İletişim Lisansüstü Programları Hakkında

Günümüzün hızla değişen dünyasında kurumlar paydaşları ile etkili ilişkiler kurabilmek için rekabet üstünlüğü yaratacak iletişim becerilerine ihtiyaç duymaktadır. Medya ve iletişim kanallarının her zamankinden daha fazla önem kazanırken, teknolojik gelişmeler neticesinde her geçen gün farklı platformlara evrildiği çağımızda, işletmelerin doğru hedef kitlelerinin ayak izlerini sürebilmelerini ve küreselleşen pazarlarda farklı kültürlerle doğru iletişim stratejileri geliştirerek hedef kitlesine ulaşmasını sağlayabilen uzmanlara ihtiyaç doğmaktadır.

Teori ve uygulamayı birbirini tamamlayıcı bir yöntem olarak gören eğitim yaklaşımımız ile, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. İletişim sektörünün her alanında çalışabilecek, yaratıcı, teknolojiyi iş süreçlerine uyarlayarak değişen dinamikleri ve küresel trendleri takip edebilen,yenilikçi ve dönüştürücü düşünce yapısına sahip nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

 

Prof. Dr. Hasan Kemal SÜHER

İletişim Lisansüstü Programları Direktörü