Endüstri Mühendisliği - Akademik Kadro

Prof. Dr. Tankut ATAN (Bölüm Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5647 sabritankut.atan@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Iowa State University

Doktora:Iowa State University

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/sabritankutatan


Prof. Dr. Gül Tekin TEMUR

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0841 gul.temur@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gultemur


Prof. Dr. Ahmet BEŞKESE

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 rektorluk@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ahmetbeskese


Prof. Dr. Mustafa ÖZBAYRAK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5703 Mustafa.ozbayrak@eng.bau.edu.tr

Lisans:Çukurova Üniversitesi

Y. Lisans:Anadolu Üniversitesi/ Loughborough University

Doktora:Loughborough University

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mustafaozbayrak


Doç. Dr. Ethem ÇANAKOĞLU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0590 ethem.canakoglu@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Koç Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ethemcanakoglu


Doç. Dr. Oğuzhan ERDİNÇ

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 oguzhan.erdinc eng.bau.edu.tr

Lisans:Hava Harp Okulu

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/oguzhanerdinc


Doç. Dr. Adnan ÇORUM

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 adnan.corum@eng.bau.edu.tr

Lisans:Doğu Akdeniz Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/adnancorum


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KAVUŞTURUCU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0842 ayse.kavusturucu@eng.bau.edu.tr

Lisans:Purdue Universitesi

Y. Lisans:NORTHEASTERN ÜNİVERSİTESİ

Doktora:NORTHEASTERN ÜNİVERSİTESİ

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aysekavusturucu


Dr. Öğr. Üyesi Elif Haktanır AKTAŞ

Özgeçmiş (CV) 0212 381 56 63 elif.haktaniraktas@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Esra ADIYEKE

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5653 esra.adiyeke@eng.bau.edu.tr

Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/esraadiyeke


Öğr. Gör. Özlem KANGA

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0552 ozlem.kanga@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Sabancı Üniversitesi

Doktora:Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam)

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ozlemkanga


Arş. Gör. Gülfem ER

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5662 gulfem.er@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gulfemer


BAU | Bahçeşehir Üniversitesi BAU | Bahçeşehir University