Reklamcılık ve Marka İletişimi Yönetimi

PROGRAM TANIMI


Reklamcılık Yüksek Lisans Programı, reklamcılığın ve iknanın kuramsal temelleri üzerine kurgulanmış, reklam yaratıcılığı ve pratiğine yeterince yer veren Türkiye’nin en yetkin reklamcılık yüksek lisans programlarından biridir.


Programda öğrencilere reklam kuramları, reklam araştırmaları, marka yönetimi, reklamda yaratıcı stratejiler konularında kapsamlı bilgiler verilirken, bu konularda bilimsel araştırma yapma yeteneği kazandırılır. Öğrenciler programdaki pazarlama iletişimi ve halkla ilişkilere yönelik seçmeli dersler aracılığıyla da konuyla ilgili diğer alanlara yönelik derinliğine çalışma yapma olanağı elde ederler.