İşletme Lisansüstü Programları Hakkında

 

Hızlı değişen dünya işletmelerimizi ve onları nasıl yöneteceğimizi yeniden tanımlamamızı gerektiriyor. Bunun bir gelecek senaryosundan çıkıp bir ihtiyaç olduğu gerçeğini kabul ederek yeni nesil işletmeler yaratmak ve yeni nesil işletmeleri yönetmek üzerine beceriler geliştirmeyi hedefleyen öğrenme ortamlarını öğrencilerimize sunmayı hedefliyoruz.

Disiplinler arası çalışmaları destekleyen, gerçek sorun ve ihtiyaçlar üzerinden yaparak öğrenmeyi teşvik eden, araştırma odaklı çalışmalar ve projeler yürüterek öğrencilerimizle birlikte yeni nesil işletmeler yaratmayı ve onların yeni nesil işletmeleri yönetebilecekleri becerilerini geliştirmeyi arzu ediyoruz.

Prof. Dr. Fatma ULUCAN ÖZKUL

İşletme Lisansüstü Programları Direktörü