Farmasötik Tıp Program Tanımı

İlaç geliştirilmesi ve insanlığa sunulması, hem geliştirme süreçleri hem de uluslararası düzenlemeler açısından ciddi bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Programda; İlaç Ar-Ge’si ve İlaç Farmasötik Tıpı da dahil olmak üzere ruhsatlandırma ve pazarlama sonrası süreçleri de içerisine alan konular bir bütünlük içinde ele alınmaktadır. Böylelikle, hem ilaç endüstrisi hem de akademi için bilgi ve insan kaynağı kapasitelerinin arttırılması amaçlanmaktadır.