Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Doktora Başvuru ve Kayıt Süreçleri

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Doktora Başvuru ve Kayıt Süreçleri

DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU SÜRECİ*

 

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde bulunan Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının başvuru ve kayıtları başlamıştır.

 

https://st.bau.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zsm_apply_yldr/index.html?sap-language=TR bağlantısı üzerinden online başvuru formuna erişebilirsiniz. 

 

Online başvurularını gerçekleştiren adaylar, gerekli belgeleri online başvuru sistemine yükleyebilir (önerilen) ya da Enstitüye elden teslim edebilirler.

 

Enstitü ofisi hafta içi 09:30-17:30 saatleri arasında çalışmaktadır. Belirtilen saatler arasında Enstitümüzü ziyaret ederek, başvuru belgelerinizi teslim edebilir (online başvuru yapıldıktan sonra), tercih ettiğiniz programların yapısı ve işleyişi ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

 

Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü programlara başvuruda bulunacak olan adayların, öncelikle https://st.bau.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zsm_apply_yldr/index.html?sap-language=TR  adresinde yer alan “Online Başvuru Formunu” doldurmaları gerekmektedir.

 

Doktora programına başvuran adaylarda aranan genel asgari koşullar:

 • ALES sonucu ilgili puan türünde(*her programın ilgili puan türü aşağıda belirtilmiştir) en az 60 ya da muadili puan,
 • Tezli yüksek lisans derecesine sahip olunması,
 • Eğitim dili İngilizce olan programlar için YDS - YÖKDİL:65, TOEFL:79, PTE:67 dil puanı gereklidir.(İngiliz Dili Eğitimi programı için; YDS:80,YÖKDİL:80, TOEFL: 96)
 • Eğitim dili Türkçe olan programlar için YDS - YÖKDİL:55, TOEFL:66, PTE:50 dil puanı gereklidir.

*

-İşletme – EA veya SOZ

-Ekonomi ve Finans– EA veya SOZ

-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler– EA veya SOZ

-Reklamcılık ve Halkla İlişkiler– EA veya SOZ

-Sinema ve Medya Araştırmaları-– EA veya SOZ

-Özel Hukuk– EA veya SOZ

-Kamu Hukuku– EA veya SOZ

-Hemşirelik-SAY

-Sinirbilim-SAY

-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon-SAY

-İngiliz Dili Eğitimi– EA veya SOZ

-Eğitim Teknolojisi– EA veya SOZ

-PDR– EA veya SOZ

-Mimarlık ve Tasarım-SAY

-Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi-EA veya SAY

-Elektrik Elektronik Mühendisliği-SAY

-Bilgisayar Mühendisliği-SAY

-Endüstri Mühendisliği-SAY

-İşletme Mühendisliği-SAY

-Matematik-SAY

-Biyomühendislik-SAY

NOT: İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programına başvuru yapan adayların yüksek lisans mezuniyet ortalaması minimum 3.00 olmalıdır.

1. Doktora programlarında “Özel Öğrencilik” durumu mevcut değildir. Adayların tüm asgari koşulları sağlamış olmaları şartı aranmaktadır.

Sınav geçerlilik süreleri ALES için 5 yıl, YDS-YÖKDİL için 5 yıl ve TOEFL için 2 yıldır.

2. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde lisans derecesi ile öğrenci kabul edilmemektedir.

3. 6 Şubat 2013 tarihinde yayınlanan Yönetmelik uyarınca bu tarihten sonra tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adaylar doktora başvuru sürecinde değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130206-10.htm)

Doktora Başvuru Evrakları

 1. Lisans ve Yüksek Lisans Diploma fotokopisi
 2. Lisans ve Yüksek Lisans Transkript fotokopisi
 3. YÖK Denklik Belgesi ( Yurtdışında Lisans ya da Yüksek Lisans eğitimi alan adaylardan istenmektedir.)
 4. 2 adet referans mektubu
 5. Özgeçmiş
 6. Niyet Mektubu (başvurulan program dilinde yazılmalıdır.)
 7. Yüksek Lisans Proje/Tez Örneği
 8. Yabancı Dil Sonuç belgesi
 9. ALES, GRE ya da GMAT Sonuç belgesi
 10. Çalışma Belgesi
 11. Kimlik fotokopisi
 12. 1 adet fotoğraf
 13. Askerlik Durumu Belgesi (Erkek Adaylar için)

Doktora başvuru belgelerini eksiksiz olarak tamamlayan ve başvuru şartlarını sağlayan adaylar, Yazılı Bilim Sınavı’na tabi tutulur ve başarılı olmaları halinde Sözlü Bilim Sınavı’na davet edilirler. Yazılı ve sözlü sınavlarından başarılı olup kabul alan adaylar kesin kayıt hakkı kazanırlar.

-2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için doktora başvurusunda bulunan adaylardan başvuru şartlarını sağlayan ve tüm evraklarını tamamlayanlar Aralık ayında belirtilecek tarihlerde sınava alınacaktır.

-Sadece yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

-Bahar dönemi bilim sınavına girmek isteyen adaylar, en geç 21 Ocak 2021 Perşembe günü saat 17:00’a kadar online başvurusunu tamamlamalı ve aynı zamanda başvuru belgelerini eksiksiz olarak sisteme yüklemelidir.

-26 Ocak 2021 Çarşamba günü Bilim sınavlarına girmeye hak kazanan adaylara sınav bilgilendirmeleri yapılacaktır.

-Yazılı ve Sözlü Bilim Sınav Tarihleri Aralık ayı içerisine duyurulacaktır.

 

 

İNGİLİZCE DOKTORA PROGRAMLARI

ALES PUANI

 

DİL SINAV SONUCU

YAZILI SINAV

SÖZLÜ SINAV(MÜLAKAT)

50%

20%

15%

15%

 

TÜRKÇE DOKTORA PROGRAMLARI

ALES PUANI

 

YAZILI SINAV

SÖZLÜ SINAV(MÜLAKAT)

50%

25%

25%

 

 

 

 

Program Başvuru Koşulları Listesi

Program Adı

Başvuru Koşulları

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (EN, D)

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme ve Yazılım Mühendisliği lisans mezunları ve bilgisayar alt yapısı olan yüksek lisans mezunları

BİYOMÜHENDİSLİK (EN, D)

Temel bilimler veya mühendislik lisans mezunu

ELK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (EN, D)

Temel bilimler veya mühendislik lisans mezunu

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (EN, D)

Endüstri Mühendisliği, İşletme, İktisat lisans mezunları

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TR, D)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunları

HEMŞİRELİK (EN, D)

Hemşirelik lisans ve yüksek lisansı mezunları

HEMŞİRELİK (TR, D)

Hemşirelik lisans ve yüksek lisansı mezunları

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (EN, D)

İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık veya Eğitim Bilimleri yüksek lisansı mezunları

KAMU HUKUKU (TR, D)

Hukuk lisans mezunları

MATEMATİK (TR, D)

Temel bilimler veya mühendislik lisans mezunu

MİMARLIK VE TASARIM (EN, D)

Mimarlık lisans ve yüksek lisansı mezunları

ÖZEL HUKUK (TR, D)

Hukuk lisans mezunları

REHBERLİK & PSİKOLOJİK DANIŞMNLK (TR, D)

PDR veya Psikoloji lisans,
PDR, Klinik Psikoloji, Aile Danışmanlığı, Gelişim Psikolojisi yüksek lisans mezunları

SİNİRBİLİM (EN, D)

Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Psikoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendislik, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Biyofizik ve ilgili alanlar lisans ve yüksek lisansı mezunları

SİNİRBİLİM (TR, D)

Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Psikoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendislik, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Biyofizik ve ilgili alanlar lisans ve yüksek lisansı mezunları

 

Lisans mezuniyet alan koşulu olmayan programlarımız;

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (EN, D)

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TR, D)

EKONOMİ VE FİNANS (EN, D)

İŞLETME (EN, D)

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (TR, D)

KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (EN, D)

REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER (TR, D)

SİNEMA VE MEDYA ARAŞTIRMALARI (EN, D)

SİNEMA VE MEDYA ARAŞTIRMALARI (TR, D)

SİY. BİLİMİ VE ULUSLARARASI İL. (EN, D)