İletişim Fakültesi - Dijital Oyun Tasarımı

Doç. Dr. Güven ÇATAK (Bölüm Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5434 guven.catak@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora:Yıldız Teknik Üniversitesi

https://akademik.bau.edu.tr/comm/guvencatak


Prof. Dr. Barbaros BOSTAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 54 69 barbaros.bostan@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Yeditepe Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

https://akademik.bau.edu.tr/comm/barbarosbostan


Dr. Öğr. Üyesi Betül ERDOĞDU ŞAKAR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0589 betul.erdogdu@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/betulerdogdusakar


Dr. Öğr. Üyesi Çakır AKER

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5475 cakir.aker@bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Universitat Pompeu Fabra

Doktora:Galatasaray Üniversitesi

https://akademik.bau.edu.tr/comm/cakiraker


Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul SÜNGÜ

+90 212 381 5444 ertugrul.sungu@bau.edu.tr

Lisans:Haliç Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Bilgi Üniversitesi

Doktora:İstanbul Bilgi Üniversitesi


Öğr. Gör. Server Zafer MASALCI

+90 212 381 5440 serverzafer.masalci@bau.edu.tr

Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi


Arş. Gör. Poyraz ÖZER

+90 212 381 5407 poyraz.ozer@bau.edu.tr

Lisans:Yaşar Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi


Arş. Gör. Ziya Volkan HACITAHİROĞULLARI

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5439 ziyavolkan.hacitahirogullari@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bau.edu.tr/comm/ziyavolkanhacitahirogullari


BAU | Bahçeşehir Üniversitesi BAU | Bahçeşehir University