Uluslararası Finans

Uluslararası finans programı; İMKB, Aracı Kuruluşlar Birliği, VOB, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve diğer meslek kuruluşları gibi çeşitli ulusal ve uluslararası profesyonel kuruluşlarla ve üniversitelerle yakın ilişkiye içinde sürdürülecektir. Böylelikle bölüm öğrencileri meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları pratik becerilere de sahip, donanımlı birer birey olarak Üniversitemizden mezun olacaklardır.

Kariyer Olanakları

Bu bölümden mezun öğrenciler ulusal ve uluslararası şirketlerin finansal analiz bölümlerinde, yurt içi ve yurt dışındaki bankalarda, aracı kurumlarda çalışabilirler. İngilizce ve bilişim teknolojilerini çok iyi kullanabilen mezunlar, özel sektörde ve çok uluslu şirketlerde iş imkânı bulabilmektedirler. Bunun yanında, kamu kuruluşlarından İMKB, SPK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı'nda; uluslararası alanda ise Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlarda istihdam edilebilirler.

Bu içerik 22/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.