Profesyonel Gelişim

“Sadece çocukların zamanını ders çalışarak geçirmesi gerektiği fikrinden vazgeçin. Öğrenmek zorunda olduğunuz şeyler olduğu sürece öğrenmeye devam edin ki bu tüm hayatınız boyunca öğrenmeniz gerekiği anlamına gelir. "

Henry L. Doherty


 

 

 

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı (BUİHP) öğretim kadrosunun sürekli öğrenimine ve gelişimine büyük önem verir. Bu amaca hizmet amacıyla bünyesinde okutmanlarının ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişim programı hazırlayacak bir “Profesyonel Gelişim Birimi”ne (PGB) sahiptir.

PROFESYONEL GELİŞİM BİRİMİ

Misyon:

Profesyonel Gelişim Biriminin misyonu Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulunda görev yapan akademik personelin ihtiyaçları doğrultusunda onların bilgi ve becerilerini geliştirecek aktiviteler düzenleyerek sürekli gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu sayede okulda kaliteli eğitim ve öğretimi garanti altına almaktır.

İhtiyaç Analizi:
Sistematik olmamakla beraber ihtiyaçlar aşağıdaki şekillerde belirlenir:

 • Akademik personelin ilgi alanını sorgulayan anket sonuçlarına,
 • Değerlendirme anketleri sonucunda çıkan sonuçlara,
 • Okulun stratejik planlamadaki hedeflerine göre.

Yukarıdaki amaçlar ve ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda PGB aşağıdaki aktiviteleri hazırlar ve/veya organize eder:

 • İşe Başlatma Eğitimi: Okula yeni alınan akademik personeli yeni görevlerine daha iyi hazrlamak için işe başladıkları ilk hafta boyunca “işe başlatma eğitimi” verilir. Eğitim kapsamında yeni akademik personole aşağıdaki konularda eğitim verilir.
  • Hem bahçeşehir Üniversitesinin hem de İngilizce Hazırlık Programının vizyonu, misyonu ve tarihçesi,
  • “Okutman El Kitabında” yer alan idari konu ve eylemler,
  • Okuldaki birimlerin görev ve işlevleri ve okutmanların onlara karşı sorumlulukları,
  • Okulun eğitim felsefesine paralel “eğitim çalıştay ve sunuları”.
 • Buddying: PGB yeni işe alınan akademik personelin yeni bir kurumdaki geçiş dönemlerini kolaylaştırmak için kurumda çalışan eski ve yeni okutmanları eşleştirme programı düzenler. Yeni ortamdaki en stresli ve zorlu dönemin ilk haftalar olduğu göz önünde bulundurularak, program akademik yılın başında başlar ve ilk kurs sonunda kadar devam eder.
 • Eğitim Kursları: PGB uluslararası geçerliliğe sahip sertifika ve diploma programları sunan enstitülerle işbirliği yaparak, kurumda Cambridge Üniversitesi ESOL tarafından hazırlanan kursların verilmesini sağlar. Akademik personel kuruma özel fiyatlarla aşağıdaki programlardan birine katılabilirler.
  • DELTA (Cambridge University ESOL Diploma in English Language Teaching to Adults)
  • ICELT (Cambridge University ESOL In-service Certificate in English Language Teaching)

Kurs kapsamında olan çalışmalardan bazıları: 4 Öğretme Pratiği, 4 uygulamalı ödev + 20 kelimelik yansıtma raporu, 10 akran gözlemi + yansıtma raporu, kurs portfolyosu + 500 kelimelik yansıtma yazısı.

 • Profesyonel Gelişim Kursu (PGK): Profesyonel Gelişim Kursu, Hazırlık Programında görev yapan okutmanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanan uygulamalı bir ELT kursudur. Kurs aşağıdaki öğretmenlere yönelik hazırlanmıştır:
  • Yetişkinlere İngilizce öğretme konusunda neredeyse hiç eğitim ve deneyimi olmayan, mesleğinin ilk senesinde olan ve işe yeni alınan okutmanlar
  • Yetişkinlere İngilizce Öğretme konusunda hiç eğitim ve deneyime sahip olmayan işe yeni alınmış deneyimli okutmanlar
  • Hali hazırda BÜİHP’da çalışan ve ELT konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak isteyen (deneyimli) okutmanlar
 • Katılımcı Eylem Araştırması Projesi: “Yansıtmacı uygulamanın” ve “eylem araştırmasının” unsurlarını içeren hizmet içi eğitim projesidir. Katılımcılar “araştırmacı öğretmen” rolünü üstlenirler ve uygulamalarını ve temelde yatan inanışlarını keşfetmek için kendilerini gözlemleme ve değerlendirme sürecinden geçerler. Bu süreç onların eğitim anlayış ve uygulamalarında değişime ve gelişime yol açar. Sürecin tamamlanmasından sonra katılımcılar geçirdikleri süreç ve keşiflerini anlattıkları bir rapor hazırlayıp bunu diğer proje katılımcılarına ve ilgili kadroya sunarlar. Programı tamamlayan katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilir. Program gönüllü personelin katılımı ile gerçekleşir.
 • Okuma Klübü: Okuma klübünün amacı akademik personel arasında İngilizce Öğretimi ile ilgili kitap, dergi ve online makale gibi yazılı kaynakların okunmasını yaygınlaştırmak ve kurum içerisinde “akademik konuşmaların” artmasına yardımcı olmaktır. Okuma klübüne katılan hocalar İngiliz Dili Eğitimi ile ilgili 150 farklı kitap ve pek çok dergi ve makaleden oluşan zengin koleksiyona sahip Öğretim Kaynakları Rafı’ndan kaynaklarını temin ederler Katılımcıların okudukları kaynaklar hakkında soru ve yorumlarını paylaştıkları bir zemin oluşturmak adına düzenli yansıtma ve raporlama oturumları düzenlenir. Gönüllü personelin katılımı ile gerçekleştirilir. Programı tamamlayan katılımcılara “Katılımcı Sertifikası” verilir.
 • Haftalık PGB Sunu & Çalıştayları: PGB yıl boyunca, okuldaki tüm akademik personele, haftalık çalıştay ve sunular hazırlar. Bu çalıştay/sunuların amaçları: okutmanların ELT konusunda var olan bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi ve tazelenmesi; okutmanların ELT konusundaki son gelişme ve ilerlemelerden haberdar edilmesi; kurum çapında kullanılan ELT bilgi ve uygulamaları konusunda “ortak anlayış” oluşturulmasıdır. Bu çalıştay/sunular gönüllü akademik personelin katılımı ile gerçekleşir. Bu çalıştay/sunuların en az % 80’ine katılanlar “Katılımcı Sertifikası” ile ödüllendirilir. Kurumda çalışan akademik personelin bu çalıştay ve sunulara katkıda bulunmalarını teşvik amacı ile PGB “Öğretmen Sunuları” organize eder. Bu sunularda aktif rol almak isteyen okutmanlar PGB’e istenilen formatta teklif hazırlar ve bilgi ve becerilerini diğer okutmanlarla paylaşma fırsatı bulur.
 • Gelişim Amaçlı Sınıf Ziyaretleri: PGB tarafından düzenlenen sınıf ziyaretleri eğitim kadrosunun kendi uygulamalarını değerlendirme yetisini arttırmasına ve daha yansıtıcı (reflective) olmasına yardımcı olmayı hedefler. Ziyaretler ders öncesi ve sonrası görüşmeler ile birlikte yürütülmektedir. Eğitmen ders sonrası görüşmelerde ön plana çıkan konulara dayanarak okutmanın ihtiyaçlarını karşılayacak eylem planı oluşturmasına ve bu planı gerçekleştirmesine rehberlik eder.
 • Akran Gözlemleri: Sürekli öğrenme ve gelişim için okutmanlar her akademik yılda en az 1 kez olmak üzere akran gözlemleri yapar. Bu gözlemlerin hem gözlemi yapan hem de gözlenen okutman üzerine yarar sağladığı düşünülmektedir. Gözlemi yapan okutman farklı öğretim stillerinden haberdar olur ve herşeyin her sınıfta farklı olabileceğini farkeder. Bu durum ona kendi uygulaması üzerine düşünebilmesini sağlayacak gerçekçi bir amaç kazandırmış olur. Gözlemlenen okutman ise, kendisinin normalde gözden kaçırabileceği konuları objektif bir gözle bakan gözlemciden öğrenebilme fırsatına sahip olabilir. Akran gözlemlerinin üç safhası vardır: Gözlem öncesi görüşme, gözlem ve gözlem sonrası görüşme. Tüm bu sürecin sonunda okutman (gözlemi yapan ve gözlenen) bu deneyimin ona kazandırdıkları ile ilgili 200 kelimelik bir yansıtma yazısı yazar ve bu yazıyı daha sonra yıl sonu değerlendirme toplantısında seviye koordinatörü ile paylaşır.

Tüm bunlara ek olarak;

 • İngiliz Dili Öğretimi Konferansı: Bahçeşehir Universitesi Hazırlık Programı her 2 yılda bir İngiliz Dili Öğretimi konferansı düzenler. Konferansa katılım ücretsiz olup konferans ile ilgili detaylı bilgi Hazırlık Programının Web sayfasından takip edilebilir.
 • IATEFL’a Kurumsal Üyelik: BÜİHP, sağladığı aktiviteler ve yararlarla akademik kadrosunun sürekli profesyonel gelişimine katkıda bulunacağını düşündüğünden İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenler Uluslararası Birliğine (International Association of Teachers of English as a Foreign Language, IATEFL) kurumsal olarak üyedir ve birliğin üyelerine sağladığı tüm ayrıcalık ve hizmetlerden faydalanma hakkına shiptir. Bu organizasyonun misyonu tüm dünyadaki İngiliz Dili Öğretimi alanında hizmet veren öğretmenleri biraraya getirmek, desteklemek ve geliştirmektir.

 

Bu içerik 12/11/2014 tarihinde güncellenmiştir.