Tıp Fakültesi - Temel Bilimler

Prof. Dr. Gülden ÇELİK (Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0216 579 82 53 gulden.celik@med.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Prof. Dr. Gürsel ORTUĞ (Anatomi Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 216 579 82 31 - 216 579 85 14 gursel.ortug@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:Ankara Üniversitesi Sağlık Bil. Enstitüsü - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=51k5_rwAAAAJ&hl=tr


Prof. Dr. Çağatay BARUT (Anatomi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 0 216 579 8311 cagatay.barut@med.bau.edu.tr

Lisans:Gazi Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=eC-FTbIAAAAJ&hl=tr


Dr. Öğr. Üyesi Eren ÖĞÜT (Anatomi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0216 579 82 39 eren.ogut@med.bau.edu.tr


Arş. Gör. Büşra ANACUR (Anatomi Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi)

0212 381 0000


Arş. Gör. Ömer NERGİZ (Anatomi Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi)

0212 381 00 00 omer.nergiz@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Bircan DİNÇ (Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 bircan.dinc@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Enes Seyfullah KOTİL (Biyofizik Anabilim Dalı)

4442864 enesseyfullah.kotil@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Cüneyd Parlayan (Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı)

0216 579 82 61 cuneyd.parlayan@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin TUNÇ (Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 huseyin.tunc@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet OZANSOY (Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 mehmet.ozansoy@med.bau.edu.tr

mehmet.ozansoy@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Sema TÜLAY KÖZ (Fizyoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 00 00 sema.tulaykoz@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KESKİN ERGEN (Fizyoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 216 579 82 25 yasemin.ergen@med.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=uLqVOW0AAAAJ&hl=tr


Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÇANILLIOĞLU (Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 216 579 82 23 yasemin.canillioglu@med.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=kBcjMdwAAAAJ&hl=tr


Dr. Öğr. Üyesi Dila ŞENER (Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 dila.sener@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Yeşim NEĞİŞ (Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı)

+90 216 579 82 34 yesim.negis@med.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=TGJ5sLwAAAAJ&hl=tr


Dr. Öğr. Üyesi Berna DOĞAN (Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 berna.dogan@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Erdem YILMAZ (Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)

444 28 64 erdem.yilmaz@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Özlem UNAY DEMİREL (Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)

+90 216 579 82 27 ozlem.unay@med.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=chFz3AoAAAAJ&hl=tr&oi=ao


Dr. Öğr. Üyesi Timuçin AVŞAR (Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 0 216 579 8245 timucin.avsar@med.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=TzubXywAAAAJ&hl=tr&oi=ao


Dr. Öğr. Üyesi Seyda İĞNAK TARLIĞ (Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 216 579 82 26 seyda.ignak@med.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=MOd2VvcAAAAJ&hl=tr


Dr. Öğr. Üyesi Demet KOÇ (Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0216 579 82 32 demet.koc@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Orhan Cem AKTEPE (Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı )

Özgeçmiş (CV) 0216 579 82 38 orhancem.aktepe@med.bau.edu.tr


Arş. Gör. Serra KAVUKÇU (Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi)

0212 381 00 00 serra.kavukcu@med.bau.edu.tr


Arş. Gör. Kemal ALTINTAŞ (Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi)

0212 381 00 00 kemal.altintas@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Hıdır Kadircan KESKİNBORA (Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 hidirkadircan.keskinbora@med.bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=oRrtsqsAAAAJ&hl=tr