Proje / Tez Duyurusu

Proje / Tez Duyurusu

PROJE İÇİN

TEZ İÇİN

Proje Yazım Kılavuzu

A-Tez Yazım Kılavuzu
B-Tez Yazım Kılavuzu

Proje - Ön Sayfayı Oluşturan Bölümlerin Örnekleri

Tez - Ön Sayfayı Oluşturan Bölümlerin Örnekleri

Formlar: Tez Sınav Tutanak Formu / Proje Değerlendirme Formu / Tez Jüri Öneri Formu / Tez Onay Formu

Dosyalar:  Tez Cilt Örneği

SYH (Sıkça Yapılan Hatalar) Listesi için tıklayınız

2020-2021 Güz Dönemi “Tez 2’’ Dersini Alan Yüksek Lisans Öğrencilerinin ve İlgili Danışmanların Dikkatine

B-Tez Yazım Kılavuzunu kullanacak olan bölümler;

https://bau.edu.tr/akademik/12556-egitim-bilimleri-lisansustu-programlari

Diğer bölümler A- Tez Yazım Kılavuzunu kullanacaktır.

Önceki dönemlerde “Tez 1” ve “Seminer” derslerinden başarılı olan öğrenciler,  tez yazımını tamamlama ve savunma dönemi olan “Tez 2” döneminde mezuniyet için aşağıdaki özet takvimde belirtilmiş olan tarihlere uyarak çalışmalarını tamamlamak durumundadır. Takvimin takibi konusunda danışman kadar tez öğrencileri de yükümlüdür.

Danışmanlar, akademik içeriği tamamlandığına onay verdikleri tezleri intihal kontrolüne aldıktan sonra sonuç yönetmelikte belirtilen oranlara uygun ise onay yazısı ile enstitümüze “ilk format kontrolü için” takvimde belirtilen son tarihe kadar iletilmesine onay vermelidir.

Belirtilen tarihte danışman onayı, intihal raporu, jüri öneri formu, tezin yazılı ve dijital kopyalarından en az biri dahi eksik ise tez format kontrolüne alınmayacaktır.

Tamamlanmamış yani danışman tarafından içeriği onaylanmamış tez format kontrolüne alınmayacaktır.

Format kontrolüne tüm belgeleri tamamlanmış halde alınan tezin üzerinde içerik açısından hiçbir ekleme-çıkarma yapılamaz.

Tez savunmasının takvimde gösterilen tarih aralığında yapılmasını sağlamak danışmanın ve tez öğrencisinin ortak sorumluluğundadır.

Takvimdeki savunma dönemi içerisinde danışman, öğrenci ve jüri üyelerine uygun olan ve belirlenen tarihi enstitüye bildirilmelidir.

Savunma sonunda başarılı olan öğrenci, enstitü tarafından onaylanmış tez kopyasının ciltli halini gerekli belgelerle birlikte son teslim tarihinden önce ulaştırmadığı takdirde mezun olamaz. Tez danışmanı not giriş döneminde ders notunu başarılı olarak girmediği takdirde öğrenci belgeleri ve çalışmasını zamanında teslim etmesi durumunda yine mezun olamaz.

Tez düzeltmesi alan öğrenciler, tezleri için düzeltme döneminde tüm aşamaları tekrarlamak durumundadır (Danışman onayı, intihal raporu, format kontrolü, savunma gibi).

Hukuk yüksek lisans programları format kontrolü danışman hocalar tarafından yapılmaktadır. Tez savunmasına çıkacak hukuk yüksek lisans programı öğrencileri yalnızca jüri öneri formunu belirtilen tarihte enstitüye teslim etmelidir.

Güz Dönemi Tez Takvimi

12-17 Ekim 2020 Pazartesi-Cumartesi  

Lisansüstü programlarındaki proje, tez ve seminer alma aşamasına gelmiş öğrencilerin internet üzerinden  proje, tez ve seminer kayıtlarını yaptırmaları.

26-31 Ekim 2020 Pazartesi-Cumartesi

Tüm lisansüstü öğrenciler için Ders Ekleme - Bırakma haftası..

25 Aralık 2020 Cuma - 08 Ocak 2021 Cuma

Yüksek lisans ve doktora tezlerinin format kontrolü için Enstitüye teslim tarih aralığı. Bu tarihten sonra teslim edilen yüksek lisans ve doktora tezleri işleme alınmaz ve aday sınava giremez.(Hukuk yüksek lisans programları hariç)

08 Ocak 2021 Cuma

Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yaptıran danışmanların proje, tez savunma sınav jurilerinin kurulması (tez jüri öneri  formu)  için tez, öğrenci  adları ve programları  ile birlikte sınavda görev almasını önerdikleri jüri üyelerinin adlarını yazılı olarak ilgili  enstitüye bildirmelerinin son günü.

01 Şubat-07 Şubat 2021 Pazartesi-Pazar

2020-2021 Akademik yılı Güz yarıyılında açılan lisansüstü derslerin yarıyıl sonu sınavları (final). Yüksek lisans tez savunmaları final haftası sonuna kadar tamamlanmalıdır.

09 Şubat 2021 Salı

Güz yarıyılı sonu notlarının son giriş tarihi. (saat 16:00).

05 Mart 2021 Cuma

Yüksek lisans tez sınavında başarılı olan öğrencilerin  yazım kurallarına uygun  tezin istenen sayıda basılı ve dijital kopyasını enstitüye teslim etmesi için son gün.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezuniyet için yapmanız gerekenler (Tez Öğrencileri);

1) Tez çalışmanızı, Tez Danışmanınızın önerileri doğrultusunda tamamlayarak, danışmanınıza teslim etmek,

2) Tez çalışmanızın format kontrolünü yaptırmak,

3) Tezinizin sunumunu jüri önünde yapmak,

4) Format kontrolü tamamlanmış ve sunumu başarı ile tamamlanmış tezlerin imzalanmış, onaylanmış kopyalarını ciltletmiş olarak, Turnitin Raporu ile birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim etmek.

Tez Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar;

  • 1 Adet ciltli tez (Tezin jüri tarafından onaylandığı tez onay formunun aslı mutlaka tezin içinde bulunmalı)
  • Tez veri giriş formunu aşağıda bulunan linkten doldurarak kayıt ediniz ve 3 adet çıktı alarak imzalayınız. Veri giriş formlarında ORCID numarası mutlaka bulunmalıdır, detaylı bilgi veri giriş alanındaki ORCID bölümünde yer almaktadır.

(Formu doldurmak için https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp adresinden E-devlet şifresi ile üye olunması gerekmektedir.)

  • 2 Adet CD (CD’de bulunması gerekenler; PDF ve WORD formatında tezin tamamı. Ekler bölümü rar dosyası şeklinde bulunmalıdır, CD’lerdeki dosyalar YÖK veri giriş formunda verilen referans numarası ile kaydedilmeli, CD’lerin üzerine referans numaranızı, adınızı ve soyadınızı yazmalısınız. CD içerisinde yer alan dosyalarda imzalı onay formu yer almamalıdır).
  • 3 adet tez savunma sınav tutanağı, 2 adet tez onay formu ile Turnitin/İntihal raporu (Danışman Hoca tarafından alınacak) öğrenci tarafından enstitümüze teslim edilecektir.

Önemli:

Tez Savunmasında 3 adet “Sınav Tutanağı”nın ve 3 adet Tez Onay Formu’nun yanınızda olması gerekir. Islak imzalı olarak alacağınız üç Onay Formu örneğinin bir tanesi tez içinde belirlenen sayfaya eklenecek diğer örneği haricen diğer evraklar ile birlikte enstitüye teslim edilecektir.

2020-2021 Güz Dönemi Proje Öğrencileri ve İlgili Danışmanların Dikkatine 

2020-2021 Güz döneminde Proje dersini üzerine almış öğrencilerin tamamlanan çalışmalarının içeriği ile birlikte formatının kontrolü de proje danışmanları tarafından yapılmaktadır. Format olarak uygun ve içerik açısından başarılı bulunan projeler gerekli dokümanlarla birlikte belirtilen tarihe kadar program koordinatörüne teslim edilmelidir. Başarısız olan veya projesini teslim etmeyen öğrenciler için yalnızca değerlendirme formu düzenlenip iletilmesi yeterlidir. Proje not girişleri not giriş haftası içerisinde program koordinatörleri tarafından yapılacaktır. 

Güz Dönemi Proje Takvimi

12-17 Ekim 2020 Pazartesi-Cumartesi  

Lisansüstü programlarındaki proje, tez ve seminer alma aşamasına gelmiş öğrencilerin internet üzerinden  proje, tez ve seminer kayıtlarını yaptırmaları.

26-31 Ekim 2020 Pazartesi-Cumartesi

Tüm lisansüstü öğrenciler için Ders Ekleme- Bırakma haftası. 
 

25 Ocak 2021 Pazartesi

Tamamlanan proje çalışmalarının proje danışmanına teslimi için son gün.

01 Şubat 2021 Pazartesi

Danışman tarafından değerlendirilen ve notu verilen projenin intihal raporunun, bir adet CD'sinin ve proje değerlendirme formunun formatına uygun olarak enstitüye teslimi için son gün.

09 Şubat 2021 Salı

Güz yarıyılı sonu notlarının son giriş tarihi. (saat 16:00)

Proje Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar;

  • 1 Adet Proje Değerlendirme Formu (İmzaları tam olmalı ve eksik bilgi olmamalı)
  • Turnitin Raporu (Öğrenci ad-soyad bilgilerinin ve intihal oranının net bir şekilde görüldüğü tek sayfalık bir rapor)
  • 1 adet CD (CD’nin içerisinde projenin tamamı; PDF ve WORD dosyaları şeklinde olmalı)