Sosyal Hizmet Program Tanımı

Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ensititüsü Müdürlüğü bünyesinde Türkçe, tezsiz şeklinde planlanan  "Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı " açılmıştır.

( Kuruluş Tarihi : 25.06.2015 )

 

 Üniversitemizin vizyon ve misyonuna uygun olarak yürütülecek  Sosyal Hizmet  Yüksek   Lisans programının  amaçları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

• Değişen bireysel ve toplumsal gereksinimlere uygun sosyal hizmet  vermek için gereken bilgi, beceri, görüş ve anlayış kazandırmak,

• Sosyal Hizmet öğretimi, yönetimi ve araştırma alanlarında bilgi ve anlayış kazandırmak,

• Kazanmış olduğu bilgileri sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde etkili bir biçimde kullanabilmesini sağlamak,

• Sosyal Hizmet bakımında yöntem geliştirmenin önemini kavramasını sağlamak,

• Temel bilimlere hakim, analitik düşünce ile problemlere hızla çözümler üretebilen,

• Kendi ana dilinde ve mesleğinin gerektirdiği yabancı dillerde sözlü ve yazılı teknik ifade yeteneğine sahip,

• Sosyal Hizmet ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek mesleki bilgisini yenileyip, geliştirebilen,

• Bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk ve/veya yetki alabilen ve bunların gereğini yerine getirebilen;

• Devlet sevgisine sahip ve bunları temel ilke haline getirmiş olmasını sağlayan;

• Kendisiyle, milletiyle, devletiyle barışık; gelişim ve değişime açık olmasını; çalışarak kendisini, ailesini, milletini ve devletini geliştirmesini sağlayan;

• Dezavantajlı, sosyal olarak dışlanmış ve yalnızlaşmış (ötekileşmiş/ötekileştirilmiş) incinebilir durumda olan bütün insanların ve risk gruplarının sosyal alana dahil edilmelerini kolaylaştıran,

• Birey, aile, grup ve topluluklara kaliteli hayat için problem çözme kapasitelerini geliştirmelerinde yardımcı olan;

• Mesleğin etik kurallarına uygun politikalar üreten uzman  mezunlar vermektir.

 

Özetle, Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı günümüzün ve geleceğin gözde alanlarından olan sosyal hizmetler alanındaki nitelikli uzman sayısını artırmayı amaçlamaktadır. Bunun yanısıra , bilim dünyasına sosyal hizmetler alanında çalışan; ülkenin ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı ve vizyon sahibi akademisyenler kazandırmayı amaçlamaktadır.