Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri

Prof. Dr. Gülendam KOÇAK (Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 4442864 gulendam.kocak@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Mahmut AŞIRDİZER (Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0216 579 82 63 mahmut.asirdizer@med.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=HX6RopwAAAAJ&hl=tr


Prof. Dr. Ali Haydar TURHAN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

+90 212 381 0000 alihaydar.turhan@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Yılmaz AY (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

0212 381 0000


Doç. Dr. Duygu Övünç HACIHAMDİOĞLU (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 2864 duyguovunc.hacihamdioglu@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gülhan SÖZEN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

+90 212 381 0000 haticegulhan.sozen@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Serap ATA (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 serap.ata@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Safiye Suna ÇELEN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

+90 212 381 0000 safiyesuna.celen@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Koray YALÇIN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

+90 212 381 0000 koray.yalcin@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih FAKİRULLAHOĞLU (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 mehmetfatih.fakirullahoglu@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Özgür ÖNER (Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 444 2864 ozgur.oner@med.bau.edu.tr

Lisans:Ankara Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=q3UPL8UAAAAJ&hl=tr&oi=ao


Dr. Öğr. Üyesi Sıla KILIÇ SAYAR (Deri ve Zührevi Hastalıkları)

+90 212 381 0000 sila.kilicsayar@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kuteyla CAN (Deri ve Zührevi Hastalıkları)

+90 212 381 0000 pelinkuteyla.can@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Eylem Emel ARIKAN (Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı)

0212 381 0000 eylememel.arikan@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Müge FİŞEK İZCİ (Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Misafir Öğretim Üyesi)

+90 212 381 0000 neslihanmuge.fisekizci@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Berna AKSOY (Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı-Misafir Öğretim Üyesi)

0212 381 0000 berna.aksoy@ou.bau.edu.tr


Prof. Dr. Gülgün Dilek ARMAN (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

444 28 64 gulgundilek.arman@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Demet OFLUOĞLU (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı)

444 2864 demet.ofluoglu@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Zeynep İYİGÜN (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 zeynep.iyigun@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Emel Ece Özcan EKŞİ (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 emelece.ozcaneksi@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Merih KALAMANOĞLU BALCI (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 merih.kalamanoglubalci@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Zeynep USLU (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)

0212 381 0000 nazlizeynep.uslu@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Feride YAMAN (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 feride.yaman@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Şevket ÖZKAYA (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı-Misafir Öğretim Üyesi)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 sevket.ozkaya@med.bau.edu.tr

Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=89vSIEsAAAAJ&hl=tr


Dr. Öğr. Üyesi Melike YAVUZ (Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 444 2 864 melike.yavuz@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Sebahat Dilek TORUN (Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0216 579 82 49 sebahatdilek.torun@med.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=lXM295AAAAAJ


Prof. Dr. Cengiz BÖLÜKBAŞ (İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 cengiz.bolukbas@bau.edu.tr

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=djpc7pUAAAAJ&hl=tr&oi=ao


Prof. Dr. Fulya COŞAN (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 4442864 fulya.cosan@med.bau.edu.tr

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=ZYbGeSIAAAAJ&hl=tr&oi=ao


Prof. Dr. Memnune Sena ULU (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

+90 212 381 0000 memnunesena.ulu@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Hamdi Levent DOĞANAY (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 hamdilevent.doganay@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 yavuz.furuncuoglu@med.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=HtASlhwOFhkC&hl=tr


Dr. Öğr. Üyesi Eda ALTUN (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

0212 381 0000 eda.altun@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Ali DURDU (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 ali.durdu@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÖKÇEN (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 pinar.gokcen@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Sema TÜRKER (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 sema.turker@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Filiz Füsun BÖLÜKBAŞ (İç Hastalıkları Anabilim Dalı-Misafir Öğretim Üyesi)

4442864 filizfusun.bolukbas@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Mutlu ARAT (İç Hastalıkları Anabilim Dalı-Misafir Öğretim Üyesi)

0212 381 0000 mutlu.arat@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Osman ÖZDOĞAN (İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Misafir Öğretim Üyesi)

0212 381 00 00 osman.ozdogan@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Bahadır DAĞDEVİREN (Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 bahadir.dagdeviren@bau.edu.tr

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=HH_JCukAAAAJ&hl=tr&oi=ao


Prof. Dr. Vecih ODUNCU (Kardiyoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 vecih.oduncu@bau.edu.tr

Lisans:Çukurova Üniversitesi

Y. Lisans:Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=Rkk8IxwAAAAJ&hl=tr


Prof. Dr. Kenan SÖNMEZ (Kardiyoloji Anabilim Dalı)

+90 212 381 0000 kenan.sonmez@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Muhammed KESKİN (Kardiyoloji Anabilim Dalı)

+90 212 381 0000 muhammed.keskin@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Arif Oğuzhan ÇİMEN (Kardiyoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 4442864 arifoguzhan.cimen@med.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=eRifaawAAAAJ&hl=tr


Doç. Dr. Sabahattin GÜNDÜZ (Kardiyoloji Anabilim Dalı)

0212 381 0000 sabahattin.gunduz@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Adnan KAYA (Kardiyoloji Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 adnan.kaya@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Gürkan KARACA (Kardiyoloji Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 gurkan.karaca@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Aslı DEMİRTAŞ TATLIDEDE (Nöroloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 asli.demirtastatlidede@med.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=XX3fsAQAAAAJ&hl=en


Dr. Öğr. Üyesi Taşkın GÜNEŞ (Nöroloji Anabilim Dalı)

+90 212 381 0000 taskin.gunes@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Buse Çağla ARI (Nöroloji Anabilim Dalı)

+90 212 381 0000 busecagla.ari@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Gülay KENANGİL (Nöroloji Anabilim Dalı, Misafir Öğretim Üyesi)

Özgeçmiş (CV) 444 2864 gulay.kenangil@med.bau.edu.tr

https://scholar.google.com/citations?user=CPmLZkQAAAAJ&hl=tr


Prof. Dr. Berrin PEHLİVAN (Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı)

444 28 64 berrin.pehlivan@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Mustafa Kemal DEMİR (Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 216 579 85 07 mustafakemal.demir@med.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=MJ7SaMMAAAAJ&hl=tr&oi=ao


Doç. Dr. Cemile Ayşe GÖRMELİ (Radyoloji Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 cemileayse.gormeli@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Sibel ÇAKIR (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 sibel.cakir@med.bau.edu.tr


Dr. Alparslan Asil BUDAKLI (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı-Misafir Öğretim Üyesi)

4442864 asil.budakli@ou.bau.edu.tr


Prof. Dr. Kevser EROL (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 kevser.erol@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Demet AKIN (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı )

Özgeçmiş (CV) 4442864 demet.akin@med.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=QDr5J5AAAAAJ&hl=tr


Doç. Dr. Fatih ÖZDENER (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 2864 fatih.ozdener@med.bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi

Doktora:Temple University (ABD) / Farmakoloji


Dr. Öğr. Üyesi Zülfiye GÜL (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0216 579 82 84 zulfiye.gul@med.bau.edu.tr