Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri

Prof. Dr. Ali Metin ESEN (Kardiyoloji Hastalıkları Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 alimetin.esen@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Aslı DEMİRTAŞ TATLIDEDE (Nöroloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 asli.demirtastatlidede@med.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=XX3fsAQAAAAJ&hl=en


Prof. Dr. Bahadır DAĞDEVİREN (Bölüm Başkanı - Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 bahadir.dagdeviren@bau.edu.tr

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=HH_JCukAAAAJ&hl=tr&oi=ao


Prof. Dr. Bala Başak ÖVEN (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

+90 212 381 0000 balabasak.oven@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Berrin PEHLİVAN (Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı)

444 28 64 berrin.pehlivan@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Cengiz BÖLÜKBAŞ (İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 cengiz.bolukbas@bau.edu.tr

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=djpc7pUAAAAJ&hl=tr&oi=ao


Prof. Dr. Demet AKIN (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı )

4442864 demet.akin@med.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=QDr5J5AAAAAJ&hl=tr


Prof. Dr. Demet OFLUOĞLU (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı)

444 2864 demet.ofluoglu@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Elif ARI BAKIR (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

444 2864 elif.aribakir@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Filiz Füsun BÖLÜKBAŞ (İç Hastalıkları) (Yarı Zamanlı)

4442864 filizfusun.bolukbas@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Fulya COŞAN (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 4442864 fulya.cosan@med.bau.edu.tr

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=ZYbGeSIAAAAJ&hl=tr&oi=ao


Prof. Dr. Gülay KENANGİL (Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 444 2864 gulay.kenangil@med.bau.edu.tr

https://scholar.google.com/citations?user=CPmLZkQAAAAJ&hl=tr


Prof. Dr. Gülendam KOÇAK (Bölüm Başkanı - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 4442864 gulendam.kocak@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Gülgün Dilek ARMAN (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

444 28 64 gulgundilek.arman@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Kevser EROL (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 kevser.erol@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Mustafa Kemal DEMİR (Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 216 579 85 07 mustafakemal.demir@med.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=MJ7SaMMAAAAJ&hl=tr&oi=ao


Prof. Dr. Özgür ÖNER (Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 444 2864 ozgur.oner@med.bau.edu.tr

Lisans:Ankara Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=q3UPL8UAAAAJ&hl=tr&oi=ao


Prof. Dr. Sibel ÇAKIR (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 sibel.cakir@med.bau.edu.tr


Prof. Dr. Ümit Ayfer YÜKSELEN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 4442864 umitayfer.yukselen@med.bau.edu.tr

Lisans:Çukurova Üniversitesi

Y. Lisans:Çukurova Üniversitesi


Prof. Dr. Vecih ODUNCU (Kardiyoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 vecih.oduncu@bau.edu.tr

Lisans:Çukurova Üniversitesi

Y. Lisans:Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=Rkk8IxwAAAAJ&hl=tr


Prof. Dr. Yüksel DOĞAN (Kardiyoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 2864 yuksel.dogan@med.bau.edu.tr

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=DE364AUAAAAJ&hl=tr&oi=ao


Doç. Dr. Duygu Övünç HACIHAMDİOĞLU (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

444 2864 duyguovunc.hacihamdioglu@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Mehmet Akif ÖZTÜRK (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

+90 212 381 0000 mehmetakif.ozturk@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Merih KALAMANOĞLU BALCI (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00


Doç. Dr. Sebahat Dilek TORUN (Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00


Doç. Dr. Serkan ÇELİK (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

444 28 64 serkan.celik@med.bau.edu.tr


Doç. Dr. Şevket ÖZKAYA (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 sevket.ozkaya@med.bau.edu.tr

Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=89vSIEsAAAAJ&hl=tr


Doç. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 yavuz.furuncuoglu@med.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=HtASlhwOFhkC&hl=tr


Dr. Öğr. Üyesi Arif Oğuzhan ÇİMEN (Kardiyoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 4442864 arifoguzhan.cimen@med.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=eRifaawAAAAJ&hl=tr


Dr. Öğr. Üyesi Deniz Sema MAKTAV ÇELİKMEN (İç Hastalık Anabilim Dalı)

444 28 64


Dr. Öğr. Üyesi Emel Ece Özcan EKŞİ (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 emelece.ozcaneksi@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZDENER (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 444 2864 fatih.ozdener@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAKMAK ÇELİK (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

+90 212 381 00 00 fatma.cakmakcelik@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATEŞ (Kardiyoloji Anabilim Dalı)

+90 212 381 0000 ismail.ates@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Melike YAVUZ (Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı)

444 2 864 melike.yavuz@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Müge FİŞEK İZCİ (Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı)

+90 212 381 0000 neslihanmuge.fisekizci@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Osman KARA (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00


Dr. Öğr. Üyesi Özge YAĞCIOĞLU YASSA (Nöroloji Anabilim Dalı)

0212 381 00 00


Dr. Öğr. Üyesi Petek Eylül TANERİ (Halk Sağlığı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 00 00 petekeylul.taneri@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Serap ATA (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

0212 381 00 00


Dr. Öğr. Üyesi Tayfun GÜROL (Kardiyoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 tayfun.gurol@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=nlvhtGsAAAAJ&hl=tr


Dr. Öğr. Üyesi Umut ÖZDAMARLAR (Radyoloji Anabilim Dalı)

+90 212 381 0000 umut.ozdamarlar@med.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Zülfiye GÜL (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0216 579 82 84 zulfiye.gul@med.bau.edu.tr


Dr. Alparslan Asil BUDAKLI (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları) (Yarı Zamanlı)

4442864