Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Kalite ve Akreditasyon Ekibi

Prof. Dr. H. Kemal SUHER

Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Tolga HEPDİNÇLER

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Tuna TETİK

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Güven ÇATAK

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Çakır AKER

Bölüm Başkan Yardımcısı

Kübra KURŞUN

Fakülte Sekreteri

Ahmet Tarık DURMAZ

Öğrenci Temsilcisi

Kalite Güvencesi Sistemimizle ilgili ayrıntılı bilgiye http://kalite.bau.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz.