Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Yüksek Lisans Başvuru ve Kayıt Süreçleri

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU SÜRECİ*

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde bulunan Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının başvuru ve kayıtları başlamıştır. 

https://st.bau.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zsm_apply_yldr/index.html?sap-language=TR bağlantısı üzerinden online başvuru formuna erişebilirsiniz. 

http://www.bahcesehir.edu.tr/sosyalbilimler/doktora bağlantısından, Doktora Programları ile ilgili detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Online başvurularını gerçekleştiren adaylar, gerekli belgeleri online başvuru sistemine yükleyebilir (önerilen) ya da Enstitüye elden teslim edebilirler.

Enstitü ofisi hafta içi 09:00-21:00 ve cumartesi günleri 10:00-16:00 saatleri arasında çalışmaktadır. Belirtilen saatler arasında Enstitümüzü ziyaret ederek, başvuru belgelerinizi teslim edebilir (online başvuru yapıldıktan sonra), tercih ettiğiniz programların yapısı ve işleyişi ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü programlara başvuruda bulunacak olan adayların, öncelikle https://st.bau.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zsm_apply_yldr/index.html?sap-language=TR  adresinde yer alan “Online Başvuru Formunu” doldurmaları gerekmektedir.

Yüksek Lisans programına başvuran adaylarda aranan genel asgari koşullar:

·  Dört yıllık bir lisans derecesine sahip olunması

·  Tezli Yüksek Lisans başvuruları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı sonucu gereklidir. (ALES EA, SAY ya da SÖZ ilgili puan türünden 55 veya muadili puan)

·  Eğitim dili İngilizce olan programlar için İngilizce Yeterlilik Sonuç belgesi (Başvuru için minimum puan: Yabancı Dil Sınavı(YDS): 65, Test of English as a Foreign Language (TOEFL): 79, BAU Dil Yeterlilik Sınavı: 65, YÖKDİL: 65) gereklidir.

NOT: Yukarıda belirtilen puan kriterleri başvuru için minimum değer olup bazı programlarda değişiklik gösterebilmektedir.

Yüksek Lisans Başvuru Belgeleri

1. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi ( e-devletten alınan mezun belgesi )

2. Lisans düzeyinde alınmış bütün dersleri ve notları gösteren belge (transkript) fotokopisi (ya da diploma eki )

3.  Tezli Yüksek Lisans Programlarımız için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı ya da muadil sınav sonuç belgesi fotokopisi (ALES’ in 5 yıl geçerliliği bulunmaktadır.)

4. İngilizce dilinde eğitim veren Yüksek Lisans Programlarımız için Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS ve YÖKDİL’in 5 yıl, TOEFL ve BAU Prof. Dil Sınavının 2 yıl geçerliliği vardır.)

5. Bir adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. İki adet referans mektubu

8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi

9. Özgeçmiş

10.YÖK Denklik Belgesi (Yurtdışında Lisans ya da Yüksek Lisans eğitimi alan adaylardan istenmektedir.)

11. Niyet Mektubu (En az bir sayfa olacak şekilde ve başvurulan program dilinde hazırlanmalıdır.)

12. Çalışma Belgesi

(Adayların çalıştıkları işyerinden temin edecekleri Resmi Kurum Belgesi)

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak gerçekleşmektedir. Öncelikle adaylar, program bazlı olarak aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralamaya dahil olacaklardır. Program kotası gereği ilk olarak bir asil liste ve asil listenin kayıt olmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste belirlenecektir.

2020-2021 Güz dönemi başvuruları beş başvuru döneminden oluşacaktır. İlk dönem başvuru yapan adayların son evrak tamamlama tarihi 9 Haziran 2020 (saat 17:00) Salı günüdür. Bu tarih itibariyle evrakları tam olan adaylar ilk başvuru dönemi için değerlendirmeye alınacaklardır.

11 Haziran 2020 günü kabul alan adayların listeleri web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Kabul alan adaylar 20 Haziran 2020 (saat 16:00) tarihine kadar kayıt olma hakkına sahiptirler.

İkinci dönem başvuruları 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. İkinci dönem başvurularında, ilk dönem başvurularından kalan kontenjanlar üzerinden ilerlenecektir. İkinci dönem başvuruları için kontenjanlar 22 Haziran 2020 günü açıklanacaktır. İkinci dönem başvuruları için son evrak tamamlama tarihi 7 Temmuz 2020 (saat 17:00) Salı günüdür. Bu tarih itibariyle evrakları tam olan adaylar ikinci başvuru dönemi için değerlendirmeye alınacaklardır.

9 Temmuz 2020 günü kabul alan adayların listeleri web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Kabul alan adaylar 18 Temmuz 2020 (saat 16:00) tarihine kadar kayıt olma hakkına sahiptirler.

Üçüncü dönem başvuruları 8 Temmuz 2020 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. Üçüncü dönem başvurularında, ilk iki dönem başvurularından kalan kontenjanlar üzerinden ilerlenecektir. Üçüncü dönem başvuruları için kontenjanlar 20 Temmuz 2020 günü açıklanacaktır. Üçüncü dönem başvuruları için son evrak tamamlama tarihi 11 Ağustos 2020 (saat 17:00) Salı günüdür. Bu tarih itibariyle evrakları tam olan adaylar üçüncü başvuru dönemi için değerlendirmeye alınacaklardır.

13 Ağustos 2020 günü asil ve yedek adayların listeleri web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Asil listedeki adaylar 20 Ağustos 2020 (saat 17:00) tarihine kadar kayıt olma hakkına sahiptirler.  Bu tarihten sonra kayıt olmayan adayların yerine yedek listedeki adayların sıralamaya göre kayıt hakkı doğacaktır. Yedek listede yer alan ve kayıt olma hakkı doğan adayların kayıtları 25 Ağustos 2020 (saat 17:00) tarihine kadar devam edecektir.

Dördüncü dönem başvuruları 12 Ağustos 2020 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. Dördüncü dönem başvurularında, ilk üç dönem başvurularından kalan kontenjanlar üzerinden ilerlenecektir. Dördüncü dönem başvuruları için kontenjanlar 26 Ağustos 2020 günü açıklanacaktır. Dördüncü dönem başvuruları için son evrak tamamlama tarihi 8 Eylül 2020 (saat 17:00) Salı günüdür. Bu tarih itibariyle evrakları tam olan adaylar dördüncü başvuru dönemi için değerlendirmeye alınacaklardır.

10 Eylül 2020 günü asil ve yedek adayların listeleri web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Asil listedeki adaylar 17 Eylül 2020 (saat 17:00) tarihine kadar kayıt olma hakkına sahiptirler.  Bu tarihten sonra kayıt olmayan adayların yerine yedek listedeki adayların sıralamaya göre kayıt hakkı doğacaktır. Yedek listede yer alan ve kayıt olma hakkı doğan adayların kayıtları 22 Eylül 2020 (saat 17:00) tarihine kadar devam edecektir.

Beşinci dönem başvuruları 9 Eylül 2020 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. Beşinci dönem başvurularında, ilk dört dönem başvurularından kalan kontenjanlar üzerinden ilerlenecektir. Beşinci dönem başvuruları için kontenjanlar 23 Eylül 2020 günü açıklanacaktır. Beşinci dönem başvuruları için son evrak tamamlama tarihi 29 Eylül 2020 (saat 17:00) Salı günüdür. Bu tarih itibariyle evrakları tam olan adaylar beşinci başvuru dönemi için değerlendirmeye alınacaklardır.

1 Ekim 2020 günü asil ve yedek adayların listeleri web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Asil listedeki adaylar 7 Ekim 2020 (saat 17:00) tarihine kadar kayıt olma hakkına sahiptirler.  Bu tarihten sonra kayıt olmayan adayların yerine yedek listedeki adayların sıralamaya göre kayıt hakkı doğacaktır. Yedek listede yer alan ve kayıt olma hakkı doğan adayların kayıtları 10 Ekim 2020 (saat 17:00) tarihine kadar devam edecektir.

NOT: Önceki başvuru dönemlerinde başvuru yapmış olan adaylar, talep ettikleri takdirde tekrar değerlendirilmek üzere bir sonraki başvuru dönemlerinde başvuru sürecine dahil edilebilirler.

NOT: Tarih, İleri Oyunculuk, Oyun Tasarımı, Yöneticiler için İşletme, Klinik Psikoloji, Bilişsel Nöropsikoloji ve doktora programları için bu kriterler ve tarihler dikkate alınmayacaktır. Bu programlar için belirlenen kriterler ve tarihler ek bir duyuru olarak ilan edilecektir.

NOT: Program bazında sözlü mülakat uygulaması bulunabilmektedir. İlgili programlara başvuru yapan adaylarımız mülakat tarihleri ile ilgili bilgilendirilecektir.

 * (Uluslararası Öğrenciler Hariç)

TÜRKÇE TEZSİZ PROGRAMLAR

GPA

MÜLAKAT PUAN TÜRÜ

REFERANS MEKTUPLARI

NİYET MEKTUBU

ÇALIŞMA TECRÜBESİ

40%

20%

20%

20%

TÜRKÇE TEZLİ PROGRAMLAR

ALES PUANI

GPA

MÜLAKAT PUAN TÜRÜ

REFERANS MEKTUPLARI

NİYET MEKTUBU

ÇALIŞMA TECRÜBESİ

50%

20%

10%

10%

10%

İNGİLİZCE TEZSİZ PROGRAMLAR

İNGİLİZCE PUANI

GPA

MÜLAKAT PUAN TÜRÜ

REFERANS MEKTUPLARI

NİYET MEKTUBU

ÇALIŞMA TECRÜBESİ

50%

20%

10%

10%

10%

İNGİLİZCE TEZLİ PROGRAMLAR

ALES PUANI

İNGİLİZCE PUANI

GPA

MÜLAKAT PUAN TÜRÜ

REFERANS MEKTUPLARI

NİYET MEKTUBU

ÇALIŞMA TECRÜBESİ

50%

20%

15%

5%

5%

5%

Yüksek Lisans ve Doktora programları 2020 – 2021 Güz dönemi kontenjanları:

Program Adı

Toplam Kontenjan

ADALET HİZMETLERİ (TR, NT)

30

AİLE DANIŞMANLIĞI (TR, NT)

30

AİLE DANIŞMANLIĞI (TR, T)

15

AKTÜERYA BİLİMİ (TR, NT)

30

BANKACILIK VE FİNANS (TR, NT)

30

BANKACILIK VE FİNANS (TR, T)

15

BESLENME VE DİYETETİK (TR, T)

15

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (EN, NT)

30

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (EN, T)

15

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TR, NT)

30

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TR, T)

15

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (EN, D)

15

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (EN, NT)

30

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (EN, T)

15

BİLİŞİM HUKUKU (TR, NT)

30

BİLİŞİM HUKUKU (TR, T)

15

BİLİŞSEL NÖROPSİKOLOJİ (EN, T)

15

BİYOMÜHENDİSLİK (EN, T)

15

BİYOMÜHENDİSLİK (TR, T)

15

BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (EN, NT)

30

BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ(EN, T)

15

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (TR, T)

15

DOKU MÜH. VE REJENERATİF TIP (TR, T)

15

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (EN, D)

15

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (EN, NT)

30

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (EN, T)

15

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TR, D)

15

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TR, NT)

30

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TR, T)

15

EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLAN. (TR, NT)

30

EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLAN. (TR, T)

15

EĞİTSEL TASARIM VE DEĞR .(TR, T)

15

EĞİTSEL TASARIM VE DEĞR. (TR, NT)

30

EĞİTSEL TASARIM VE DEĞR .(EN, T)

15

EĞİTSEL TASARIM VE DEĞR. (EN, NT)

30

EKONOMİ VE FİNANS (EN, D)

15

ELK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (EN, D)

15

ELK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (EN, NT)

30

ELK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (EN, T)

15

ENDÜSTRİ 4.0 (EN, T)

15

ENDÜSTRİ 4.0(EN, NT)

30

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (EN, D)

15

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (EN, T)

15

ENDÜSTRİYEL TAS. & İNOVASYON YÖN.(TR, T)

15

ENDÜSTRİYEL TAS. VE İNOVASYON YÖN.(EN, T)

15

ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM & TEKNOLOJİLERİ (EN, T)

15

ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM & TEKNOLOJİLERİ (EN, NT)

30

ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TR, NT)

30

ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TR, T)

15

FARMASÖTİK TIP (TR, T)

15

FELSEFE (TR, T)

15

FİNANSAL EKONOMİ (EN, NT)

30

FİNANSAL TEKNOLOJİ (EN, NT)

30

FİNANSAL TEKNOLOJİ (EN, T)

15

FİNANSAL TEKNOLOJİ (TR, T)

15

FİNANSAL TEKNOLOJİ (TR, NT)

30

FİZYOTERAPİ & REHABİLİTSYON (TR, T)

15

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TR, D)

15

GİRİŞİMCİLİK VE İNOVAS. YÖN.(EN, NT, HS)

30

GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASY. YÖN (EN, T, HS)

15

GLOBAL İLİŞKİLER (EN, NT, HS)

30

GLOBAL İLİŞKİLER (EN, T, HS)

15

GÖÇ ÇALIŞMALARI (TR, T)

15

HEMŞİRELİK (EN, D)

15

HEMŞİRELİK (TR, D)

15

İÇ MEKAN TASARIMI (TR, T)

15

İLERİ OYUNCULUK (TR, T)

15

İLETİŞİM TASARIMI (TR, NT)

30

İLETİŞİM TASARIMI (TR, T)

15

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (EN, D)

15

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (EN, NT)

30

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (EN, NT, DE)

50

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (EN, T)

15

İNSAN KAYNAKLARI (TR, NT, GÖZTEPE)

30

İNSAN KAYNAKLARI (TR, T, GÖZTEPE)

15

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (TR, NT, DE)

50

İŞLETME (EN, D)

15

İŞLETME (EN, NT)

30

İŞLETME (EN, NT, DE)

50

İŞLETME (EN, T)

15

İŞLETME (TR, NT)

30

İŞLETME (TR, NT, DE)

50

İŞLETME (TR, T)

15

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (TR, D)

15

KAMU HUKUKU (TR, D)

15

KAMU HUKUKU (TR, T)

15

KAYROPRAKTİK (TR, T)

15

KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TR, NT)

30

KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TR, T)

15

KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (EN, D)

15

KLİNİK PSİKOLOJİ (EN, T)

15

KLİNİK PSİKOLOJİ (TR, T)

15

KÜLTÜR POLİTİKASI VE SANAT YÖNETİMİ (TR,NT)

30

KÜLTÜR POLİTİKASI VE SANAT YÖNETİMİ (TR,T)

15

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI (EN, T)

15

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI (TR, T)

15

KÜRESEL İŞLETMECİLİK VE PAZARLAMA (TR, NT)

30

KÜRESEL SİY. & U.ARASI İL. (TR, NT)

30

KÜRESEL SİY. VE U.ARASI İL. (TR, NT, DE)

50

KÜRESEL SİY. VE U.ARASI İL. (TR, T)

15

MATEMATİK (TR, D)

15

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (EN, NT)

30

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (EN, T)

15

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TR, T)

15

MİMARLIK (EN, T)

15

MİMARLIK (TR, NT)

30

MİMARLIK VE TASARIM (EN, D)

15

MUHASEBE VE U.ARASI RAPORLAMA (TR, NT, GÖZTEPE)

30

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (EN, NT)

30

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TR, NT, GÖZTEPE)

30

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TR, T, GÖZTEPE)

15

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (TR, NT)

30

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (TR, T)

15

OYUN GELİŞTİRME TEKNOLOJİLERİ (EN, NT)

30

OYUN GELİŞTİRME TEKNOLOJİLERİ (TR, NT)

30

OYUN TASARIMI (EN, T)

15

OYUN TASARIMI (TR, T)

15

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TR, NT, DE)

50

ÖZEL HUKUK (TR, D)

15

ÖZEL HUKUK (TR, T)

15

PAZ. İLETİŞİMİ & HALKLA İL. (TR, T)

15

PAZ. İLETİŞİMİ VE HALKLA İL. (TR, NT)

30

PAZARLAMA (EN, NT)

30

PAZARLAMA (EN, T)

15

PAZARLAMA (TR, NT)

30

PAZARLAMA (TR, NT, DE)

50

PAZARLAMA (TR, NT, GÖZTEPE)

30

PAZARLAMA (TR, T)

15

PAZARLAMA (TR, T, GÖZTEPE)

15

REHBERLİK & PSİKOLOJİK DANIŞMNLK (TR, D)

15

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANŞMNLK (EN, T)

15

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANŞMNLK (TR, T)

15

REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER (TR, D)

15

REKLAMCILIK VE MARKA İL. YÖN. (TR, NT)

30

REKLAMCILIK VE MARKA İL. YÖN. (TR, T)

15

SAĞLIK BİLİŞİMİ (TR, NT, GÖZTEPE)

30

SAĞLIK BİLİŞİMİ (TR, T, GÖZTEPE)

15

SAĞLIK YÖNETİMİ (TR, NT)

30

SAĞLIK YÖNETİMİ (TR, T)

15

SERMAYE PİYASALARI VE TİCARET HUKUKU (TR, T)

15

SERMAYE PİYASALARI VE TİCARET HUKUKU (TR, NT)

30

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANS (EN, T)

15

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANS (EN, NT)

30

SES TEKNOLOJİLERİ (TR, NT)

30

SES TEKNOLOJİLERİ (TR, T)

15

SES TEKNOLOJİLERİ (EN, NT)

30

SES TEKNOLOJİLERİ (EN, T)

15

SİBER GÜVENLİK (EN, NT)

30

SİBER GÜVENLİK (EN, T)

15

SİNEMA VE MEDYA ARAŞTIRMALARI (EN, D)

15

SİNEMA VE MEDYA ARAŞTIRMALARI (TR, D)

15

SİNEMA VE TELEVİZYON (EN, T)

15

SİNİRBİLİM (EN, D)

15

SİNİRBİLİM (EN, T)

15

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (EN, D)

15

SOSYAL HİZMET (TR, NT)

30

SPOR YÖNETİMİ (TR, NT)

30

SPOR YÖNETİMİ (TR, T)

15

STRATEJİK PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ (TR, NT, GÖZTEPE)

30

TARİH (TR, NT)

30

TARİH (TR, T)

15

TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (TR, T)

15

TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ(TR, NT)

30

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TR, NT)

30

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TR, T)

15

UYGULAMALI MATEMATİK (TR, NT)

30

UYGULAMALI MATEMATİK (TR, T)

15

ÜSTÜN ZEKALILAR VE YETENEKLİLER EĞİTİMİ (TR, T)

15

YAPI İŞLETMESİ (TR, NT)

30

YAPI İŞLETMESİ (TR, T)

15

YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME (EN, NT, GÖZTEPE)

30

YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME (TR, NT)

30

YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME (TR, T)

15

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (TR,NT)

30