Endüstri 4.0 (İngilizce - Tezli, Tezsiz) - Program Yapısı

Endüstri 4.0 yüksek lisans programı İngilizce - Tezli,Tezsiz bir program olarak yürütülecektir. Mezun olma koşulları aşağıda belirtilmiştir:

  •         Tezli programda 4 zorunlu (10 kredi), 4 seçmeli (12 kredi) toplam 8 ders (22 kredi), bir seminer dersi, Tez-1 ve Tez-2  dersi alınmalıdır. Öğrencinin alacağı derslerden en fazla 2 tanesi, akademik danışmanının önerisi ve Fen Bilimleri Ensititüsü’nün kararıyla lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer, Tez-1 ve Tez-2 kredisiz olup, öğrenci başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans tez çalışması, bir danışmanın rehberliğinde yürütülürve tez jürisi önünde savunulmalıdır.
  •         Tezsiz programda 5 zorunlu (13 kredi), 6 seçmeli (18 kredi) toplam 11 ders (31 kredi) ve bir proje dersi alınmalıdır. Öğrencinin alacağı derslerden en fazla 2 tanesi, akademik danışmanının önerisi ve Fen Bilimleri Ensititüsünün kararıyla lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Proje dersi kredisiz olup, öğrenci başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Proje çalışması, bir danışmanın rehberliğinde yürütülür.