Yabancı Diller Yüksekokulu - Profesyonel Gelişim

“Sadece çocukların zamanını ders çalışarak geçirmesi gerektiği fikrinden vazgeçin. Öğrenmek zorunda olduğunuz şeyler olduğu sürece öğrenmeye devam edin ki bu tüm hayatınız boyunca öğrenmeniz gerekiği anlamına gelir. "

Henry L. Doherty


 

 

 

BAU YDYO'DA PROFESYONEL GELİŞİM

Profesyonel Gelişim ile ilgili en son haber ve etkinliklerimiz için @bausflpdu instagram hesabımızı takip edebilirsiniz!

Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (BAU YDYO), öğretim kadrosunun profesyonel gelişimine önem verir. Bu amaca hizmet amacıyla, bünyesinde, misyonu “BAU YDYO akademik kadrosunun hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak” olan “Mesleki Gelişim Birimi” (PDU) mevcuttur. PDU’nun iki amacı vardır: Birincisi, kurum içerisindeki eğitim ve öğretimi uluslararası standartlara çekmek ve de (2) kendi ihtiyacının farkında olan ve özerk hareket edebilen bir akademik kadro oluşturmaktır.

PDU, eğitmenlerinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda aşağıdaki etkinlikleri düzenler:

1. İşe Başlatma Eğitimi: Yeni işe alınan eğitmenleri görevlerine en iyi şekilde hazırlamak için “iki haftalık bir işe başlatma eğitimi” düzenler. Bu tür bir eğitim, yeni eğitmenleri okula daha hızlı ve etkili bir şekilde adapte etmeyi ve dolayısıyla yeni ortamlarında mesleki ve kişisel hedeflerine daha iyi ulaşmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu işe başlatma eğitimi, yeni işe alınan her öğretim görevlisi için zorunludur.

2. Öğretmen Sunumları: Öğretmen sunumları (1) öğretim görevlilerinin “iyi uygulamalarını” meslektaşları ile paylaşabilecekleri bir ortam yaratmayı ve ayrıca (2) kurum içinde ortak bir “iyi uygulama anlayışı” oluşturmayı ve sürdürmeyi amaçlamaktadır.

3. PD Günleri: PDU, yalnızca BAU YDYO personeline açık olan "yalnızca BAU için" kurum içi konferans olarak tanımlanabilecek "PD Günü" düzenler. PD Günleri’nin birinci amacı, ELT ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak için bir bağlam oluşturmak üzere BAU ve YDYO öğretmenlerinin, üniversite içi veya dışında faaliyet gösteren diğer akademisyenlerle/ profesyonellerle bir araya getirmektir.  Bir diğer amacı da ELT dışındaki alanlarda atölye çalışmaları düzenleyerek YDYO öğretmenlerinin kişisel gelişimine de katkıda bulunmaktır.  PD Günleri yılda iki kez yapılır: Biri Ocak diğeri ise Mayıs ayında.

4. TELU Çalıştayları: Yıl boyunca PDU, TELU (Technology Enhanced Learning Unit) ile işbirliği içinde yılın farklı zamanlarında atölyeler düzenler. Bu TELU atölyeleri, (1) eğitmenlerin teknolojiyi öğretimlerine entegre etme konusundaki mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmeyi ve yenilemeyi (2) eğitmenleri eğitim teknolojilerindeki son değişiklikler ve gelişmelerle tanıştırmayı ve son olarak (3) kurum genelinde teknolojinin ELT’ye entegrasyonu konusunda ortak bir anlayış oluşturmayı hedeflemektedir.

5. Gelişim Amaçlı Sınıf Ziyaretleri: Eğitmenin kendi uygulamalarını değerlendirme yeteneğini geliştirmek ve daha yansıtıcı (reflective) bir eğitmen haline gelmesine yardımcı olmak amacıyla PDU tarafından Gelişim Amaçlı Sınıf Ziyaretleri gerçekleştirilir. Ziyaretler ders öncesi ve sonrası görüşmeler ile birlikte yürütülmektedir. Eğitmen ders sonrası görüşmelerde ön plana çıkan konulara dayanarak okutmanın ihtiyaçlarını karşılayacak eylem planı oluşturmasına ve bu planı gerçekleştirmesine rehberlik eder.

6. Akran Gözlemleri: Sürekli öğrenme ve gelişim için, eğitmenler diğer öğretmenleri gözlemlemeye ve her akademik yılda en az bir kez onlar tarafından gözlemlenmeye teşvik edilir. Bu gözlemlerin hem gözlemi yapan hem de gözlenen eğitmen üzerine yarar sağladığı düşünülmektedir. Gözlemi yapan eğitmen farklı öğretim stillerinden haberdar olur ve her şeyin her sınıfta farklı olabileceğini farkeder. Bu durum ona kendi uygulaması üzerine düşünebilmesini sağlayacak gerçekçi bir amaç kazandırmış olur. Gözlemlenen okutman ise, kendisinin normalde gözden kaçırabileceği konuları objektif bir gözle bakan gözlemciden öğrenebilme fırsatına sahip olabilir. 

7. Bir Eğitmen ile Düşünme Oturumları: Bu oturumlar, yeni işe alınan eğitmenlere ihtiyaç duyabilecekleri extra desteği sunmak amacıyla düzenlenir. Bu oturumlarla, yeni akademik personele, günlük sorumluluklarına ilişkin yaşadıkları olası zorluklarını paylaşabilecekleri ve birlikte çözüm arayabilecekleri bir forum sağlanmış olur.

8. Lisansüstü Programlar: Bahçeşehir Üniversitesi, yukarıda belirtilen PDU faaliyetlerinin yanı sıra, tam zamanlı öğretim üyelerine, yöneticilerine ve personeline üniversitede sunulan yüksek lisans ve doktora programları için kısmi finansman sunabilir.

9. Buddying: PGB yeni işe alınan akademik personelin yeni bir kurumdaki geçiş dönemlerini kolaylaştırmak için kurumda çalışan eski ve yeni eğitmenleri eşleştirme programı düzenler. Yeni ortamdaki en stresli ve zorlu dönemin ilk haftalar olduğu göz önünde bulundurularak, program akademik yılın başında başlar ve ilk kur sonuna kadar devam eder.

10. Mentora College ile İşbirliği: PDU, BAU Global Network üyesi Mentora College ile işbirliği yaparak, kadrosundaki eğitmenlere Cambridge Üniversitesi'nin bir teşebbüsü olan Cambridge ESOL sertifikalarına kuruma özel fiyatlarla sahip olma imkanı sunar. BAU YDYO üyeleri, Mentora College tarafından organize edilen aşağıdaki Cambridge ESOL öğretmen eğitimi programlarını % 25 indirimli olarak alabilir:

i. DELTA (Yetişkinlere İngilizce Öğretiminde Cambridge Üniversitesi ESOL Diploması)

ii. CELTA (Yetişkinlere İngilizce Öğretiminde Cambridge Üniversitesi ESOL Sertifikası)

11. “Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Merkezi (CLT)” ile İşbirliği: BAU PDU ayrıca, BAU öğrencilerinin ve öğretmenlerinin gelişimleri için eğitimler düzenleyen "Öğrenme ve Öğretme Merkezi (CLT)" ile işbirliği yapmaktadır. PDU, CLT ile işbirliği yaparak, YDYO eğitmenlerinin ihtiyacına yönelik özel eğitim talebinde bulunabilmektedir.