Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

PROGRAM TANIMI

Ulus-Devlet düzeni üzerine kurulu dünya sistemi günümüzde küresel dinamiklerin etkisinde değişmektedir. Program günümüzde ulus-devlet merkezli politikalar ile küresel dinamikler arasındaki ilişki üzerine odaklanmaktadır. Programın birinci döneminde ulus-devlet odaklı siyasal teoriler ile küresel teori ve vizyonlar ele alınmakta, uluslararası ilişkilerin nasıl bir değişime uğramakta olduğu konusu işlenmekte ve karşılaştırmalı olarak farklı siyasal sistemler analiz edilmektedir. İkinci dönemde bir yandan küreselleşmenin belirleyici dinamiği politik ekonomi irdelenmekte ve bu çerçeve içinde bölgesel işbirliğine dayalı Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri çözümlenmektedir. Son dönemde ise küreselleşen dünyanın sorunları ele alınmaktadır. Bu dönemde ayrıca her öğrenci belirli bir konu üzerinde araştırma projesi hazırlamaktadır.