İletişim ve Tasarımı

İletişim ve Tasarımı Bölümü, öğrencilerine etkin bir görsel dil oluşturma ve bu dili yönetmede yetkinlik kazandırmayı amaçlar.

Öğrenciler, görsel iletişim platformlarını disiplinler arası bir yaklaşım ile inceleyerek, bilgi teknolojilerindeki gelişime ve değişen estetik değerlere paralel olarak tasarımlar gerçekleştirmeyi öğrenirler. Bölüm programı öğrencilerin yaratıcı ve yeni ufuklar açacak tasarım çözümleri oluşturmasına olanak sağlar. Hedef televizyon, sinema, gazete, dergi, web gibi mecraların özellikleri doğrultusunda fikir ve bilgilerin izleyiciye aktarılmasında görsel, işitsel ve hatta dokunsal olarak amaçlandığı yönde ve etkili bir biçimde iletişim sağlamaktır. Mesajın doğru mecralarda estetik dahilinde tasarlanması ile birlikte, hedef kitleye ulaşılması için yeni ortam kanallarının yaratılması da önem taşımaktadır. 

BAU Galata Kampüs’te faaliyetlerini gerçekleştiren bölüm, gerek tarihi dokusu gerekse gelişen sanat ve tasarım alanları ile şehrin değişen yüzü Karaköy ve çevresini de kampüs hayatının bir parçası haline getirmekte ve dönüşümde yerinde rol almaktadır.

#6ncikat

İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu serbest üretim ve etkileşim ağı 6ncı kat (#6ncikat), öğrencilerin üniversite deneyimlerine sosyal değerler katarak, ders dışı tasarım aktivitelerini burada gerçekleştirdikleri bir oluşumdur. Girişimci ruhu kucaklayan, etkin katılımlı ve üretken yapı dahilinde, film ve dizi gösterimleri, oyun maratonları, çizim ve stencil atölyeleri, sosyal sorumluluk projeleri ulusal ve uluslararası yarışma projeleri gibi pek çok etkinlik 6ncı kat öğrenci inisiyatifleri tarafından gerçekleştirilme olanağı bulmuştur. Yarışma projeleri ile portfolyolarını sağlamlaştırabilecek, Bau Galata'da kişisel, karma ya da proje sergileri ile çalışmalarını sergileyecek platform sunmaktadır. Gerek uluslararası İstanbul tasarım bienali gerekse Karaköy ve çevresinde öğrencilerimizin sergisine rastlamak da bir o kadar doğaldır.

Teori, Teknoloji, Uygulama

Programda basılı, hareketli ve etkileşimli mecralarda görsel tasarım yapma becerisini oluşturacak bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Müfredat, tasarım alanında teori, teknoloji ve uygulamayı bir araya getirerek görsel düşünme ve problem çözmeyi ön plana çıkarır. Basılı, hareketli ve etkileşimli mecralara yönelik uygulamalı tasarım öğrenimine eşit ağırlıkta yer verilen bölümün eğitim modelinin temelinde, mecralara yönelik yaratıcı fikir geliştirme süreci, tasarım sürecinin yönetilmesi ve yaratıcı görsel tasarım çözüm üretimi bulunur. 

İletişim ve Tasarımı Bölümü disiplinin çeşitlenen farklı alanlarına hitap eden uzman akademik kadroya sahiptir. Tipografi, grafik tasarım, masaüstü yayıncılık, ambalaj tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, animasyon, ses tasarımı, etkileşim tasarımı ve oyun tasarımı konularında uzman bölüm kadrosu ile sektöre yön veren, üretken ve alanlarında söz sahibi akademik profesyonellerden oluşur.

Laboratuvarlar

Bölümün odak noktası, görsel sanatlar ve tasarımı bir araya getirerek, görsel yapının anlamsal analizi yolu ile tasarım becerisi kazandırmaktır. Öğrencilerimiz, uzmanlık alanlarını kapsayan derslerini tasarım stüdyosu, multimedya laboratuvarı, fotoğraf stüdyosu gibi en yüksek donanıma sahip dersliklerde yapmaktadır. Pratiğe dayalı seminer ve atölye çalışmaları, öğrencilerin görsel mesajın doğasını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Tasarımların sayısal ortamda uygulamaları için Mac bilgisayar laboratuvarları, geleneksel ve modern yöntemlerle canlandırma çalışmaları için Animasyon laboratuvarı, müzik ve ses kurgusu için profesyonel düzeydeki Ses Stüdyosu, tasarımı temelinden, malzemelerle gerçekleştirebilecekleri Temel Tasarım Stüdyosu, dinamik yapısı ile sergi salonundan, etkinlik alanına; gösterim ortamından dinlenme mekanına dönüşebilen esnek mekanlar bölümün fiziksel olanakları arasında yer almaktadır.

Sektör bağlantıları ile öğrencilerine çeşitli tasarım mecralarına açılım sağlayan bölüm mezunları, vizyoner yaklaşımlarıyla televizyon reklamları ve sinema için animasyon, hareketli görüntü tasarımı ve jenerik tasarımı; dergi, afiş, gazete için grafik tasarım, kurumsal kimlik tasarımı, ambalaj tasarımı, tipografi tasarımı, üç boyutlu modelleme, ses tasarımı, oyun tasarımı, etkileşim ve arayüz tasarımı, web tasarımı gibi görsel iletişim tasarımının farklı alanlarında çalışma imkanı bulmakta; kamusal ve özel kurumlarda ödüllü işlere imza atmaktadır. 

Yurtdışı Eğitim Olanakları

İletişim ve Tasarımı öğrencileri tasarımı yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda uygulayarak ve deneyimleyerek öğrenirler. Bölüm öğrencileri Avrupa’da çeşitli şehirlerdeki programlara Erasmus değişim programı kapsamında katılabildikleri gibi, yurtdışı yaz ve kış okulları ile eğitimlerini farklı kültürlerde pekiştirmektedirler. Dahası, Berlin ve Roma kampüslerinde İletişim ve Tasarımı programlarına devam edebilmektedirler.

İletişim ve Tasarımı Bölümü’ne bağlı olan BUG Oyun Laboratuvarı ve MASTER Oyun Tasarımı Yüksek Lisans Programı oyun alanına ilgi duyan öğrencilere sunulan, açılım sağlayacak bir diğer etkileşim ortamıdır. İletişim Fakültesi'nin diğer bölümleri ile birlikte sektörel bağlantılar çerçevesinde Habertürk gibi kurumlarda ders alarak, arzu ederlerse de staj olanağı yakalamak öğrencilerimizin değerlendirebileceği farklılık ve fırsatlarımız arasında yer almaktadır. 

Kariyer Olanakları

Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin, kendilerine ait çalışmalardan oluşan, ulusal ve uluslararası tasarım platformlarında sunabilecekleri düzeyde bir görsel tasarım portföyüne sahip olması hedeflenmektedir. Mezunlarımız; iletişim sektörünün, tasarım alanındaki eğitimli uzman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yetişmektedir. Bölüm programı alana görsel iletişimi oluşturan farklı mecralara ve bunların birleştiği yeni-ortama yönelik tasarım odaklı özgün yönelimler ile bütünlüklü bir bakış açısı getirebilen tasarımcılar kazandırmayı amaçlamaktadır. Mezunlar, kamusal ve özel kurumlarda tasarımcı uygulayıcı, sanat yönetmeni ve danışman olarak görev almaktadırlar.

İLETİŞİM VE TASARIMI SIRALAMA VE TABAN PUANI 

2021 İletişim ve Tasarımı sıralama ve taban puanları açıklandı. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020 yılına ait üniversite yerleştirme puan ve sıralamalarıdır. 2021 yılına ait puanınızı ve sıralamanızı kıyaslayarak tercih yapabilirsiniz

Mezunlarımızın bölüm ile ilgili görüşlerini öğrenmek için tıklayınız.