Diş Hekimliği Fakültesi - Dekanlık Ofisi

Prof. Dr. Selçuk BASA (Dekan V.)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 07 89 selcuk.basa@bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Ezgi YÜCEER ÇETİNER (Dekan Yardımcısı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 ezgi.yuceercetiner@bau.edu.tr


Doç. Dr. Burçin ARICAN ALPAY (Dekan Yardımcısı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 burcin.aricanalpay@bau.edu.tr


Yıldız YALÇINKAYA (Fakülte Sekreteri)

0212 381 51 41 yildiz.yalcinkaya@bau.edu.tr


Burçin GÖKDEMİR (Yönetici Asistanı)

+90 212 381 97 18 burcin.gokdemir@bau.edu.tr


Hakan EKŞİ (Teknik Eleman (Diş Protez Teknikeri))

0212 381 00 00 hakan.eksi@bau.edu.tr


Burcu ŞİMŞEK (Uzman)

0212 381 00 00 burcu.simsek@bau.edu.tr


Ece REİS YILDIRIM (Uzman)

0212 381 0000 ece.reis@bau.edu.tr


Ece SELDUMAN (Öğrenci İşleri Uzmanı)

+90 212 381 58 41 ece.selduman@bau.edu.tr


BAU | Bahçeşehir Üniversitesi BAU | Bahçeşehir University