Pilotaj İdari Kadro

Ayberk TEKİN (Eğitim Müdürü)

0 (212) 381 5751 ayberk.tekin@bau.edu.tr


Gizem AKYÜZ (Uzm. Yard.)

0 (212) 381 5749 gizem.akyuz@bau.edu.tr


Aysel Merve KUŞ (Uzm. Yard.)

0 (212) 381 5752 ayselmerve.kus@bau.edu.tr


BAU | Bahçeşehir Üniversitesi BAU | Bahçeşehir University