İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Uluslararası Finans

Prof. Dr. Elif YOLBULAN OKAN (Bölüm Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 221 381 5690 elif.okan@eas.bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:University of Salford

Doktora:Yeditepe Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=RdT5REQAAAAJ


Prof. Dr. Fatma ÖZKUL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0509 fatma.ozkul@eas.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi


Doç. Dr. Hakkı ÖZTÜRK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0464 hakki.ozturk@eas.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi


Öğr. Gör. Markus Christian SLEVOGT

Özgeçmiş (CV) +90 0212 381 0177 markus.slevogt@gss.bau.edu.tr


Arş. Gör. Pınar ÜNAL

Özgeçmiş (CV) (0212) 381 00 00 pinar.unal@eas.bau.edu.tr

Lisans:Celal Bayar Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi