Doku Mühendisliği önderliğinde Rejeneratif Tıp bu tedavi yöntemlerinde yeni bir kapı açmaktadır. Doku mühendisliği, genel olarak kök hücre ve biyomateryaller kullanarak hastalara nakledilmek üzere kullanılacak yapay doku ve organların oluşturulmasını amaçlayan bilim dalıdır. Günümüzde artan organ ihtiyacı, doku mühendisliği alanındaki çalışmalara olan ihtiyacı arttırmıştır.

Rejeneratif tıp ve doku mühendisliği, tıp, biyoloji ve mühendislik gibi farklı disiplinlerin (Tıp Temel Bilimler, Klinik Bilimler, Mühendislik, Bioinformatik, Tasarım) ortak amaç doğrultusunda çalışmasına imkan sağlar. “Rejeneratif Tıp” da hücresel tedavi ve doku mühendisliği, tedavinin güvenilir, etkin, uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasına imkan sağlar.

Programın Amacı

Günümüz bilim dünyasında güncelliğini koruyan Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp alanında geliştirilen kişisel tedaviler konusunda dünyadaki bilimsel çalışmalara ülkemizin de katılması amaçlanmakta ve ülkemize bu alanlarda çok ihtiyaç duyulan uzman araştırmacılar, akademisyenler kazandırılması hedeflenmektedir.

Mesleki Profil

Bu programdan mezun olan öğrencilerin, kök hücre özellikleri ve kullanım alanları, hücre biyolojisi, kök hücreler kullanılarak doku ve organ üretimi, yapay organ ve doku geliştirme, yeni tedavi yöntemleri üzerinde uzmanlaşmaları hedeflenmektedir. Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Yüksek Lisans programından mezun olan bilim insanları bu alanla ilgili araştırma merkezleri ve firmalarda uzman araştırmacılar/çalışanlar olarak büyük bir açığı kapatacaklardır. Yine aynı şekilde yeni kurulmaya başlayan Tıp fakültelerinin ilgili bölüm ve anabilim dallarında akademisyen olarak görev alabilecekler ve bu alanlarda ilerleme şansına sahip olabileceklerdir. Bu şekilde ülkemizin bu yöndeki akademisyen açığının da karşılanması hedeflenmektedir.