İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Psikoloji

Psikoloji insanı duyguları, düşünceleri ve davranışlarıyla bir bütün olarak ele alıp inceleyen, insan davranışlarının değiştirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik uygulamalara dair bilgi ve yöntem üreten bir bilim dalıdır. Psikoloji Bölümümüzde Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarı ve Biliş, Duygu ve Bilişsel Yaşlanma Laboratuvarı ile araştırma ve derslerde kullanılmak üzere kapalı sistem aynalı gözlem-görüşme laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca, psikoloji bölümü bünyesinde Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (PUAM) kurulmuştur.  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Klinik Psikoloji ve Bilişsel Nöropsikoloji yüksek lisans programları mevcuttur. 

Psikolojinin çeşitli alt dallarında (Klinik Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Nöropsikoloji, Adli Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Spor Psikolojisi ve Eğitim Psikolojisi gibi) uzmanlaşmak isteyen öğrenciler, önce temel psikoloji eğitimi alırlar. Bu eğitim esnasında araştırma yöntemleri, istatistik gibi temel derslerin yanı sıra psikolojinin temel çalışma alanlarının tanıtıldığı zorunlu dersler ve çeşitli seçmeli dersler verilmektedir.

Akreditasyon

YÖK tarafından yetkilendirilen Türk Psikologlar Derneği'nin "Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi" tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı 23.03.2017 tarihinden itibaren akredite edilmiştir. Akredite edilmiş psikoloji lisans programları için tıklayınız. 

 Laboratuvarlar

Bölüm öğretim üyelerinin sahip olduğu uzmanlıklar psikolojinin bütün temel alt dallarını temsil etmektedirler. Bu doğrultuda öğretim üyelerimiz bilişsel psikoloji, nöropsikoloji, klinik psikoloji, sosyal psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, gelişim psikolojisi ve sinirbilim alanlarında uzmanlaşmışlardır ve bu alanlarda araştırma faaliyetlerini sürdürmektedirler. Laboratuvarların ve Psikoloji Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri şu şekildedir:

-Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarı: Bilişsel süreçlerin (dikkat, bellek, yönetici işlevler ve üst-biliş gibi) davranışsal ve nörobiyolojik temellerini incelemeye yönelik araştırmalar yürütülmektedir ve bu süreçlerin nörobiyolojik (beyin) temelleri elektroensefalografi (EEG) yöntemiyle incelenmektedir. Laboratuvar 64 kanallı EEG sistemine, bakırla yalıtılmış izole odaya ve gerekli yazılımlara sahiptir.

- Duygu, Biliş ve Bilişsel Yaşlanma Laboratuvarı: Bellek ve dikkat süreçleri ve bu süreçlerin sağlıklı yaşlanma ile değişimi, sosyo-duygusal değişkenler de dikkate alınarak incelenmektedir.


-Gözlem-Görüşme Laboratuvarları: Ses ve görüntü kaydı alabilen aynalı odaların olduğu laboratuvarda klinik, gelişimsel ve sosyal psikoloji alanlarında gözlem, görüşme ve araştırmalar yapılmaktadır.

-Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAM): PUAM, Psikoloji Bölümü bünyesindeki araştırma birimi ve laboratuvarlarını bir çatı altında toplayarak, bilimsel çalışmaları koordineli hale getirmiştir. Yanısıra PUAM, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin eğitimine katkı yapacak eğitim ve etkinlikleri aynı zamanda toplum yararına ve dezavantajlı gruplara da sunmayı amaç edinmiştir.

PUAM’ın pandemi döneminde Prof. Dr. Metehan Irak moderatörlüğünde yayımladığı videolardan bazılarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

 

“Salgın Döneminde Kaygıya Kulak Vermek” (Dr. Öğr. Üyesi Başak Türküler Aka)

https://www.youtube.com/watch?v=_yNMwJQqBTk

 

“Pandemi döneminde belirsizlikle nasıl başa çıkarız?” (Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Meltem Budak)

https://www.youtube.com/watch?v=bfj23dHaWw8

 

“Pandemi Döneminde Öğrenci Olmak/Being Student During Pandemic” (Dr. Öğr. Üyesi Oya Mortan Sevi) (İngilizce Altyazılı)

https://www.youtube.com/watch?v=XkvyZa70Pvw&t=461s

Kariyer Olanakları

Psikoloji mezunları gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra psikolojik danışmanlık ve terapi veren çeşitli özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşlarda, hastaneler ve danışma merkezlerinde; çeşitli eğitim kurumlarında ve özel şirket birimlerinde; personel seçimi, yerleştirilmesi, değerlendirilmesi, eğitimi, personel ve kamu iletişimi gibi alanlarda çalışabilirler. Reklam, halkla ilişkiler, satış ve pazarlama, medya, pazar araştırmaları ve benzeri hizmet sektöründeki çeşitli alanlarda görev alabilirler. Kreşler, anaokulları, yuvalar ve okullar, nöroloji ve rehabilitasyon merkezleri, araştırma kurumları ve belirli bakanlıkların idari ve araştırma kadroları (örneğin, Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Bölümü, Adalet Bakanlığı, vb.) psikoloji mezunlarını çeşitli pozisyonlarda istihdam etmektedir.

PSİKOLOJİ SIRALAMA VE TABAN PUANI 

2021 Psikoloji sıralama ve taban puanları açıklandı. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020 yılına ait üniversite yerleştirme puan ve sıralamalarıdır. 2021 yılına ait puanınızı ve sıralamanızı kıyaslayarak tercih yapabilirsiniz