Proje / Tez Duyurusu

PROJE İÇİN TEZ İÇİN
Proje Yazım Kılavuzu Tez Yazım Kılavuzu
Proje - Ön Sayfayı Oluşturan Bölümlerin Örnekleri Tez - Ön Sayfayı Oluşturan Bölümlerin Örnekleri

Formlar: Tez Sınav Tutanak Formu  / Proje Değerlendirme Formu / Tez Jüri Öneri Formu / Tez Onay Formu(TR) / Tez Onay Formu(EN)

Dosyalar:  Tez Cilt Örneği

SYH (Sıkça Yapılan Hatalar) Listesi için tıklayınız

Akademik Destek ve Öneri Kitapçığı

Ocak 2020 öncesi kayıt olan Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri,Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler öğrencilerinin kullanması gereken formlar aşağıdadır.

BAU Enstitüler Tez Jüri Öneri Formu

BAU Enstitüler Tez Onay Formu

BAU Enstitüler Tez Sınav Tutanak Formu 

2019-2020 Yaz Dönemi '’Tez 2’’ Dersini Alan Yüksek Lisans Öğrencilerinin ve İlgili Danışmanların Dikkatine

Önceki dönemlerde ’’TEZ 1’’ VE ‘’SEMİNER’’ derslerinden başarılı olan öğrencilerin tez yazımını tamamlama ve savunma dönemi olan ‘’TEZ 2’’ döneminde öğrenciler, mezuniyet için aşağıdaki kısa takvimde belirtilmiş olan tarihlere uyarak çalışmalarını tamamlamak durumundadır.

Takvimin takibi konusunda danışman kadar tez öğrencileri de yükümlüdür.

Danışmanlar, akademik içeriği tamamlandığına onay verdikleri tezleri intihal kontrolüne aldıktan sonra sonuç yönetmelikte belirtilen oranlara uygun ise onay yazısı ile enstitümüze ‘’ilk format kontrolü için’’ takvimde belirtilen son tarihe kadar iletilmesine onay vermelidir.

Belirtilen tarihte danışman onayı, intihal raporu, jüri öneri formu, tezin yazılı veya dijital kopyalarından en az biri dahi eksik ise tez format kontrolüne alınmayacaktır.

Tamamlanmamış yani danışman tarafından içeriği onaylanmamış tez format kontrolüne alınmayacaktır.

Format kontrolüne tüm belgeleri tamamlanmış halde giren tez tamamlanmış kabul edildiği için son hali olarak kabul edilir ve üzerinde içerik açısından hiçbir ekleme-çıkarma yapılamaz.

Format kontrolünden onay almayan veya  kontrole alınmayan tezler için jüri hazırlanmaz ve savunma yapılamaz.

Ekleme-çıkarma yapılan tezler ilk savunma sonunda jüriden ‘’tez düzeltmesi’’ almak durumundadır.

Tez savunmasının takvimde gösterilen tarih aralığında yapılmasını sağlamak danışmanın ve tez öğrencisinin ortak sorumluluğundadır.

Takvimdeki savunma dönemi içerisinde danışman, öğrenci ve jüri üyelerine uygun olan ve belirlenen tarihi enstitüye bildirilmelidir.

Savunma sonunda başarılı olan öğrenci enstitü tarafından onaylanmış tez kopyasının ciltli halini gerekli belgeler ile birlikte son teslim tarihinden önce ulaştırmadığı takdirde mezun olamaz. Tez danışmanı not giriş döneminde ders notunu başarılı olarak girmediği takdirde öğrenci belgeleri ve çalışmasını zamanında teslim etmesi durumunda yine mezun olamaz.

Yaz Dönemi Tez Takvimi

23-25 Temmuz 2020 Perşembe-Cumartesi

Lisansüstü programlarındaki proje, tez ve seminer alma aşamasına gelmiş öğrencilerin internet üzerinden  proje, tez ve seminer kayıtlarını yaptırmaları.

Yaz döneminde EKLE-SİL dönemi yoktur. Kayıt olunan dersten çekilme işlemi yapılmaz. Ders seçip öğretime başladıktan sonra dersten çekilmeniz veya yeni bir ders eklemeniz mümkün değildir.

31 Ağustos-4 Eylül 2020 Pazartesi-Cuma

Yüksek lisans ve doktora tezlerinin format kontrolü için Enstitüye teslim tarih aralığı. Bu tarihten sonra teslim edilen yüksek lisans ve doktora tezleri işleme alınmaz ve aday sınava giremez.

17 Eylül 2020 Perşembe

Yaz okulu derslerinin son gününe kadar yüksek lisans savunmaları tamamlanmalıdır.

18 Eylül 2020 Cuma

Yaz Okulunda alınan derslerin notlarının son giriş tarihi, saat 16:00.

21 Eylül 2020 Pazartesi         

Yaz Okulunda alınan derslerin notlarının ilanı

16 Ekim 2020 Cuma

Yüksek lisans tez sınavında başarılı olan öğrencilerin  yazım kurallarına uygun  tezin istenen sayıda basılı ve dijital kopyasını enstitüye teslim etmesi için son gün.

 

Tez düzeltmesi alan öğrencilerin tezleri için düzeltme döneminde tüm aşamalar tekrarlamak durumundadır(Danışman onayı, intihal raporu, format kontrolü, savunma gibi) 

 

Mezuniyet için yapmanız gerekenler(Tez Öğrencileri);

 

 1. Tez çalışmanızı, Tez Danışmanınızın önerileri doğrultusunda tamamlayarak, danışmanınıza teslim etmek,
 2. Tez çalışmanızın format kontrolünü yaptırmak,
 3. Tezinizin sunumunu jüri önünde yapmak,
 4. Format kontrolü tamamlanmış ve sunumu başarı ile tamamlanmış tezlerin imzalanmış, onaylanmış kopyalarını ciltletmiş olarak, Turnitin Raporu ile birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim etmek.

 

Tez Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar;

 

 • 1 adet ciltli tez(Tezin jüri tarafından onaylandığı tez onay formu mutlaka bulunmalı)

 

 • Tez veri giriş formunu aşağıda bulunan linkten doldurarak kayıt ediniz ve 3 adet çıktı alarak imzalayınız.

(Formu doldurmak için https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp adresinden E-devlet şifresi ile üye olunması gerekmektedir.)

 

 • 2 adet CD (CD’de bulunması gerekenler; PDF ve WORD formatında tezin tamamı. CD’lerdeki dosyalar YÖK veri giriş formunda verilen referans numarası ile kaydedilmeli, CD’lerin üzerine referans numaranızı, adınızı ve soyadınızı yazmalısınız. CD içerisinde yer alan dosyalarda imzalı onay formu yer almayacaktır.

 

 • 3 adet tez savunma sınav tutanağı, 2 adet tez onay formu ile Turnitin/İntihal raporu (Danışman Hoca tarafından alınacak) öğrenci tarafından enstitümüze teslim edilecektir.

 

Önemli:

 • Tez Savunmasında 3 adet “Sınav Tutanağı”nın ve 2 adet Tez Onay Formu’nun yanınızda olması gerekir. Islak imzalı olarak alacağınız üç Onay Formu örneğinin bir tanesi tez içinde belirlenen sayfaya eklenecek diğer örneği haricen diğer evraklar ile birlikte enstitüye teslim edilecektir.
 • Format Kontrolü için basılan tezin üzerinde mutlaka tez danışmanının “Tezi okudum, Format kontrolü için uygundur.” yazısı, imzası ve tarihi olmalıdır.

 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde tezin sonuçlanması ile ilgili Madde 25’de yer alan önemli maddeler;

 

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması:

 

 • Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma tarihi, ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

 

 • Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünce tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

 

 • Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek, tez sınavına ve diğer sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

 

2019-2020 Yaz Dönemi Proje Dersini Tamamlayacak Öğrencilerinin Dikkatine

2019-2020 Yaz Döneminde Proje dersini üzerine almış öğrencilerin tamamlanan çalışmalarının içeriği ile birlikte formatının kontrolü de proje danışmanları tarafından yapılmaktadır. Format olarak uygun ve içerik açısından başarılı bulunan projeler gerekli dokümanlarla birlikte belirtilen tarihe kadar program koordinatörüne teslim edilmelidir. Başarısız olan ve ya projesini teslim etmeyen öğrenciler için yalnızca değerlendirme formu düzenlenip iletilmesi yeterlidir. Proje not girişleri not giriş haftası içerisinde program koordinatörleri tarafından yapılacaktır.

 

Yaz Dönemi Proje Takvimi

23-25 Temmuz 2020 Perşembe-Cumartesi

Lisansüstü programlarındaki proje, alma aşamasına gelmiş öğrencilerin internet üzerinden  proje kayıtlarını yaptırmaları. Yaz döneminde EKLE-SİL dönemi yoktur. Kayıt olunan dersten çekilme işlemi yapılmaz. Ders seçip öğretime başladıktan sonra dersten çekilmeniz veya yeni bir ders eklemeniz mümkün değildir.

04 Eylül 2020 Cuma

Tamamlanan proje çalışmalarının proje danışmanına teslimi için son gün.

11 Eylül 2020 Cuma

Değerlendirilen ve notu verilen projenin intihal raporunun, bir adet CD'sinin ve proje değerlendirme formunun formatına uygun olarak program koordinatörüne teslimi için son gün.

18 Eylül 2020 Cuma

Yaz Okulunda alınan derslerin notlarının son giriş tarihi, saat 16:00.

 

Proje Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar;

 • 1 Adet Proje Değerlendirme Formu (İmzaları tam olmalı ve eksik bilgi olmamalı)
 • Turnitin Raporu (Adınız ve yüzde kaç intihal yaptığınızın net bir şekilde görüldüğü tek sayfalık bir rapor)
 • 1 adet CD (CD’nin içerisinde projenin tam halinin bulunduğu bir PDF ve bir WORD dosyası olmalı)

 

Proje Değerlendirme Formu, Turnitin Raporu ve CD program koordinatörüne teslim edilmelidir.