Mediko - Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Doktor Arif Macit UMUL
Tel: +90 212 381 0965

Mediko-Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin beden ve akıl sağlığı konularında danışma ve rehberlik gereksinimlerini karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapılabileceği bir merkezdir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

  • Üniversitemiz bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü oldukları bireylerinin acil ve rutin muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak.
  • Yatırılarak inceleme ve tedavisi gereken acil ve rutin hastaların ilgili ve uygun sağlık kuruluşlarına gönderme işlemleri ile her türlü laboratuar, tetkik ve radyolojik incelemelerini yapmak veya yaptırmak.
  • Öğrenciler ile üniversitede görevli diğer personel için sağlıklarını koruma, bu konuda bilgilerini artırma ve eğitme için konferanslar düzenlemek ve gerekirse broşürler dağıtmak
  •