Akademik Kadro

Prof. Dr. Selçuk BASA (Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim DaIı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 07 89 selcuk.basa@dent.bau.edu.tr

Lisans:Ankara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Hacettepe Üniversitesi - Ağız ve Diş Çene Cerrahisi


Prof. Dr. Altan VAROL (Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim DaIı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 altan.varol@dent.bau.edu.tr

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Doç. Dr. Emir YÜZBAŞIOĞLU (Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 07 90 emir.yuzbasioglu@dent.bau.edu.tr

Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi- Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Doç. Dr. Tuğba TOZ AKALIN (Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 tugba.tozakalin@dent.bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Universitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Hacettepe Universitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Hacettepe Universitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Doç. Dr. Gülşilay SAYAR (Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 gulsilay.sayar@dent.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Doç. Dr. Mağrur KAZAK (Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 magrur.kazak@dent.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Doç. Dr. Taha ÖZYÜREK (Endodonti Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 taha.ozyurek@dent.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Elif Merve ÖZCAN (Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 elifmerve.ozcan@dent.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuba ÖZALP KOCA (Endodonti Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 aysetuba.ozalpkoca@dent.bau.edu.tr

Lisans:Selçuk Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Selçuk Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Karadeniz Teknik Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Ece TOPTAŞ (Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 ece.toptas@dent.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Ezgi YÜCEER ÇETİNER (Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 ezgi.yuceercetiner@dent.bau.edu.tr

Lisans:Başkent Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Başkent Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Yeşim ÖLÇER US (Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 yesim.olcerus@dent.bau.edu.tr

Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi- Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Berkman ALBAYRAK (Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 berkman.albayrak@dent.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Atatürk Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sena SARP

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 05 98 aysesena.sarp@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aysesenasarp


Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇELEBİ (Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 elif.celebi@dent.bau.edu.tr

Lisans:Ege Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Ege Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Süleyman Demirel Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Fatma MACİT ERMİŞ (Endodonti Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 fatmamacit.ermis@vsh.bau.edu.tr

Lisans:Yeditepe Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Yeditepe Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Burçin ARICAN ALPAY (Endodonti Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 burcin.aricanalpay@dent.bau.edu.tr

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÖNER (Periodontoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 fatma.oner@dent.bau.edu.tr

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Burcu YILMAZ (Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 burcu.yilmaz@vsh.bau.edu.tr

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:İstanbul Medipol Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Yeşim ŞEŞEN USLU (Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 yesim.sesenuslu@vsh.bau.edu.tr

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Bezmialem Vakıf Üniversitesi


Öğr. Gör. Serhat CAN (Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 serhat.can@vsh.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Öğr. Gör. Ferruh Semir SMAİL (Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 ferruhsemir.smail@vsh.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Medipol Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:İstanbul Medipol Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:İstanbul Medipol University - Faculty of Dentistry


Öğr. Gör. İzim TÜRKER (Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 izim.turker@vsh.bau.edu.tr

Lisans:Yeditepe Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:Yeditepe Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Yeditepe Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Öğr. Gör. Ayşe Ceylan İLHAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 ayseceylan.ilhan@vsh.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Öğr. Gör. Meriç BERKMAN (Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 meric.berkman@dent.bau.edu.tr

Y. Lisans:Yeditepe Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Arş. Gör. Mustafa Ufuk SANCILI (Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 mustafaufuk.sancili@dent.bau.edu.tr

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi


Prof. Dr. Piet Eduard J.J. HAERS (Misafir Öğretim Üyesi)

0 212 381 00 00 pieteduard.haers@dent.bau.edu.tr

Lisans:University of Leuven

Doktora:University of Zurich


Prof. Dr. M. Erhan ÇÖMLEKOĞLU (Misafir Öğretim Üyesi)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 muharremerhan.comlekoglu@ou.bau.edu.tr

Y. Lisans:Ege Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Ege Üniversitesi - Protetik Diş Tedavisi


Prof. Dr. Michael MILORO (Misafir Öğretim Üyesi)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00

Lisans:Tufts University School of Dental Medicine

Doktora:University of Pennsylvania


Prof. Dr. Cortino SUKOTJO (Misafir Öğretim Üyesi)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00

Lisans:Padjadjaran University

Doktora:UCLA School of Dentistry


Prof. Dr. Hasan ALKUMRU (Misafir Öğretim Üyesi)

0212 381 00 00


Prof. Dr. Sibel ANTONSON (Misafir Öğretim Üyesi)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Doktora:Hacettepe Üniversitesi


Prof. Dr. Yoshitsugu TERAUCHİ (Misafir Öğretim Üyesi)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00

Lisans:Tokyo Medical and Dental University

Doktora:Tokyo Medical and Dental University


Prof. Dr. Aylin BAYSAN (Misafir Öğretim Üyesi)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Queen Mary Univeristy of London

Doktora:Queen Mary Univeristy of London


Prof. Dr. Füsun ÖZER (Misafir Öğretim Üyesi)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00


Prof. Dr. Ilanko ILANKOVAN (Misafir Öğretim Üyesi)

0212 381 00 00


Doç. Dr. Vesela STEFANOVA (Misafir Öğretim Üyesi)

0212 381 00 00


Doç. Dr. Roda SESEOGULLARİ DİRİHAN (Misafir Öğretim Üyesi)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00

Lisans:Dicle Üniversitesi

Doktora:Dicle Üniversitesi


Doç. Dr. Yonca Korkmaz CEYHAN (Misafir Öğretim Üyesi)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00

Lisans:Gazi Üniversitesi

Doktora:Hacettepe Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Uğur Baran KASIRGA (Yarı Zamanlı)

0212 381 00 00 ugurbaran.kasirga@ou.bau.edu.tr

Y. Lisans:Ege Üniversitesi - Tıp Fakültesi

Doktora:Virginia Üniversitesi