Proje / Tez Duyurusu

PROJE İÇİN TEZ İÇİN
Proje Yazım Kılavuzu Tez Yazım Kılavuzu
Proje - Ön Sayfayı Oluşturan Bölümlerin Örnekleri Tez - Ön Sayfayı Oluşturan Bölümlerin Örnekleri

Formlar: Tez Sınav Tutanak Formu  / Proje Değerlendirme Formu / Tez Jüri Öneri Formu / Tez Onay Formu(TR) / Tez Onay Formu(EN)

Dosyalar:  Tez Cilt Örneği

SYH (Sıkça Yapılan Hatalar) Listesi için tıklayınız

Akademik Destek ve Öneri Kitapçığı

 

Ocak 2020 öncesi kayıt olan Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri,Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler öğrencilerinin kullanması gereken formlar aşağıdadır.

BAU Enstitüler Tez Jüri Öneri Formu

BAU Enstitüler Tez Onay Formu

BAU Enstitüler Tez Sınav Tutanak Formu 

 

2019-2020 Bahar Dönemi '’Tez 2’’ Dersini Alan Yüksek Lisans Öğrencilerinin ve İlgili Danışmanların Dikkatine

Önceki dönemlerde ’’tez 1’’ ve ‘’seminer’’ derslerinden başarılı olan öğrenciler,  tez yazımını tamamlama ve savunma dönemi olan ‘’tez 2’’ döneminde mezuniyet için aşağıdaki kısa takvimde belirtilmiş olan tarihlere uyarak çalışmalarını tamamlamak durumundadır. Takvimin takibi konusunda danışman kadar tez öğrencileri de yükümlüdür.

 

Danışmanlar, akademik içeriği tamamlandığına onay verdikleri tezleri intihal kontrolüne aldıktan sonra sonuç yönetmelikte belirtilen oranlara uygun ise onay yazısı ile enstitümüze ‘’ilk format kontrolü için’’ takvimde belirtilen son tarihe kadar iletilmesine onay vermelidir.

 

Belirtilen tarihte danışman onayı, intihal raporu, jüri öneri formu, tezin yazılı ve dijital kopyalarından en az biri dahi eksik ise tez format kontrolüne alınmayacaktır.

 

Tamamlanmamış yani danışman tarafından içeriği onaylanmamış tez format kontrolüne alınmayacaktır.

Format kontrolüne tüm belgeleri tamamlanmış halde giren tez tamamlanmış kabul edildiği için son hali olarak kabul edilir ve üzerinde içerik açısından hiçbir ekleme-çıkarma yapılamaz.

Format kontrolünden onay almayan veya  kontrole alınmayan tezler için jüri hazırlanmaz ve savunma yapılamaz.

Ekleme-çıkarma yapılan tezler ilk savunma sonunda jüriden ‘’tez düzeltmesi’’ almak durumundadır.

Çalışması tamamlanan ve formatı enstitü tarafından onaylanan tezlerin onaylı kopyaları üst yazı ile jüri üyelerine belirtilen tarihlerde iletilmek durumundadır.

Tez savunmasının takvimde gösterilen tarih aralığında yapılmasını sağlamak danışmanın ve tez öğrencisinin ortak sorumluluğundadır.

Takvimdeki savunma dönemi içerisinde danışman, öğrenci ve jüri üyelerine uygun olan ve belirlenen tarihi enstitüye bildirilmelidir.

Savunma sonunda başarılı olan öğrenci enstitü tarafından onaylanmış tez kopyasının ciltli halini gerekli belgeler ile birlikte son teslim tarihinden önce ulaştırmadığı takdirde mezun olamaz. Tez danışmanı not giriş döneminde ders notunu başarılı olarak girmediği takdirde öğrenci belgeleri ve çalışmasını zamanında teslim etmesi durumunda yine mezun olamaz.

Tez düzeltmesi alan öğrenciler, tezleri için düzeltme döneminde tüm aşamaları tekrarlamak durumundadır(Danışman onayı, intihal raporu, format kontrolü, savunma gibi)

Hukuk yüksek lisans programları format kontrolü danışman hocalar tarafından yapılmaktadır. Tez savunmasına çıkacak hukuk yüksek lisans programı öğrencileri yalnızca jüri öneri formunu belirtilen tarihte enstitüye teslim etmelidir.

 

Bahar Dönemi Tez Takvimi

 

07-10 Şubat 2020 Cuma-Pazartesi  

Lisansüstü programlarındaki proje, tez ve seminer alma aşamasına gelmiş öğrencilerin internet üzerinden  proje, tez ve seminer kayıtlarını yaptırmaları.

19-22 Şubat 2020 Çarşamba-Cumartesi

Tüm lisansüstü öğrenciler için Ders Ekleme - Bırakma haftası..

21-29 Mayıs 2020 Perşembe-Cuma 

Yüksek lisans ve doktora tezlerinin format kontrolü için Enstitüye teslim tarih aralığı. Bu tarihten sonra teslim edilen yüksek lisans ve doktora tezleri işleme alınmaz ve aday sınava giremez.(Hukuk yüksek lisans programları hariç)

29 Mayıs 2020 Cuma

Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yaptıran danışmanların proje, tez savunma sınav jurilerinin kurulması (tez jüri öneri  formu)  için tez, öğrenci  adları ve programları  ile birlikte sınavda görev almasını önerdikleri jüri üyelerinin adlarını yazılı olarak ilgili  enstitüye bildirmelerinin son günü.

19 Haziran 2020 Cuma

Yüksek lisans ve doktora tez savunma sınav jurilerinin kurulması  bildirimi yapılan öğrenciler  için tez jurilerinin ilgili enstitü tarafından yönetmeliklere uygun şekilde kurulmasının ve jurilere dağıtılacak tez  yazılı formunun yeter sayıda tesliminin son günü.  

22 Haziran-28 Haziran 2020 Pazartesi-Pazar

2019-2020 Akademik yılı Bahar yarıyılında açılan lisansüstü derslerin yarıyıl sonu sınavları (final). Yüksek lisans tez savunmaları final haftası sonuna kadar tamamlanmalıdır.

29 Haziran 2020 Pazartesi

Bahar yarıyılı sonu notlarının son giriş tarihi. (saat 16:00) YAZ OKULU İÇİN NOT GİRİŞ İŞLEMLERİ MUTLAKA TAMAMLANMALIDIR.

4 Ağustos 2020 Salı

Yüksek lisans tez sınavında başarılı olan öğrencilerin  yazım kurallarına uygun  tezin istenen sayıda basılı ve dijital kopyasını enstitüye teslim etmesi için son gün.

 

Mezuniyet için yapmanız gerekenler(Tez Öğrencileri);

 

 1.       Tez çalışmanızı, Tez Danışmanınızın önerileri doğrultusunda tamamlayarak, danışmanınıza teslim etmek,

 

 1.       Tez çalışmanızın format kontrolünü yaptırmak,

 

 1.       Tezinizin sunumunu jüri önünde yapmak,

 

 1.       Format kontrolü tamamlanmış ve sunumu başarı ile tamamlanmış tezlerin imzalanmış, onaylanmış kopyalarını ciltletmiş olarak, Turnitin Raporu ile birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim etmek.

 

Tez Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar;

 

 •          1 adet ciltli tez(Tezin jüri tarafından onaylandığı tez onay formu mutlaka bulunmalı)

 

 •          Tez veri giriş formunu aşağıda bulunan linkten doldurarak kayıt ediniz ve 3 adet çıktı alarak imzalayınız.

(Formu doldurmak için https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp adresinden E-devlet şifresi ile üye olunması gerekmektedir.)

 

 •          2 adet CD (CD’de bulunması gerekenler; PDF ve WORD formatında tezin tamamı. CD’lerdeki dosyalar YÖK veri giriş formunda verilen referans numarası ile kaydedilmeli, CD’lerin üzerine referans numaranızı, adınızı ve soyadınızı yazmalısınız.

 

 •          1 adet tez savunma sınav tutanağı, 1 adet tez onay formu ile Turnitin/İntihal raporu öğrenci tarafından enstitümüze teslim edilecektir.

 

Önemli:

 

Tez Savunmasında “Sınav Tutanağı”nın ve 2 adet Tez Onay Formu’nun yanınızda olması gerekir. Islak imzalı olarak alacağınız iki Onay Formu örneğinin bir tanesi tez içinde belirlenen sayfaya eklenecek diğer örneği haricen diğer evraklar ile birlikte enstitüye teslim edilecektir.

 

Format Kontrolü için basılan tezin üzerinde mutlaka tez danışmanının “Tezi okudum, Format kontrolü için uygundur.” yazısı, imzası ve tarihi olmalıdır.

 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde tezin sonuçlanması ile ilgili Madde 25’de yer alan önemli maddeler;

 

 

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması:

 

 1.       Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma tarihi, ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

 

 1.       Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünce tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

 

 1.       Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek, tez sınavına ve diğer sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

 

2019-2020 Bahar Dönemi Proje Öğrencileri ve İlgili Danışmanların Dikkatine 

2019-2020 Bahar döneminde Proje dersini üzerine almış öğrencilerin tamamlanan çalışmalarının içeriği ile birlikte formatının kontrolü de proje danışmanları tarafından yapılmaktadır. Format olarak uygun ve içerik açısından başarılı bulunan projeler gerekli dokümanlarla birlikte belirtilen tarihe kadar program koordinatörüne teslim edilmelidir. Başarısız olan ve ya projesini teslim etmeyen öğrenciler için yalnızca değerlendirme formu düzenlenip iletilmesi yeterlidir. Proje not girişleri not giriş haftası içerisinde program koordinatörleri tarafından yapılacaktır. 

 

Bahar Dönemi Proje Takvimi

07-10 Şubat 2020 Cuma-Pazartesi  

Lisansüstü programlarındaki proje, tez ve seminer alma aşamasına gelmiş öğrencilerin internet üzerinden  proje, tez ve seminer kayıtlarını yaptırmaları.

19-22 Şubat 2020 Çarşamba-Cumartesi

Tüm lisansüstü öğrenciler için Ders Ekleme- Bırakma haftası. 

15 Haziran 2020 Pazartesi

Tamamlanan proje çalışmalarının proje danışmanına teslimi için son gün.

22 Haziran 2020 Pazartesi

Değerlendirilen ve notu verilen projenin intihal raporunun, bir adet CD'sinin ve proje değerlendirme formunun formatına uygun olarak program koordinatörüne teslimi için son gün.

29 Haziran 2020 Pazartesi

Bahar yarıyılı sonu notlarının son giriş tarihi. (saat 16:00) YAZ OKULU İÇİN NOT GİRİŞ İŞLEMLERİ MUTLAKA TAMAMLANMALIDIR.

 

Proje Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar;

 

 •          1 Adet Proje Değerlendirme Formu (İmzaları tam olmalı ve eksik bilgi olmamalı)

 

 •          Turnitin Raporu (Adınız ve yüzde kaç intihal yaptığınızın net bir şekilde görüldüğü tek sayfalık bir rapor)

 

 •          1 adet CD (CD’nin içerisinde projenin tam halinin bulunduğu bir PDF ve bir WORD dosyası olmalı)

 

Proje danışmanı Proje Değerlendirme Formu’nu, Turnitin Raporu’nu ve CD’yi program koordinatörüne teslim etmeli, program koordinatörü de enstitüye teslim etmelidir.

 

Bu içerik 22/05/2020 tarihinde güncellenmiştir.