Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora TR

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı Hakkında Genel Bilgi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü dört yıllık bir lisans programıdır. Lisansüstü eğitimler ile uzman,  doçent ve profesör unvanı alabilirler.

Fizyoterapistler, bireylerin çeşitli hastalıklarda ve koruyucu sağlık alanında hastaların normal yaşantı sürdürebilmesi ve hayata tekrar katılabilmesi için yapılan tedaviyi uygulayan kişilerdir.

Devlet ve ya üniversite hastaneleri, özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, evde bakım üniteleri, sporcu sağlığı merkezleri, huzur evleri, termal oteller, spor kulüpleri ve belediyeler gibi yerlerde çalışabilirler. 

Fizyoterapistler, doktora eğitimi sırasında ve sonrasında pediatrik rehabilitasyon, muskuloskeletal rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, pelvik taban rehabilitasyonu, sporcu rehabilitasyonu ve manuel terapi gibi alanlara yönelebilirler.

Doktora programı sonrası fizyoterapistler, değerlendirme ve tedavide fizik tedavi yöntemleri ve ekipmanlarını kullanabilir, adapte edebilir ve yeni yöntemler geliştirebilirler. Laboratuar temelli araştırmaları planlayabilir ve yürütebilirler. Araştırmayı ürüne veya faydalı modele dönüştürebilir, patent çalışmaları yürütebilirler. Klinik soru sorma ve hipotez geliştirme ile araştırma projesi planlayabilir, kaynak bulabilirler.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programının Amacı

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında eğitim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun farklı sağlık gereksinimlerine göre fizyoterapi ve rehabilitasyonun özel alanlarında üst düzeyde uygulama yapabilen, özgün bir araştırma planlayıp bağımsız yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin doktora derecesi alan fizyoterapistler yetiştirmektir.

Enstitümüz bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ile ileri düzeyde verilen teorik ve pratik derslerin yanı sıra seminer programları ile bilimsel olarak donanımlı, araştırmacı, yetkin, eğitim ve öğretime katkı sağlayabilen, etik ilke ve değerlere uygun davranan bilim insanları yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Mezunların Mesleki Profili

Bu programda Fizyoterapi ve rehabilitasyonda özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını uzmanlık düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştirilmektedir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora programı mezunları, toplumu destekleyip, yönlendirebilmekte, fiziksel aktiviteye katılımı desteklemede, fonksiyonları iyleştirerek fizyoterapi ve rehabilitasyona özel ölçümler ışığında yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaktadırlar.