e-Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

PROGRAM TANIMI

Öğrencileri geniş çaplı küresel siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda sofistike bir anlayış, gelişen küresel sistemin gereksinimleri olan stratejik karar alma ve sürdürülebilir bir şekilde çalışması için gerekli olan beceriler ile donatmaktır. Geleceğin karar alıcılarının ihtiyacı olan donanım ve altyapı Türkiye’nin önde gelen öğretim üyelerinden oluşan akademik kadrosu, dönemsel olarak ders veren uluslararası ziyaretçi akademisyenler ve sektörün önde gelen kuruluşlarının yöneticilerinin oluşturduğu zengin eğitim kadrosu tarafından verilecektir. Bahçeşehir Üniversitesi bu çok yönlü ve disiplinlerarası eğitim anlayışı ile profesyonel yaşam için hazır ve donanımlı genç liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu sayede öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri alanda gerekli olan kritik yönetim becerileri, stratejik düşünme yeteneği ve küresel konularda sorumlu liderlik vasıfları edinme olanağına sahip olacaklardır. Öğrenciler, aynı zamanda uygulamalı olarak yurt dışında ve Türkiye’de alan çalışması yapma olanağına da sahip olacaklardır. İstedikleri alanlarda uzmanlaşmak üzere kampüste aldıkları teorik eğitimi yurt dışında katılabilecekleri eğitim programları vasıtasıyla da perçinleyeceklerdir. Uzaktan Eğitim Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, kapsamlı teorik altyapılarının yanı sıra sektörün içerisinde yer alacak genç profesyoneller ve yöneticileri yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler, yalnızca sektörün tanınmış, başarılı yöneticilerinden güncel uygulamaya yönelik dersler almakla kalmayıp iş dünyası ile akademiyi bir araya getiren pek çok etkinlik sayesinde network edinme ve geliştirme olanağına sahip olacaklardır.