Proje / Tez Duyurusu

PROJE İÇİN

TEZ İÇİN

Proje Yazım Kılavuzu

A-Tez Yazım Kılavuzu
B-Tez Yazım Kılavuzu

Proje - Ön Sayfayı Oluşturan Bölümlerin Örnekleri

Tez - Ön Sayfayı Oluşturan Bölümlerin Örnekleri

Formlar: Tez Sınav Tutanak Formu / Proje Değerlendirme Formu / Tez Jüri Öneri Formu / Tez Onay Formu

Dosyalar:  Tez Cilt Örneği

SYH (Sıkça Yapılan Hatalar) Listesi için tıklayınız

2020-2021 Bahar Dönemi “Tez 2’’ Dersini Alan Yüksek Lisans Öğrencilerinin ve İlgili Danışmanların Dikkatine

 

B-Tez Yazım Kılavuzunu kullanacak olan bölümler;

 

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE)

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TÜRKÇE)

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

ÜSTÜN ZEKÂLILAR VE YETENEKLİLER EĞİTİMİ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI (TÜRKÇE)

EĞİTSEL TASARIM VE DEĞERLENDİRME (TÜRKÇE)

EĞİTSEL TASARIM VE DEĞERLENDİRME (İNGİLİZCE)

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (İNGİLİZCE)

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (TÜRKÇE)

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DOKTORA)

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE DOKTORA)

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TÜRKÇE DOKTORA)

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (DOKTORA)

 

Diğer bölümler A- Tez Yazım Kılavuzunu kullanacaktır.

 

Önceki dönemlerde “Tez 1” ve “Seminer” derslerinden başarılı olan öğrenciler,  tez yazımını tamamlama ve savunma dönemi olan “Tez 2” döneminde mezuniyet için aşağıdaki özet takvimde belirtilmiş olan tarihlere uyarak çalışmalarını tamamlamak durumundadır. Takvimin takibi konusunda danışman kadar tez öğrencileri de yükümlüdür.

 

 • Danışmanlar, akademik içeriği tamamlandığına onay verdikleri tezleri intihal kontrolüne aldıktan sonra sonuç yönetmelikte belirtilen oranlara uygun (Maksimum %25) ise onay yazısı ile enstitümüze “ilk format kontrolü için” takvimde belirtilen son tarihe kadar iletilmesine onay vermelidir. Tezler çıktı halinde turnitin raporu ve Tez danışman onayı ile beraber elden Enstitüye teslim edilecektir.  (Güney Kampüs M Blok 1. Kat)
 • Belirtilen tarihte danışman onayı, intihal raporu, jüri öneri formu, tezin yazılı ve dijital kopyalarından en az biri dahi eksik ise tez format kontrolüne alınmayacaktır.
 • Tamamlanmamış yani danışman tarafından içeriği onaylanmamış tez format kontrolüne alınmayacaktır.
 • Format kontrolüne tüm belgeleri tamamlanmış halde alınan tezin üzerinde içerik açısından hiçbir ekleme-çıkarma yapılamaz.
 • Tez jüri Önerisi Danışman tarafından imzalanarak furkan.batur@gss.bau.edu.tr adresine gönderilecektir.

 

Tez savunmasının takvimde gösterilen tarih aralığında yapılmasını sağlamak danışmanın ve tez öğrencisinin ortak sorumluluğundadır.

 

 • Savunma sonunda başarılı olan (S ALAN)  öğrenci, enstitü tarafından onaylanmış tez kopyasının ciltli halini gerekli belgelerle birlikte son teslim tarihinden önce ulaştırmadığı takdirde mezun olamaz. Tez danışmanı not giriş döneminde ders notunu başarılı olarak girmediği takdirde öğrenci belgeleri ve çalışmasını zamanında teslim etmesi durumunda yine mezun olamaz.

 

 • Savunma sonunda uzatma alan (PR ALAN) Öğrenci Uzatma aldığına dair imzalanmış “Tez Tutanak Formunu” ve “ Juri Raporunu” 1 ay içinde Enstitüye teslim etmelidir. Tez düzeltmesi alan öğrenciler, 3 ay içinde tekrar savunmaya çıkmalı ve tezleri için düzeltme döneminde tüm aşamaları tekrarlamak durumundadır (Danışman onayı, intihal raporu, format kontrolü, savunma gibi).

 

 • Savunma sonunda başarısız olan (U ALAN) öğrenci başarısız olduğuna dair Tez Tutanak Formunu 1 ay içinde Enstitüye teslim etmelidir.

 

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Yüksek lisans tezinin sonuçlanması MADDE 14 - (8) (Değişik:RG-19/9/2020-31249) Tezi başarısız bulunarak reddedilen ve/veya azami süresini doldurup tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir

 

Talep ettiği takdirde;

 

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Yüksek lisans tezinin sonuçlanması MADDE 14 –(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans programın onaylanmış tezsiz yüksek lisans programı yok ise enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli programa en yakın tezsiz programa öğrencinin intibakı yapılır ve diploması intibak yapılan tezsiz programdan verilir. Bu durumdaki öğrenciye eksikliklerini tamamlayabilmesi için en fazla bir yarıyıl ek süre verilir. Öğrenci azami süresini doldurdu ise öğrencilik haklarını kullanamaz.

 

Maddesine istinaden tezsiz programa geçiş yapabilir. 

 

Hukuk yüksek lisans programları format kontrolü danışman hocalar tarafından yapılmaktadır. Tez savunmasına çıkacak hukuk yüksek lisans programı öğrencileri yalnızca jüri öneri formunu belirtilen tarihte enstitüye teslim etmelidir.

 

Bahar Dönemi Tez Takvimi

 

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 11 Haziran 2021 Cuma

Yüksek lisans ve doktora tezlerinin format kontrolü için Enstitüye teslim tarih aralığı. Bu tarihten sonra teslim edilen yüksek lisans ve doktora tezleri işleme alınmaz ve aday sınava giremez.(Hukuk yüksek lisans programları hariç)

25 Haziran 2021 Cuma

Yüksek lisans proje veya tez savunma sınavlarının yapılmasının ve sonuçların enstitüye iletilmesinin son günü.

29 Haziran 2021 Salı

Bahar yarıyılı sonu notlarının son giriş tarihi. (saat 09:00).

02 Ağustos 2021 Pazartesi

Yüksek lisans tez sınavında başarılı olan öğrencilerin  yazım kurallarına uygun  tezin istenen sayıda basılı ve dijital kopyasını enstitüye teslim etmesi için son gün.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezuniyet için yapmanız gerekenler (Tez Öğrencileri);

 

1) Tez çalışmanızı, Tez Danışmanınızın önerileri doğrultusunda tamamlayarak, danışmanınıza teslim etmek,

2) Tez çalışmanızın format kontrolünü yaptırmak,

3) Tezinizin sunumunu jüri önünde yapmak,

4) Format kontrolü tamamlanmış ve sunumu başarı ile tamamlanmış tezlerin imzalanmış, onaylanmış kopyalarını ciltletmiş olarak, Turnitin Raporu ile birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim etmek.

 

Tez Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar;

 

 • 1 Adet ciltli tez (Tezin jüri tarafından onaylandığı tez onay formunun aslı mutlaka tezin içinde bulunmalı)
 • Tez veri giriş formunu aşağıda bulunan linkten doldurarak kayıt ediniz ve 3 adet çıktı alarak imzalayınız. Veri giriş formlarında ORCID numarası mutlaka bulunmalıdır, detaylı bilgi veri giriş alanındaki ORCID bölümünde yer almaktadır.

 

(Formu doldurmak için https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp adresinden E-devlet şifresi ile üye olunması gerekmektedir.)

 

 • 2 Adet CD (CD’de bulunması gerekenler; PDF ve WORD formatında tezin tamamı. Ekler bölümü rar dosyası şeklinde bulunmalıdır, CD’lerdeki dosyalar YÖK veri giriş formunda verilen referans numarası ile kaydedilmeli, CD’lerin üzerine referans numaranızı, adınızı ve soyadınızı yazmalısınız. CD içerisinde yer alan dosyalarda imzalı onay formu yer almamalıdır).
 • 3 adet tez savunma sınav tutanağı, 2 adet tez onay formu ile Turnitin/İntihal raporu (Danışman Hoca tarafından alınacak) öğrenci tarafından enstitümüze teslim edilecektir. (Danışman ve Juri Üyelerinin imzaları ıslak veya E-imza olmalıdır)

 

Önemli:

Tez Savunmasında 3 adet “Sınav Tutanağı”nın ve 3 adet Tez Onay Formu’nun yanınızda olması gerekir. Islak imzalı veya E-imzalı olarak alacağınız üç Onay Formu örneğinin bir tanesi tez içinde belirlenen sayfaya eklenecek diğer örneği haricen diğer evraklar ile birlikte enstitüye teslim edilecektir.

 

2020-2021 Bahar Dönemi Proje Öğrencileri ve İlgili Danışmanların Dikkatine 

 

2020-2021 Bahar döneminde Proje dersini üzerine almış öğrencilerin tamamlanan çalışmalarının içeriği ile birlikte formatının kontrolü de proje danışmanları tarafından yapılmaktadır. Format olarak uygun ve içerik açısından başarılı bulunan projeler gerekli dokümanlarla birlikte belirtilen tarihe kadar Enstitüye teslim edilmelidir. Başarısız olan veya projesini teslim etmeyen öğrenciler için yalnızca değerlendirme formu düzenlenip iletilmesi yeterlidir. Proje not girişleri not giriş haftası içerisinde program koordinatörleri tarafından yapılacaktır. 

 

Bahar Dönemi Proje Takvimi

 

25 Haziran 2021 Cuma

Yüksek lisans projelerinin enstitüye iletilmesinin son günü. Turnitin raporu ve Proje Değerlendirme Formu ile Projeler CD olarak elden Enstitüye teslim edilecektir.  (Güney Kampüs M Blok 1. Kat)

29 Haziran 2021 Salı

Bahar yarıyılı sonu notlarının son giriş tarihi. (saat 09:00).

 

Proje Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar;

 • 1 Adet Proje Değerlendirme Formu (İmzaları tam olmalı ve eksik bilgi olmamalı)
 • Turnitin Raporu (Öğrenci ad-soyad bilgilerinin ve intihal oranının net bir şekilde görüldüğü tek sayfalık bir rapor)
 • 1 adet CD (CD’nin içerisinde projenin tamamı; PDF ve WORD dosyaları şeklinde olmalı)