Beslenme ve Diyetetik YL Program Tanımı

Beslenme bilimleri, bireylerin yaşam döngüleri boyunca sağlığın geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin besin öğelerinin tanımlanması, fizyoloji ve sağlık davranışlarının etkilerinin biyokimyasal açıdan açıklanması, besinlerin üretimden tüketime uygulanan işlemlerin sağlık üzerine etkilerinin belirlenmesi, her besin maddesinin yaşamın farklı dönemleri üzerindeki etkilerini ortaya koymak, çevresel koşulların besin değerleri üzerindeki etkilerini araştırmak, toplumda farklı alt gruplarda beslenme rehberlerinin oluşturulmasını ele alan bir bilim dalıdır.


Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programının Amaçları

Beslenme ve Diyetetik yüksek lisans programının amacı: beslenme alanında bireyden topluma sorunları tespit edebilecek ve çözüm için ön analize bağlı plan ve çözüm süreçlerini organize edebilecek bilgi, beceri, öz yeterlik ve sorumluluk sahibi; bireylere danışmanlık sürecinde, besin seçimindeki fizyolojik, psikolojik ve ekonomik etmenlerin etkilerini belirleyerek beslenme eğitimi ve yönetimi yapabilecek yeterlilikte birey yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hastane ve farklı seviyede ki özel ve kamu sağlık kuruluşları ile tüm toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda besin hazırlama ve pişirme ünitelerinin denetimi, yönetimi ve organizasyonunu yapabilecek niteliklere sahip, besinlerin toplum ve insan sağlığına negatif ve pozitif etkilerini araştırabilecek ve sonuçlarını paylaşabilecek ve tüketim düzeylerinin belirlenmesinde deneyim kazanmış, teknolojinin yaşam koşullarını değiştirmesine bağlı, sağlığın korunumu, geliştirilmesinde ve iyileştirme sürecinde etkin olan diyet faktörlerinin işlevlerine yönelik gerekli alt yapıyı organize edebilen, gebelik dönemi, emziklilik dönemi, bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlık dönemlerinde besin ve besin öğesi gereksinimleri, bu dönemlerde karşılaşılan beslenme sorunlarını analiz edebilen ileri düzey beceri ile donatılmış uzman diyetisyenler yetiştirmek de katkıda bulunabilmektir.


Mezunların Mesleki Profilleri

Beslenme ve Diyetetik yüksek lisans programını tercih eden öğrencilerimiz, eğitim sürecini tamamladıktan sonra, kamuya ve özel sektöre farklı basamaktaki sağlık kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, ayaktan tanı ve tedavi merkezlerinde, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren merkezlerde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, spor merkezlerinde, sağlık projeleri yürüten sivil toplum kuruluşlarında, sayılabilecek bir çok alanda çalışma imkanına sahiptir.