İletişim Fakültesi - Dijital Oyun Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi Güven ÇATAK (Bölüm Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5434 guven.catak@comm.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora:Yıldız Teknik Üniversitesi

https://akademik.bau.edu.tr/comm/guvencatak


Doç. Dr. Barbaros BOSTAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 54 69 barbaros.bostan@comm.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Yeditepe Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

https://akademik.bau.edu.tr/comm/barbarosbostan


Dr. Öğr. Üyesi Betül ERDOĞDU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0589 betul.erdogdu@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/betulerdogdusakar


Arş. Gör. Ziya Volkan HACITAHİROĞULLARI

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5439 ziyavolkan.hacitahirogullari@comm.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Kültür Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi (Devam)

https://akademik.bau.edu.tr/comm/ziyavolkanhacitahirogullari


Dr. Öğr. Üyesi Çakır AKER

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5475 cakir.aker@comm.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Universitat Pompeu Fabra

Doktora:Galatasaray Üniversitesi

https://akademik.bau.edu.tr/comm/cakiraker


Ertuğrul SÜNGÜ (Uzman)

+90 212 381 5444 ertugrul.sungu@comm.bau.edu.tr


İbrahim Altuğ IŞIĞAN (Uzman)

+90 212 381 5448 ibrahimaltug.isigan@comm.bau.edu.tr