Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler

PROGRAM TANIMI


Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans programı, stratejik reklam, satış promosyonu, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, sponsorluk ve kitle iletişim araçları karmasını kullanarak marka yaratımı ve yönetimi alanlarında uzman yetiştirmeyi amaçlar.


Bu program, sektör profesyonellerini ve öğrencileri pazarlama endüstrisinin geniş kapsamı çerçevesinde birçok fırsat ve sorumluluğa yönelik olarak hazırlar. Bütünleşik Pazarlama İletişimi programının bir parçası olarak, öğrenciler kurumsal iletişimin bütününün tutarlı bir marka iletişimi uygulamasını sağlayan strateji ve uygulama becerileri geliştirmeyi öğrenirler.


Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, hem marka yönetimi alanında hem de reklamcılık, satış promosyonu, sponsorluk, pazarlama, halkla ilişkiler, medya satış ve pazarlama iletişiminin diğer alanlarında çalışabilecek bilgi birikimini edinirler.