İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Psikoloji


Psikoloji, insan davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin incelendiği bir bilim dalıdır. Bilimsel araştırmaya büyük önem verilen bu bilim dalında elde edilen bilgiler; insanı anlamak, günlük yaşantımızın çeşitli alanlarında karşılaştığımız insana dair olgular ve problemleri kavramak, yaşam kalitemizi artırmak ve karmaşık problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için kullanılır.


Psikolojinin çeşitli alt dallarında (Klinik Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Nöropsikoloji, Adli Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Spor Psikolojisi ve Eğitim Psikolojisi gibi) uzmanlaşmak isteyen öğrenciler, önce temel psikoloji eğitimi alırlar.  Bu eğitim esnasında araştırma yöntemleri, istatistik gibi temel derslerin yanı sıra psikolojinin temel çalışma alanlarının tanıtıldığı zorunlu dersler ve çeşitli seçmeli dersler verilmektedir.

Akreditasyon

YÖK tarafından yetkilendirilen Türk Psikologlar Derneği'nin "Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi" tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı 23.03.2017 tarihinden itibaren akredite edilmiştir.Aredite edilmiş psikoloji lisans programları için tıklayınız. 

 Laboratuvarlar

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarı ve ayrıca araştırmalarda ve derslerde kullanılmak üzere kapalı sistem aynalı gözlem-görüşme laboratuvarları bulunmaktadır. Psikoloji bölümü "Sosyal Psikoloji" alanında isteyen öğrencilere yandal program olanağı sağlamaktadır. Ayrıca üniversitemizde, Sosyal Bilimler Enstitütsü bünyesinde Klinik Psikoloji ve Bilişsel Nöropsikoloji Yüksek Lisans Programları da mevcuttur. Bölüm öğretim üyelerinin sahip olduğu uzmanlıklar psikolojinin bütün temel alt dallarını temsil etmektedirler. Bu doğrultuda öğretim üyelerimiz bilişsel psikoloji, nöropsikoloji, klinik psikoloji, sosyal psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, gelişim psikolojisi ve sinirbilim alanlarında uzmanlaşmışlardır ve bu alanlarda araştırma faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

 

Kariyer Olanakları

Psikoloji mezunları gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra psikolojik danışmanlıkve terapi veren çeşitli özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşlarda, hastaneler ve danışma merkezlerinde; çeşitli eğitim kurumlarında ve özel şirket birimlerinde; personel seçimi, yerleştirilmesi, değerlendirilmesi, eğitimi, personel ve kamu iletişimi gibi alanlarda çalışabilirler. Reklam, halkla ilişkiler, satış ve pazarlama, medya, pazar araştırmaları ve benzeri hizmet sektöründeki çeşitli alanlarda görev alabilirler. Kreşler, anaokulları, yuvalar ve okullar, nöroloji ve rehabilitasyon merkezleri, araştırma kurumları ve belirli bakanlıkların idari ve araştırma kadroları (örneğin, Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Bölümü, Adalet Bakanlığı, vb.) psikoloji mezunlarını çeşitli pozisyonlarda istihdam etmektedir.