Hazırlık Okulu Sıkça Sorulan Sorular

BÖLÜM 7: Sıkça Sorulan Sorular

İÇİNDEKİLER

1. Hazırlık Programı ve Akademik Yıl Başlarken Verilen Sınavlar

2. Hazırlık Eğitimi, Sınavları ve Devam Durumu

3. Oryantasyon

4.  İngilizce Zorunlu Olmayan Bölümler

5. Hazırlık Programı Yerleşkesi

6. Yurtdışı İngilizce Programı (BESL)

7. Psikolojik Destek ve Rehberlik Merkezi (PDRM)

 

 

 1. Hazırlık Programı ve Akademik Yıl Başlarken Verilen Sınavlar

Hazırlık Programı zorunlu mudur?

Bahçeşehir Üniversitesi’nde, İngilizce Hazırlık Programı’nda muafiyet, öğrenim dili tamamen veya kısmen İnglizce olan program öğrencileri için “zorunlu”dur. Hazırlık programına devamın “isteğe bağlı” olduğu program öğrencileri, Hazırlık Programı’nda öğrenim görmek istediklerinde taleplerini kayıt sırasında ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadırlar.

İngilizce Hazırlık Programı’nın süresi nedir?

İngilizce Hazırlık Programı’nda normal eğitim süresi 1 (bir) akademik yıl, azami eğitim süresi 2 (iki) akademik yıldır. Birinci akademik yılın sonunda Hazırlık Programı’ndan başarılı olan öğrenciler ikinci akademik yılın başında üniversitedeki programlarında derse başlarlar; başarılı olamayanlar ise Hazırlık Programı’nda öğrenimlerine devam ederler. İkinci akademik yılın sonunda da başarısız olan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

İsteğe bağlı Hazırlık sınıfı öğrencilerinin birinci akademik yılın sonunda başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın birinci sınıfa atamaları yapılır; bu öğrenciler, ikinci akademik yılda da İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenime devam etmek istediklerinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne taleplerini bildiren dilekçeyle başvurmaları gerekmektedir.

İngilizce Hazırlık Programı’ndan nasıl muaf olabilirim?

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı’nca verilen sınavlara girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş uluslararası geçerliği olan dil yeterlik sınavlarından (TOEFL, Pearson PTE Akademik, gibi) istenen puanı aldıklarını gösteren belgeye sahip olan veya geldiği üniversitede %100 İngilizce öğrenim veren bir program öğrencisi olup Hazırlık Programı’ndan İngilizce dil yeterlik belgesi getiren öğrenciler de Hazırlık Programı’ndan muaf olabilirler. 

 

İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmek için hangi sınavlara girmem gerekiyor?   

 1.      İngilizce Seviye Belirleme Sınavı
 2.     İngilizce Yeterlik Sınavı 

 

 1.     İngilizce Seviye Belirleme Sınavı nedir? İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’na katılmak zorunlu mudur?

Üniversiteye ilk kez başlayacak öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçen ve sonrasında verilecek İngilizce Yeterlik Sınavı’na girecek öğrencilerin belirlenmesi için yapılan bir sınavdır. Seviye Belirleme Sınavı'na, ilk kez kayıt yaptıran ve öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan (zorunlu İngilizce) programlara yerleşmiş öğrencilerimiz ile Hazırlık Programı’nda isteğe bağlı öğrenim görmek isteyen öğrencilerimizin (gerek Amerika, gerek Kanada gerekse İstanbul'da  eğitim alacak olan tüm öğrenciler) katılımı zorunludur. Bu sınavdan 60 soruda en az 30 soru net ve yazma bölümünden B1 (intermediate) oranında başarılı olan öğrencilerimiz Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırken, bu oranın altında kalarak başarısız olanlar sınav sonucuna göre Hazırlık Programı’nda kendilerine uygun olan seviyeye yerleştirilir.

 •   Akademik Yılın başında verilecek İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’nın tarihi, saati, yeri nedir?

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı tarih, saat ve yer bilgilerine, ilgili yılın Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi ve Kayıt Kılavuzu’ndan ulaşılabilir.

 

 •   İngilizce Seviye Belirleme Sınavı hangi bölümlerden oluşmaktadır?

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı, çoktan seçmeli 60 soruluk dilbilgisi, okuma ile yazma bölümlerinden oluşacaktır. İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’nda çoktan seçmeli bölümden 4 (dört) yanlış bir doğruyu GÖTÜRECEKTİR.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı soru örneklerine, Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sayfası “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı Soru Örnekleri” alt linkinden ulaşabilirsiniz.

 •   İngilizce Seviye Belirleme Sınav Sonucumu nasıl öğrenebilirim?

Akademik Yıl başında verilen İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonucunuzu Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi ve Kayıt Kılavuzu’nda belirtildiği tarihte, Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sayfası “Duyuru ve Haberler” alt linkine girerek öğrenebilirsiniz.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’ndan başarılı olup Yeterlik Sınavı’na girebilmek için kaç puan almam gerekli?

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’ndan 60 soruda en az 30 net ve yazılı bölümden de en az B1 (intermediate) oranında başarılı olan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanacaklar.

 1.     İngilizce Yeterlik Sınavı nedir? 1 (Bir) akademik yıl içinde kaç kez verilir?

İngilizce Yeterlik Sınavı, öğrencinin Hazırlık Programı’ndan muaf sayılabilmesini sağlayan ve öğrencinin İngilizce’deki yeterliğini ölçen bir sınavdır. Akademik yıl başında verilen Seviye Belirleme Sınavı’ndan başarılı olup yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler ile yıl içinde Hazırlık Programı’na devam eden öğrenciler, bu sınavda da başarı gösterirlerse Hazırlık Programı’ndan başarılı sayılırlar.

İngilizce Yeterlik Sınavı, bir akademik yıl boyunca eylül, ocak, haziran, temmuz aylarında olmak üzere 4 (dört) kez uygulanır (sınav tarihleri için bkz. Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi).

 •   Akademik Yıla başlarken verilecek İngilizce Yeterlik Sınav tarihi, saati ve yeri nedir?

İngilizce Yeterlik Sınavı tarih, saat ve yer bilgilerine, ilgili yılın Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi ve Kayıt Kılavuzu’ndan ulaşılabilir.

 

Ø  İngilizce Yeterlik Sınavı'ndan geçme notu nedir?

Lisans öğrencileri ve dikey geçiş düşünen önlisans (MYO) öğrencilerinin İngilizce Yeterlik Sınavı'ndan geçmeleri için 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan almaları gerekmektedir. 

İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için geçme notu 100 (yüz) üzerinden en az 80 (seksen) puandır.

 •   İngilizce Yeterlik Sınavı'nın kapsamı nedir?

Yazılı Sınav: Okuma, dinleme, yazma yetilerini ve kelime ile dilbilgisi bilgilerini ölçer.

Sözlü Sınav: Konuşma yetisini ölçer.

İngilizce Yeterlik Sınavı hakkında detaylı bilgiye ve sınav örneğine  Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sayfası “İngilizce Yeterlik (Proficiency) Sınav Örnekleri”  alt linkinden ulaşabilirsiniz.

 •   İngilizce Yeterlik Sınav Sonucumu nasıl öğrenebilirim?

İngilizce Yeterlik Sınav sonucunuzu Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi ve Kayıt Kılavuzu’nda belirtildiği tarihte, Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sayfası “Duyuru ve Haberler” alt linkine girerek öğrenebilirsiniz

 •   İngilizce Yeterlik Sınavı için hangi kitaplardan faydalanabilirim?

KPDS, TOEFL, YDS / e- YDS / YÖKDİL, CAE veya İngilizce yeterlik sınavlarına yönelik herhangi bir kitaptan yararlanılabilir.

Hazırlık Programı sınıfım nasıl belirleniyor?

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’nda 60 soruda 30 netin altında başarı gösteren öğrenciler ile İngilizce Yeterlik Sınavı’na girip başarılı olamayan öğrenciler, seviyelerine uygun olan sınıflara yerleştirilir. Bahçeşehir Üniveristesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Akademik Takvimi’nde duyurulan tarihte öğrenime başlanır.

 

İngilizce Yeterlik Sınavı'na katılmadan Hazırlık Sınıfını geçme şansım var mı?

İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmek için, öğrencilerin üniversitemiz tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden yeterli puanı almaları gerekmektedir. Son iki yıl içerisinde alınmış olan yabancı dil sınavı puanları kabul edilmektedir.

Lisans ve dikey geçiş düşünen önlisans (MYO) öğrencileri için:

TOEFL (IBT 72)
YDS / e- YDS / YÖKDİL 60
Pearson PTE Akademik 55
CAE C

İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için:

TOEFL (IBT 79)
YDS / e- YDS / YÖKDİL 80
Pearson PTE Akademik 78
CAE A

 

Ayrıca, öğretim dili %100 İngilizce olan bir üniversitenin programının İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarılı olduklarını gösteren “dil yeterlik belgelerini” ibraz etmeleri halinde ve en az son üç yılında, İngilizce’nin resmi ve anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar Hazırlık Programı’ndan muaf olurlar.

.

 

 2. Hazırlık Eğitimi, Sınavları ve Devam Durumu

Hazırlık Programı'nda nasıl bir öğretim sistemi uygulanmaktadır?

Hazırlık öğrencileri için modüler sistem (kur sistemi) uygulanmaktadır. 1 (Bir) akademik yıl, her biri yedi haftadan oluşan toplam 5 (beş) modül ve 4 (dört) seviye (A1, A2, B1, B2) ve İngilizce Yeterlis Sınavı Hazırlık Kursu’ndan (PREP-C) oluşur. Öğrencilerin bir sonraki modüle geçebilmeleri için her bir modülü başarıyla tamamlamaları zorunludur.

Öğrenci, bir sonraki seviyeye geçebilmek için bulunduğu kurdan en az % 65 başarı notunu almak zorundadır.

Öğrenci bulunduğu modül sonu yapılacak olan Modül Sonu Sınavına girmek için o modülün devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve sınıf içi çalışmalarını da eksiksiz tamamlamış (“complete” almış) olmalıdır. 

 

Akademik yıl içerisinde uygulanan İngilizce Yeterlik Sınavı'na girme şartı nedir?

Yıl içerisinde ocak, haziran ve temmuz aylarında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavlarına, devamsızlık sorunu olmayan PREP-C seviyesi öğrencileri, B2 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler (B2 seviyesinden en az 65(altmış beş)başarı notu alanlar) ve/veya B1 seviyesini yüksek başarı ile tamamlayan (en az 80 başarı notu alanlar) öğrenciler girmeye hak kazanır.

B1’den 80 ortalamayla İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme hakkını kazanan, fakat sınavda başarılı olamayan öğrencilerinin, bir sonraki yeterlik sınavına giriş hakkını kaybetmemeleri için, B2 seviyesinden en az 55 (elli beş) ortalamayı tutturmaları, sınıf içi çalışmalarını da eksiksiz tamamlamış (complete almış) olmaları ve devam zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilmeleri için B1 seviyesinden 80 (seksen) almaları yeterli değildir; B2 seviyesini en az 65 (altmış beş) başarı notu ile tamamlamak zorundadırlar.

Tüm başarısız öğrencilerin, Eylül ayında bir sonraki akademik yıl öğrencileri için yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı'na girme hakları saklıdır ve bu sınavda gerekli başarıyı gösteren öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırlar. 

 

Hazırlık Programı'nı 1. Yarıyılda bitirirsem 2. Yarıyılda fakülteden ders alabilir miyim?

Hazırlık Programı’nı 1.Yarıyılda başarıyla bitiren (İngilizce Yeterlik Sınavı'nda başarılı olan ve 4-yıllık fakültelere kayıtlı olan) öğrenciler, 2. Yarıyılda fakültelerinde ilgili bölümlerinden ders almaya başlarlar. 1. Yarıyılın sonunda başarılı olan tüm öğrenciler fakültelerinden ders almak zorundadırlar. 

 

Hazırlık Programı’nda devam zorunluluğu var mıdır?

Evet, Hazırlık Programında devam zorunluluğu vardır. Tüm seviyelerde eğitim gören öğrencilerin, ilgili modülün sonunda yapılacak modül sonu sınavlarına girebilmeleri için okumakta oldukları modülün devam zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir. Öğrenciler devam durumlarını Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OIS)’den takiple yükümlüdürler.

7 haftalık modüller için Her modülde, raporlu ya da raporsuz, 20 (yirmi) ders saati (modül toplam ders saatinin % 90 devam zorunluluğu),  16 haftalık uzun modülde ise 40 (kırk) ders saati devamsızlık üst sınırı vardır. Bu devamsızlık süresini aşan durumlarda öğrenci ilgili modülden başarısız sayılır. 7 haftalık Modül süresince 50 (elli) ders saati, 16 haftalık uzun modüllerde ise 100 (yüz), ders saati ve üzeri devamsızlık yapan öğrenciler o modüle devam hakkını kaybederler. Ancak Bireysel Öğrenim Merkezi'nden yararlanabilirler.

Giremediğim sınavlar için telafi sınavı alabilir miyim?

Konuşma sınavları (speaking task), kelime sınavları (vocabulary check), haftalık değerlendirme sınavları (Weekly Assessment Tests- WAT), haftalık online sınavlar (Weekly Online Work- WOW) için telafi sınavları verilmez. Öğrencinin, Devlet Hastaneleri, A Grubu Özel Hastaneler veya Aile Hekimliği Merkezleri'nden (2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 14. maddesinin ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun Ek 47. maddesi) sağlık raporu getirmesi durumunda vize (midterm), modül-sonu sınavı (end of module) ve yazma sınavı (writing task) için kendisine telafi sınavı verilir. Raporlar, rapor bitiş tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde Hazırlık Öğrenci İşleri’ne teslim edilmelidir.

Hazırlık Programı öğrencilerinin modül içerisinde portfolyo (task) çalışmalarını eksiksiz (complete) tamamlamış olmaları gerekmektedir. Herhangi bir sınıf içi çalışmasını tamamlamamış (incomplete) olan veya devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler modül sonunda yapılacak olan modül-sonu (End of Module) sınavına giremezler.

Notlarımı ve devam durumumu nasıl öğrenebilirim?

Öğrenciler, notlarını ve devam durumlarını, kayıt esnasında kendilerine verilmiş olan şifreleri ve kullanıcı adlarıyla Bahçeşehir Üniversitesi Web Sayfası’nda (http://ois.bahcesehir.edu.tr) bulunan Öğrenci İşleri Bilgi Sistemimiz (OIS)’e girerek öğrenebilirler. 

Online dersler ve sınavlarda teknik sorun yaşarsam ne yapmalıyım?

Öğrenciler, online verilen tüm çalışmalarda yaşadıkları teknik sorunların çözümü için Teknoloji Tabanlı Öğrenme Birimi Koordinatörü Ayşegül Pamukçu (212 381 07 29)’dan yardım alabilirler.

 

 

 

 3. Oryantasyon

Hazırlık Oryantasyon Programı'na katılmak zorunlu mudur?

Oryantasyon Programı Hazırlık Eğitimi ile ilgili detaylı bilgiler verdiğinden, Programa katılım kesinlikle zorunludur. Hazırlık Programı ile ilgili tüm bilgiler oryantasyon günlerinde çok detaylı olarak verilecek ve öğrencilerimizin merak ettiği tüm sorular cevaplandırılacaktır. Oryantasyona katılmadığınız takdirde Hazırlık Eğitimi ile ilgili bilmeniz gereken akademik konulardan ve yükümlülüklerinizden yoksun kalabilirsiniz. Oryantasyon Programı tarih ve saatleri İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları ile birlikte Yabacı Diller Yüksekokulu Web Sayfası Duyurular ve Haberler alt linkinde ilan edilecektir. 

 

 4. İngilizce Zorunlu Olmayan Bölümler

İngilizce Hazırlık Programı’nda isteğe bağlı olarak öğrenim görmek isteyen öğrenciler, Hazırlık Programı’a katılabilmek için ne yapmalıdır?

Hazırlık Programı’nda isteğe bağlı olarak öğrenim görmek isteyen öğrenciler, kayıt sırasında bu programa katılmak istediklerini bildiren “Hazırlık Programı’na Katılım Talep Formu”nu doldurmalıdırlar. Bu formu dolduran öğrenciler, Hazırlık Programı’nın tüm şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Kayıtta Hazırlık Programı katılım Formu’nu doldurmayan veya kayıt sırasında kayıt görevlisine Hazırlık Programı’na katılmak istediklerini beyan etmeyen öğrenciler, Hazırlık Programı’na katılma hakkını kaybederler ve bölümlerine atamaları yapılır. 

İngilizce Hazırlık Programı’nda isteğe bağlı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerinin Hazırlık Programı’na katılma ve başarıyla tamamlamalarının ne gibi avantajları vardır?

Bahçeşehir Üniversitesi’nin bazı bölümlerinde İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim görmek isteğe bağlıdır. Bu öğrencilerimizin gerek yurtiçi gerekse de yurtdışında sunulan İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim görmeleri onlara pek çok olanak sağlayacaktır. Bu olanaklar şunlardır:

 •          İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim gören ve bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, öğrendikleri İngilizceyi akademik ve mesleki eğitimleri ile birleştirdiklerinde sektörlerinin aranan elemanları olurlar,
 •          İngilizce Hazırlık Programı’nı yurtdışı kampüslerimiz olan ABD’nin Washington DC veya Kanada’nın Toronto şehrinde okuma fırsatını yakalarlar,
 •          İngilizce Hazırlık eğitimi almış olan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri tekrar Hazırlık eğitimi almak zorunda kalmadan eğitim dili İngilizce olan programlarda çift anadal veya yandal programlarına başvuru yapabilirler,
 •          İngilizce Hazırlık Programı’nı ve 2 yıllık ön lisans programını başarı ile tamamlamış öğrenciler, aynı yıl Bahçeşehir Üniversitesi’ne Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile başvurduklarında tekrar İngilizce Hazırlık okumadan eğitimlerine devam ederler,
 •          Erasmus ve World Exchange gibi öğrenci değişim programlarıyla yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaya bir adım daha yaklaşırlar ve gittikleri ülkelerde yabancı dil becerileriyle eğitim ve sosyal hayatlarında bir adım önde olurlar,
 •          Staj için işyerlerine başvurduklarında İngilizce bilmenin avantajından dolayı tercih edilirler. 

 5. Hazırlık Programı Yerleşkeleri

Hazırlık Programı öğretimimi hangi yerleşkede göreceğim?

Merkez: Beşiktaş Güney Yerleşkesi

Diğer Yerleşkeler: Beşiktaş Kuzey, Galata ve Göztepe Yerleşkeleri

 

Hazırlık Programı ile ilgili genel bilgileri nereden alabilirim?

İngilizce Hazırlık Programı ile ilgili genel bilgilere Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sayfasına girerek bu sayfada bulunan linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Hazırlık Programı hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen, Program süresinde akademik ve idari konularda bilgi ve desteğe ihtiyacı olan tüm öğrenciler (Türk ve uluslararası öğrenciler) Müdür Yardımcısı Serhat Uzun’u arayabilir (0212 381 07 60) veya kendisine e-posta (serhat.uzun@sfl.bau.edu.tr) gönderebilirler; ayrıca Hazırlık Programı Öğrenci İşleri ile de iletişime geçebilirler (0212 381 07 06).

 

6. Yurtdışı İngilizce Programı (BESL)

Hazırlık öğrenimini yurtdışında tamamlama olanağım var mı?

BESL (Yurt Dışı Hazırlık) Programı dahilinde Washington DC'de ve Toronto’da Hazırlık Programı eğitiminizi tamamlayabilirsiniz.

BESL Programı'na kaydımı ne zaman yaptırabilirim?

Üniversitemizin kayıt günleri esnasında, BAU ABROAD (BESL) kayıt masasına gelerek programa başvurunuzu yapabilir, yurtdışı programına kabul kriterleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Belirli sayıda kontenjan olduğu için kayıt konusunda hızlı olunması gerekmektedir. 

Yurtdışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’na katılması zorunlu mudur?

Evet. Öğrencilere, yabancı dil seviyelerine uygun olarak gerekli Hazırlık Programı yönlendirmeleri yapılacağından yurtdışında öğrenim görmeyi düşünen tüm öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’na girmesi zorunludur.

BESL öğrencilerinin, yurtdışı öğrenimlerine başlayana kadar Türkiye’deki BAU Hazırlık Programı’na devam zorunlulukları var mıdır?

İngilizce Hazırlık Programı dersleri, Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sayfası Akademik Takvim alt linkinde belirtilen tarihte, Beşiktaş Güney Kampüsü’nde başlayacaktır. Hazırlık sınıfını BESL (Bahçeşehir English as a Second Language) programı kapsamında BAU Yurtdışı Kampüsleri’nde okuyacak öğrencilerden İstanbul’da girecekleri İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’ndan Beginner/Elementary (A1) düzeyinde olanların Yurtdışı Kampüsleri’ne gidecekleri güne kadar Beşiktaş Güney Kampüsü’nde Hazırlık sınıfı derslerine devam etmeleri zorunludur.  

 

BESL Programı Hazırlık sınıfı derslerinin içeriği nedir?

İlgili ülkelerdeki eğitim akreditasyon şartları ve işleyişi Türkiye’dekinden farklı olduğundan Washington DC ve Toronto’daki Hazırlık sınıfının içeriği ve kur atlama yükümlülükleri BAU İstanbul’dakinden farklıdır. Bu farktan ötürü öğrenciler BAU Yurtdışı Kampüsleri’nin kendilerine ait Yerleştirme Sınavına da girerek, bu sınav sonunda aldıkları puanlara göre uygun bir seviyeye yerleştirilirler ve ilgili okulun uygun gördüğü içerik ile çalışmalarını sürdürürler. Buna ek olarak öğrencilerin ilgili akademik yıl sonunda girecekleri İngilizce Yeterlik Sınavı’na hazırlanabilmeleri için Akademik Okuma ve Yazma ile Dinleme derslerinden oluşan etütler düzenlenmektedir.

BESL programına kayıtlı öğrencilerin Hazırlık Programını başarı ile tamamlamaları için gerekli şartlar nelerdir?

Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayabilmek için öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı’nı geçmeleri veya Hazırlık Programı’nca kabul edilen uluslararası sınavlara girmeleri ve belirlenen asgari puanları almaları gerekmektedir. İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilmek için her merkezin belirlediği ders başarı ve devam durumlarını yerine getirmiş olmak gerekir. 

BESL Programına kayıtlı bir öğrenci yıl sonundaki BAU Yeterlik Sınavını geçemezse ne olur?

İlgili ülkede BAU Yeterlik Sınavına giremeyen; girip geçer not alamayan veya eşdeğerliği okulca kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden geçer not sunamayan öğrenciler, Türkiye’ye döndüklerinde en son girdikleri yeterlik sınavından aldıkları notlar doğrultusunda kendi seviyelerine uygun bir kura yerleştirilir ve İngilizce Hazırlık Programı’nın belirlediği şartlar doğrultusunda Hazırlık sınıfına devam ederler.

BESL Programı derslerine devam zorunluluğu var mı?

Öğrencilerin, derslerin en az %85'ine devam etmeleri zorunludur. Devam kurallarına uyulmaması durumunda İngilizce Hazırlık Programı'nın bitirilmesi için başarılı olunması gereken İngilizce Yeterlik Sınavı'na girme hakkı elde edilemez.

BESL Programı ile ilgili ödemeler ve işlemler (eğitim, uçak, vize, konaklama, yemek, karşılama, vazgeçme koşulları, vs.) hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

Detaylı bilgi için BAU Global Ofisi Direktörü Yiğit Şimsek (Tel: 90 212 381 5723 &

e-mail: yigit.simsek@int.bau.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

 

BESL Programı ile yurt dışına giden öğrenciler geri dönebilirler mi?

Öğrenciler eğitimlerini gittikleri merkezde tamamlamak zorundadırlar. Ancak ciddi sağlık problemlerinde geri dönmek isteyen öğrencinin, Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne dilekçe ve raporla başvuru yapması gerekmektedir. Müdürlüğün uygun görmesi durumunda öğrenci dönüş yapabilir. 

 7. Psikolojik Destek ve Rehberlik Merkezi

Üniversitenizin psikolojik destek ve rehberlik hizmeti var mı?

Evet. Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDRM), öğrencilerin bireysel gelişimlerini desteklemeyi, bu amaçla öğrencilerine üniversite hayatına uyum sağlamalarına yönelik birtakım beceriler kazandırmayı hedefler. Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDRM), Öğrenci Dekanlığı’na bağlı olarak bütün BAU Yerleşkelerinde hizmet veren bir birimdir. Merkezimizdeki tüm hizmetler uzman psikologlarımız tarafından, ücretsiz olarak verilmektedir. Tüm ofislerde randevu sistemiyle çalışılmaktadır.

Öğrenci Dekanlığı Web Sayfası Bağlı Birimler alt linkine girerek, Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nde verilen hizmetler, işleyişi, merkez çalışanları ve başvurular hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.   

 

 

 

Bu içerik 02/08/2018 tarihinde güncellenmiştir.