Enerji ve Çevre Yönetimi (Türkçe - Tezli, Tezsiz) - Program Tanımı

Enerji ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nın ana amacı, bireylere sürdürülebilir enerji ve çevre yönetimi kapsamında gerekli akademik bilgileri kazandırmaktır. Bu programda, enerji üretimi sürecinde ortaya çıkan çok boyutlu çevresel problemleri, küresel ve disiplinlerarası bir bakış açısı ile belirleyebilecek ve sürdürülebilir çözümler üretebilecek uzmanlar yetiştirilecektir. Aynı zamanda enerji üretimi, yönetimi ve kullanımı esnasında ortaya çıkan su, toprak ve hava kirliliği konularını araştırmak, kullanılabilirliği artırmak ve yeni sistemler kurmak da programın içeriğinde yer almaktadır.
Mühendislik ve ilgili alanlarda lisans eğitimini tamamlamış bireylere sürdürülebilir enerji ve çevre yönetimi kapsamında gerekli bilgileri kazandırmak, sürdürülebilir enerji ve çevre yönetimi konularında endüstriyel ve ticari işletmeler ile konutlardaki uygulamalara yönelik, yaratıcı ve yenilikçi fikirler oluşturmak, Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı kolaylaştıracak teknolojilerle ilgili bilgi birikimi oluşturmak ve bu teknolojilerle ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarının yapılmasi için projeler gerçekleştirmek, sanayi ile işbirliğini geliştirmek için yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm teknolojileri konularında yapılan eğitim ve araştırma faaliyetlerini tanıtmak, yüzyılımızın global problemlerinden olan enerji ve çevre sorunlarını birlikte ele alan bir program dahilinde, yüksek kalitede lisansüstü eğitim vererek ulusal ve uluslararası çalışmalarda yer alabilecek yetişmiş insan potansiyelini oluşturmak programın hedefleri arasındadır.
Türkçe olarak yürütülen bu programı, tezli ya da tezsiz olarak tamamlamak mümkündür. Tezsiz program, 30 kredilik 10 ders ile proje çalışmasından oluşmaktadır. Tezli program ise toplam 21 kredilik 7 ders ile seminer ve tez çalışmasından oluşur.