BAUCompass

Öğrenci tanıma ve Yönlendirme Birimi (BAUCompass)

 

 

Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin sağlıklı, başarılı ve mutlu bir okul iklimi içerisinde olmalarını sağlamak adına önleyici rehberlik hizmeti birimidir.

 

Görev ve Sorumluluklar

 

•        Üniversite öğrencilerinin kişisel, akademik ve mesleki yaşamları içerisinde önleyici, gelişimsel ve çare bulucu etkinlikler yapmak,

 

•        Üniversiteye giriş sonrası uyum problemlerine destek olmak,

 

•        Bulunduğu bölüm ile ilgili akademik sorunlarına bölüm dekanlığı ile ortak çözümler üretmektir.

 

 

Nazik KÖSEGİL (BAUCOMPASS Direktörü)

+90 212 381 03 02

 

Elif İrem Çatak (BAUCOMPASS Uzman Yardımcısı)

+90 212 381 02 97

 

Soraya Raeispour (BAUCOMPASS Uzman Yardımcısı)

+90 212 381 02 96