Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Doktora Başvuru ve Kayıt Süreçleri

Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü programlara başvuruda bulunacak olan adayların, öncelikle https://st.bau.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zsm_apply_yldr/index.html?sap-language=TR  adresinde yer alan “Online Başvuru Formunu” doldurmaları gerekmektedir.

 

Doktora programına başvuran adaylarda aranan genel asgari koşullar:

 • ALES sonucu ilgili puan türünde(*her programın ilgili puan türü aşağıda belirtilmiştir) en az 60 ya da muadili puan,
 • Tezli yüksek lisans derecesine sahip olunması,
 • Eğitim dili İngilizce olan programlar için YDS - YÖKDİL:65, TOEFL:79, PTE:67 dil puanı gereklidir.(İngiliz Dili Eğitimi programı için; YDS:80,YÖKDİL:80, TOEFL: 96)
 • Eğitim dili Türkçe olan programlar için YDS - YÖKDİL:55, TOEFL:66, PTE:50 dil puanı gereklidir.

 

*

İşletme

EA veya SOZ

Ekonomi ve Finans

EA veya SOZ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

EA veya SOZ

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler–

EA veya SOZ

Sinema ve Medya Araştırmaları

EA veya SOZ

Özel Hukuk

EA veya SOZ

Kamu Hukuku

EA veya SOZ

Hemşirelik

SAY

Sinirbilim

SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

SAY

İngiliz Dili Eğitimi

EA veya SOZ

Eğitim Teknolojisi

EA veya SOZ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

EA veya SOZ

Mimarlık ve Tasarım

SAY

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi

EA veya SAY

Elektrik Elektronik Mühendisliği

SAY

Bilgisayar Mühendisliği

SAY

Endüstri Mühendisliği

SAY

İşletme Mühendisliği

SAY

Biyomühendislik

SAY

 

Doktora Başvuru Evrakları

 

 • Lisans ve Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (e-devletten alınan mezun belgesi de geçerli olacaktır.)
 • Lisans ve Yüksek Lisans Transkript fotokopisi (Diploma eki de transkript yerine geçmektedir.)
 • YÖK Denklik Belgesi (Yurtdışında Lisans ya da Yüksek Lisans eğitimi alan adaylardan istenmektedir.)
 • 2 adet referans mektubu
 • Özgeçmiş
 • Niyet Mektubu (başvurulan program dilinde yazılmalıdır.)
 • Yüksek Lisans Proje/Tez Örneği
 • Yabancı Dil Sonuç belgesi
 • ALES, GRE ya da GMAT Sonuç belgesi
 • Çalışma Belgesi
 • Kimlik fotokopisi
 • 1 adet fotoğraf
 • Askerlik Durumu Belgesi (Erkek Adaylar için)

 

Doktora başvuru belgelerini eksiksiz olarak tamamlayan ve başvuru şartlarını sağlayan adaylar, Yazılı Bilim Sınavı’na tabi tutulur ve başarılı olmaları halinde Sözlü Bilim Sınavı’na davet edilirler. Yazılı ve sözlü sınavlarından başarılı olup kabul alan adaylar kesin kayıt hakkı kazanırlar.

 

-Sadece yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

 

NOT: İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programına başvuru yapan adayların yüksek lisans mezuniyet ortalaması minimum 3.00 olmalıdır.

1. Doktora programlarında “Özel Öğrencilik” durumu mevcut değildir. Adayların tüm asgari koşulları sağlamış olmaları şartı aranmaktadır.

Sınav geçerlilik süreleri ALES için 5 yıl, YDS-YÖKDİL için 5 yıl ve TOEFL için 2 yıldır.

2. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde lisans derecesi ile öğrenci kabul edilmemektedir.

3. 6 Şubat 2013 tarihinde yayınlanan Yönetmelik uyarınca bu tarihten sonra tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adaylar doktora başvuru sürecinde değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130206-10.htm)

 

 

İNGİLİZCE DOKTORA PROGRAMLARI

ALES PUANI

 

DİL SINAV SONUCU

YAZILI SINAV

SÖZLÜ SINAV(MÜLAKAT)

50%

20%

15%

15%

 

 

TÜRKÇE DOKTORA PROGRAMLARI

ALES PUANI

 

DİL SINAV SONUCU

YAZILI SINAV

SÖZLÜ SINAV(MÜLAKAT)

50%

10%

20%

20%

 

 2021-22 Güz dönemi program alım şartları

 

Program Adı

Başvuru Koşulları

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (EN, D)

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme ve Yazılım Mühendisliği lisans mezunları ve bilgisayar alt yapısı olan yüksek lisans mezunları

BİYOMÜHENDİSLİK (EN, D)

Temel bilimler veya mühendislik lisans mezunu

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (EN, D)

Temel bilimler veya mühendislik lisans mezunu

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (EN, D)

Temel bilimler veya mühendislik lisans mezunu

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TR, D)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunları

HEMŞİRELİK (TR, D)

Hemşirelik lisans ve yüksek lisansı mezunları

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (EN, D)

İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık veya Eğitim Bilimleri yüksek lisansı mezunları

KAMU HUKUKU (TR, D)

Hukuk lisans mezunları

MİMARLIK VE TASARIM (EN, D)

Mimarlık, İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı/ Endüstriyel Tasarım alanlarından lisans mezunları

ÖZEL HUKUK (TR, D)

Hukuk lisans mezunları

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (TR, D)

PDR veya Psikoloji lisans,
PDR, Klinik Psikoloji, Aile Danışmanlığı, Gelişim Psikolojisi yüksek lisans mezunları

SİNİRBİLİM (EN, D)

Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Psikoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendislik, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Biyofizik ve ilgili alanlar lisans ve yüksek lisansı mezunları

SİNİRBİLİM (TR, D)

Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Psikoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendislik, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Biyofizik ve ilgili alanlar lisans ve yüksek lisansı mezunları

 

Lisans mezuniyet alan koşulu olmayan programlarımız;

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (EN, D)

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TR, D)

EKONOMİ VE FİNANS (EN, D)

İŞLETME (EN, D)

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (TR, D)

KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (EN, D)

REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER (TR, D)

SİNEMA VE MEDYA ARAŞTIRMALARI (EN, D)

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (EN, D)

 

 

2021-22 Güz dönemi program kontenjanları

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)

15

BİYOMÜHENDİSLİK (İngilizce)

15

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (İngilizce)

15

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (Türkçe)

15

EKONOMİ VE FİNANS (İngilizce)

15

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)

15

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)

15

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Türkçe)

15

HEMŞİRELİK (Türkçe)

15

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İngilizce)

15

İŞLETME (İngilizce)

15

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (Türkçe)

15

KAMU HUKUKU (Türkçe)

15

KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (İngilizce)

15

MİMARLIK VE TASARIM (İngilizce)

15

ÖZEL HUKUK (Türkçe)

15

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (Türkçe)

15

REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER (Türkçe)

15

SİNEMA VE MEDYA ARAŞTIRMALARI (İngilizce)

15

SİNİRBİLİM (İngilizce)

15

SİNİRBİLİM (Türkçe)

15

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce)

15