Endüstri Mühendisliği - Akademik Kadro

Prof. Dr. Gül Tekin TEMUR (Bölüm Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0841 gul.temur@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gultemur


Prof. Dr. Ahmet BEŞKESE

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 rektorluk@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ahmetbeskese


Prof. Dr. Mustafa ÖZBAYRAK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5703 Mustafa.ozbayrak@eng.bau.edu.tr

Lisans:Çukurova Üniversitesi

Y. Lisans:Anadolu Üniversitesi/ Loughborough University

Doktora:Loughborough University

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mustafaozbayrak


Doç. Dr. Ethem ÇANAKOĞLU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0590 ethem.canakoglu@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Koç Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ethemcanakoglu


Doç. Dr. Oğuzhan ERDİNÇ

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 oguzhan.erdinc eng.bau.edu.tr

Lisans:Hava Harp Okulu

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/oguzhanerdinc


Prof. Dr. Tankut ATAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5647 sabritankut.atan@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Iowa State University

Doktora:Iowa State University

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/sabritankutatan


Dr. Öğr. Üyesi Adnan ÇORUM

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0591 adnan.corum@eng.bau.edu.tr

Lisans:Doğu Akdeniz Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/adnancorum


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KAVUŞTURUCU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0842 ayse.kavusturucu@eng.bau.edu.tr

Lisans:Purdue Universitesi

Y. Lisans:NORTHEASTERN ÜNİVERSİTESİ

Doktora:NORTHEASTERN ÜNİVERSİTESİ

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aysekavusturucu


Dr. Öğr. Üyesi Mahmut TANER

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0581 mahmut.taner@eng.bau.edu.tr

Lisans:Shahid Beheshti University

Y. Lisans:Tarbiat Moalem University

Doktora:Eastern Mediterranean University (Northern Cyprus)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mahmuttaner


Öğr. Gör. Özlem KANGA

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0552 ozlem.kanga@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Sabancı Üniversitesi

Doktora:Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ozlemkanga


Dr. Öğr. Üyesi Esra ADIYEKE

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5653 esra.adiyeke@eng.bau.edu.tr

Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/esraadiyeke


Arş. Gör. Gülfem ER

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5662 gulfem.er@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gulfemer


Arş. Gör. Bilge Varol

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5710 bilge.varol@eng.bau.edu.tr

Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi

Y. Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/bilgevarol