Endüstri Mühendisliği Doktora (İngilizce) - Program Tanımı

BAU Endüstri Mühendisliği doktora programı öğrencileri etkin üretim ve/veya hizmet sistemleri tasarlama ve uygulamaya hazırlamaya odaklanır. Programımız endüstri veya akademide araştırma ve geliştirme alanında kariyer yapmak isteyen mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin araştırma konuları büyük boyutlu optimizasyon, envanter yönetimi ve kontrolü, finansal mühendislik, stokastik süreçler, ürün geliştirme ve mühendislik yönetimi gibi uzmanlık alanlarını içermektedir. Öğrencilerin ilgi alanlarına bağlı olarak eğitim programları yöneylem araştırması, bilgi sistemleri, finansal mühendislik veya mühendislik yönetimi konularına odaklanabilir.

Doktora programının ilk yılı öğrencilere optimizasyon, stokastik süreçler ve deney tasarımı konularında güçlü bir altyapı sağlayacak olan zorunlu dersleri içerir. Daha sonra seçimli dersler ile öğrenciler kendi ilgi alanlarına odaklanırlar. Doktora tezlerinde öğrenciler edindikleri bilgi ve deneyimleri teorik ve/veya pratik problemlere uygularlar.