2021-2022 Akademik Yılı Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretimi Akademik Takvimi

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 AKADEMİK YILI
ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ AKADEMİK TAKVİMİ
Bu akademik takvim günün koşulları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Doğacak şartlara göre akademik takvimde değişiklik yapmak, sınavları ertelemek Üniversite yönetiminin ve Senatosunun yetkisindedir. Bu değişiklikten dolayı hiçbir öğrenci, öğretim elemanı veya görevli herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
GÜZ YARIYILI
15 Ocak 2021-15 Ekim 2021 Cuma-Cuma Uluslararası Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılı kabul ve kayıt süreleri. Kabul, Üniversiteye kayıt ve mali işlemlerin 15 Ekim 2021 Cuma günü tamamlanmış olması gerekmektedir. Uluslararası öğrencilerin tüm vize işlemleri, okula öğrencilik kayıtları bu tarihe kadar tamamlanmış gerekmektedir.
01 Haziran-15 Ekim 2021 Salı-Cuma Uluslararası Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinden 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılı için kabul alanların kesin kayıtları.
30 Haziran 2021 Çarşamba Tıp Fakültesi Sınıf 6' ya (İntörnlük Dönemi) başlayacak öğrencilerinin 2021-2022 akademik yılı mali yükümlükülkerini tamamlamaları için son gün
01 Temmuz 2021 Perşembe Tıp Fakültesi Sınıf 6 (İntörnlük Dönemi) başlangıç tarihi
07 Temmuz 2021 Çarşamba 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılında açılması planlanan yeni derslerin eksiksiz şekilde tamamlanmış formlarının Eğitim Komisyonu'na iletilmesi. Bu tarihten sonra yeni ders açma teklifi gündeme alınmayacaktır.
15 Temmuz 2021 Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Resmi tatil)
19 Temmuz 2021 Pazartesi Kurban Bayramı Arifesi ( Yarım gün tatil)
20-23 Temmuz 2021 Salı-Cuma Kurban Bayramı (4 gün tatil)
01-15 Ağustos 2021 Pazar-Pazar Kurum içi GNO hariç, yatay geçiş başvurularının yapılması. Başvuru süresince 4-6-9-11-13 Ağustos 2021 tarihlerinde İngilizce ve Türkçe Yeterlik Sınavları (online) yapılacaktır. Başvuru evrakı tam olanlar bu sınavlara girebilirler. Türkçe Sınavları hakkında bilgi için başvuruyu takiben turkmer@sfl.bau.edu.tr adresi ile temasa geçilmelidir. Geçerli dil yeterlik belgesi olanlar başvuru sırasında bu belgeyi başvuru alanına eklemek zorundadırlar.
16 Ağustos 2021 Pazartesi 01-15 Ağustos 2021 tarihlerinde yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler için son İngilizce ve Türkçe Yeterlik Sınavı (online) yapılacaktır. Aynı gün sonuçlar ilan edilecektir.
16 Ağustos 2021 Pazartesi 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin talep toplama ekranına girilmesi
17 Ağustos 2021 Salı Yatay geçiş başvurularının ilgili akademik birimlerce değerlendirilmesi
18 Ağustos 2021 Çarşamba Yatay geçiş başvurularının değerlendirilme sonuçları başvuru takip linkinde görüntülenecektir.
18 Ağustos 2021 Çarşamba Yatay geçiş başvurularından kabul edilenlerin Öğrenci Bilgi Sistemi olan SAP-GUI'ye aktarılması
19 Ağustos - 23 Ağustos 2021 Perşembe-Pazartesi Yatay geçiş başvurularından kabul edilenlerin kesin kayıtları
30 Ağustos 2021 Pazartesi Zafer Bayramı (Resmi tatil)
31 Ağustos 2021 Salı 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin Akademik Planlama Direktörlüğü'ne iletilmesinin son günü
31 Ağustos 2021 Salı Tüm Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin güz yarıyılı kayıt yenilemenin mali işlemlerini tamamlamaları için son günü. Mali işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin ders kayıt sistemi kayıt döneminde kapalı olup, bu öğrencilerin ders kaydı yaptırmaları mümkün değildir.
06 Eylül 2021 Pazartesi Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin mesleki uygulama derslerinin başlaması. Staj programı tüm öğrenciler için ilgili fakülte tarafından yapılacak, sisteme işlenecek ve öğrencilere duyurulacaktır.
06-10 Eylül 2021 Pazartesi-Cuma Ön Lisans ve Lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
16 Eylül 2021 Perşembe İngilizce Seviye Belirleme Sınavı ONLINE yapılacaktır- (Tüm yeni kayıt T.C. vatandaşı ve uluslararası öğrenciler için) Sınav Saati 10:00 (Bilgilendirmeler için https://bau.edu.tr/blogs/tr/5962-hazirlik-okulu-duyuru-ve-haberler linkini takip ediniz)
17-19 Eylül 2021 Cuma-Pazar R/S Not dönüşümlerinin yapılması (19 Eylül 2021 Pazar günü 23:59'dan sonra herhangi bir nedenle not dönüşümü yapılamayacaktır)
17-19 Eylül 2021 Cuma-Pazar 2020-2021 yaz okulu sonunda Ön Lisans ve Lisans programında azami süreler sonunda ilişiği kesilecek olan öğrencilerin ilgili akademik birimlerce tespit edilmesi.
20 Eylül 2021 Pazartesi 16 Eylül 2021 Perşembe günü yapılan İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarının internetten ilanı ve öğrencilere duyurulması
20 Eylül 2021 Pazartesi Türkçe Seviye Belirleme Sınavı ONLINE yapılacaktır. (Türkçe bölümlerde okuyacak tüm yeni kayıt uluslararası öğrenciler için) Sınav Saati:10:00
Bilgilendirmeler için https://www.bau.edu.tr/blogs/tr/15232-turkmer-duyuru-ve-haberler linkini takip ediniz
20-23 Eylül 2021 Pazartesi-Perşembe Kurum içi (GNO) yatay geçiş kontenjanına , Çift ana dal ve yan dal programlarına başvurularının yapılması
20-21 Eylül 2021 Pazartesi-Salı 2020-2021 yaz okulu sonunda Ön Lisans ve Lisans programında azami süreleri sonunda olup ilişiği kesilecek olan öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilişiklerinin kesilmesi.
21 Eylül 2021 Salı 20 Eylül tarihinde yapılan Türkçe Seviye Belirleme Sınavı Sonuçlarının İnternetten İlanı
22 Eylül 2021 Çarşamba İngilizce Yeterlik Sınavı YÜZYÜZE yapılacaktır.(16 Eylül 2021 tarihinde yapılan İngilizce Seviye Belirleme Sınavında başarılı olmuş tüm öğrenciler ve önceki akademik yıl(lar)da Hazırlık Programı okumuş, başarısız olmuş öğrenciler için)
Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30; Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü
(Bilgilendirmeler için https://bau.edu.tr/blogs/tr/5962-hazirlik-okulu-duyuru-ve-haberler linkini takip ediniz)
22-24 Eylül 2021 Çarşamba-Cuma 2020-2021 bahar dönemi ve yaz okulu sonunda mezuniyet durumunda olan Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması.
24 Eylül 2021 Cuma Türkçe programlarda öğrenim görüp İngilizce programlara, İngilizce öğrenim görüp, Türkçe programlara kurum içi yatay geçiş (GNO) çift ana dal ve yan dal başvurusu yapan öğrenciler için İngilizce ve Türkçe Yeterlik Sınavı. YÜZYÜZE yapılacaktır.
24 Eylül 2021 Cuma Türkçe Yeterlik Sınavı YÜZYÜZE yapılacaktır. 20 Eylül 2021 tarihinde yapılan Türkçe Seviye Belirleme Sınavında başarılı olmuş tüm öğrenciler ve önceki akademik yıl(lar)da Hazırlık Programı okumuş, başarısız olmuş öğrenciler için
Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30; Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü (Bilgilendirmeler için https://www.bau.edu.tr/blogs/tr/15232-turkmer-duyuru-ve-haberler linkini takip ediniz)
25 Eylül 2021 Cumartesi 22 Eylül 2021 Çarşamba günü ve 24 Eylül 2021 Cuma günü yapılan Türkçe ve İngilizce Yeterlik Sınav sonucunun ilan edilmesi
27 Eylül 2021 Pazartesi Erasmus, World Exchange vb. değişim programları ile giden öğrencilerin listesinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na iletilmesi için son gün
27 Eylül 2021 Pazartesi Tıp Fakültesi ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri için yıllık derslerin başlangıç tarihi
27 Eylül 2021 Pazartesi Diş Hekimliği Fakültesi mesleki yıllık zorunlu dersler ve bölüm içi seçmeli derslerinin başlaması.(DHF tüm sınıflar)
27 Eylül 2021 Pazartesi Ek sınavı yapılacak derslerin listesi ve katılacak öğrenci listesinin Akademik Planlama Direktörlüğü'ne bildirilmesi
27-29 Eylül 2021 Pazartesi-Çarşamba Kurum içi (GNO) yatay geçiş, çift ana dal, yan dal başvurularının ilgili birimlerce değerlendirilmesi
29 Eylül 2021 Çarşamba Kurum içi (GNO) yatay geçiş, Çift ana dal, yan dal başvurularının değerlendirilme sonuçlarının öğrencilere ilanı.
30 Eylül 2021 Perşembe Ek sınav tarihlerinin ilanı (Akademik Planlama Direktörlüğü)
30 Eylül - 05 Ekim 2021 Perşembe -Salı Kurum içi (GNO) yatay geçiş, çift ana dal, yan dal programlarına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri. Kaydını tamamlamayan öğrenci hakkını kaybeder. Çift ana dal, yan dal programlarına kesin kayıt yaptıranların ders intibaklarının yapılması için ilgili birimlere kayıt yaptıran öğrenci listesinin aynı gün içinde iletilmesi gerekir.
04 Ekim 2021 Pazartesi İngilizce Hazırlık Programı derslerinin başlaması
04 Ekim 2021 Pazartesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için yıllık derslerin başlaması
04-08 Ekim 2021 Pazartesi-Cuma 2020-2021 bahar dönemi ve yaz okulu sonunda mezuniyet durumunda olan Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlarının yapılması ve notlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na Dekanlıklarca iletilmesi
04-08 Ekim 2021 Pazartesi-Cuma Ders kayıt dönemi. Ön Lisans ve Lisans programlarındaki öğrencilerin (Uluslararası, Erasmus ve world exchange öğrenciler dahil) internet üzerinden ders kayıtlarının yaptırmaları. Birinci sınıfa bahar yarıyılıda yeni kayıt olan öğrencilerin (irregular öğrenciler) bazı derslerinin kayıtları Öğrenci İşletim Sistemi (SAP) tarafından bazıları ise kendisi tarafından internetten üzerinden yapılacaktır. Yeni kaydolan irregular öğrenciler EKLE-SİL döneminde atanan derslerinde bazı düzeltmeler yapabilirler. Tıp Fakültesi öğrencileri dönemlik derslerine bu tarihlerde kaydolacaktır.
04-08 Ekim 2021 Pazartesi-Cuma İngilizce yeterlilik sınavında (Proficiency) başarılı olan ve birinci sınıfa (programına) yeni başlayacak öğrencilerin dersleri Öğrenci İşletim Sistemi (SAP) tarafından sisteme atanacaktır. Bu öğrenciler ders kaydı işlemi yapmayacaklardır. Birinci sınıfa yeni başlayacak öğrenciler hariç ders intibak işlemleri sistemde tamamlanan diğer yatay, dikey geçiş, uluslararası ve bütün diğer öğrenciler internet üzerinden kayıt kurallarına göre kendi kayıtlarını kendileri yapacaktır. Bu işlemlerini ders kayıt haftasında kayıt takvimine göre yapmaları gerekmektedir.
08 Ekim 2021 Cuma Kayıt haftasında yeterli öğrenci kaydolmayan seçmeli dersler 08 Ekim 2021 Cuma günü kapatılacaktır (saat 16:00) ve bu derslere kaydolan Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında (ekle-sil haftasında) internet üzerinden SAP sisteminden kendilerinin başka dersleri seçmeleri gerekir.
11 Ekim 2021 Pazartesi Çift ana dal, yan dal ders intibaklarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na iletilmesinin son günü. Bu derslerin sisteme girişleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
11 Ekim 2021 Pazartesi Tüm Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için derslerin başlaması (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi için takvimi inceleyiniz)
11 Ekim 2021 Pazartesi Türkçe Hazırlık Programı derslerinin başlaması
11 Ekim 2021 Pazartesi Hazırlık, Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü, tüm öğrenci velileri ve diğer davetlilerin katılımı ile 2021-2022 akademik yıla başlama töreni. Saat:16:00. Yer, programa göre ilan edilecek.
11-15 Ekim 2021 Pazartesi-Cuma Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilere Öğrenci Dekanlığı, Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve öğrencinin kaydolduğu birim tarafından Üniversitenin tanıtılması.
11-15 Ekim 2021 Pazartesi-Cuma Derslerle ilgili ders yönetim planının (syllabus) SAP sistemine konulması. Önemli olup her ders için konulması gerekmektedir.
16-17 Ekim 2021 Cumartesi-Pazar Öğretime yeni başlayan (ilk defa programa kaydolan, dil yeterlilik sınavını başararak öğretime başlayan) öğrencilere temel derslerden MUAFİYET sınavlarının verilmesi ve notlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi. Bu konu ile ilgili duyuru sınav verecek ilgili birimlerce öğrencilere yapılacaktır. Genel Eğitim Bölümü Uluslararası öğrencilerin almakta olduğu TLL1005-1006 derslerinin muafiyet sınavlarının organizasyonundan ve yapılmasından sorumludur.
18-22 Ekim 2021 Pazartesi-Cuma EKLE-SİL haftası. Tüm Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için ders ekleme - bırakma haftası
20 Ekim 2021 Çarşamba EKLE-SİL haftasında yeterli öğrenci kaydolmayan seçmeli dersler 20 Ekim 2021 Çarşamba günü kapatılacaktır (saat 16:00) ve bu derslere kaydolan Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 16:00'a kadar internet üzerinden SAP sisteminden kendilerinin başka dersleri seçmeleri gerekir. Bu tarihten sonra seçmeli ders seçimi ve kaydı yapılmayacaktır, sistem kapalıdır. Kapatılma nedeni ile üzerinden ders düşen öğrencilere SMS üzerinden derslerinin düşürüldüğü hakkında bilgi verilecektir ama 21 Ekim 2021 Perşembe günü sisteme bakarak düşürülen dersleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Yeterli öğrencisi olmayan derslerden açık kalması istenen seçmeli dersler öğretim elemanının ders yüküne ve ücret ödemesine sayılmaz.
22 Ekim 2021 Cuma Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilere o dönem için "ders kaydı yaptırmadı" işlemi yapılır. Gerek sistem tarafından atansın, gerekse öğrencinin kendi tarafından kaydı yapılsın bu tarihte herhangi bir nedenle üzerinden düşürülmeyen derslerden öğrenci sorumludur. Özellikle burslu öğrencilerin bu şekilde ders kayıtlarına dikkat etmesi gerekmektedir.
27 Ekim 2021 Çarşamba Güz dönemi için ara sınavların planlanması ve ilgili birimce ilan edilmesi. Her dersten en az bir ara sınav yapılması yönetmelik gereğidir. Yazılı sınavdan farklı yapılacak ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavlarının hangi şekilde yapılacağı (sözlü, ödev gibi) kararının Fakülte/Yüksekokul kurullarında karara bağlanarak Akademik Planlama Birimine bildirilmesi. Bu sınavlara itiraz yapıldığı zaman belgelenecek bir dokümanın olması gerekir (jüri raporu, kamera kaydı gibi). Ara Sınav Yönergesine bakınız.
29 Ekim 2021 Cuma Cumhuriyet Bayramı (tatil) (Resmi tatil) (28 Ekim Perşembe yarım gün tatil, Perşembe günü tüm dersler yapılmayacaktır)
10 Kasım 2021 Çarşamba Atatürk'ü Anma Günü.
22 Kasım 2021 Pazartesi Dekanlıklarca dönem sonu sınavlarının planlanması ile ilgili bilgilerin Akademik Planlama Birimine iletmesi.
13 Aralık 2021 Pazartesi 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılı sonu sınav programının öğretim elemanlarına ilan edilmesi için son gün. Hata varsa 16 Aralık 2021 Perşembe gününe kadar düzeltmelerin ilgili birimlerce Akademik Planlama Birimine bildirilmesi. Kişisel plan için talep bildirilemez.
16 Aralık 2021 Perşembe 2021-2022 akademik yılı bahar yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin talep toplama ekranına girilmesi
17 Aralık 2021 Cuma Güz yarıyılında almakta olduğunuz bir dersten not almadan çekilmenin (W) son günü. Bu dersi programınızda açıldığı ilk dönemde almak mecburiyetindesiniz.
17 Aralık 2021 Cuma 2021-2022 akademik yılı bahar yarıyılında açılması planlanan yeni derslerin eksiksiz şekilde tamamlanmış formlarının Eğitim Komisyonu'na iletilmesi. Bu tarihten sonra yeni ders açma teklifi gündeme alınmayacaktır.
30 Aralık 2021 Perşembe 2021-2022 akademik yılı bahar yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin Akademik Planlama Direktörlüğü'ne iletilmesinin son günü
31 Aralık 2021 Cuma Dersler yapılmayacaktır
01 Ocak 2022 Cumartesi Yılbaşı günü tatili
06 Ocak 2022 Perşembe Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinden mali problemleri olanların bu problemlerini çözmeleri için son tarih. Mali problemlerini çözemeyen öğrenciler, yarıyıl sonu (final) sınavlarından sonra ders başarı durumunu göremez ve bahar dönemi ders kaydı yaptıramaz.
10 Ocak 2022 Pazartesi 2021-2022 güz yarıyılı final sınavları programının öğrencilere ilan edilmesi.
10-14 Ocak 2022 Pazartesi-Cuma Mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.
10-14 Ocak 2022 Pazartesi-Cuma Erasmus, World Exchange, kış okulu veya başka yolla üniversiteye gelen ve aynı programlar çerçevesinde yurt dışına gidecek Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için erken final verilmesi. Bu sınavları alacak öğrencilerin gidişleri kesinleşmiş olup kurumlarından bir belge ile ispatlanması gerekmektedir. Her yurt dışına gidecek öğrenciye bu sınav verilmez. Sadece eğitim tarihlerindeki çakışmalar nedeni ile bu sınav verilir. Bu konuda bir liste Uluslararası Akademik İlişkiler ve Programlar Birimi tarafından ilgili birimlere gönderilmek üzere en geç 24 Aralık 2021 Cuma gününe kadar Rektörlüğe iletilmesi gereklidir. Birimlere iletilen öğrenci listesindeki öğrencilere bölümce planlanan sınav günü bildirilir. Erken final hakkı verilen öğrencilerin tüm final sınavlarını erken final döneminde alması gerekir. Normal final döneminde sınavlara giremez.
14 Ocak 2022 Cuma 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılı derslerinin son günü. (Tıp Fakültesinin yıllık dersleri ve stajları devam ediyor.)
14 Ocak 2022 Cuma İngilizce Hazırlık Programı güz yarıyılı derslerinin kesilmesi.
17 Ocak 2022 Pazartesi 28 Ekim 2021 Perşembe günü yapılması planlanan derslerin yapılması
17-23 Ocak 2022 Pazartesi-Pazar (NA) not girişleri. İlgili dersin final sınavından en geç 1 (bir) hafta önce tamamlanmalıdır.
18 Ocak 2022 Salı 29 Ekim 2021 Cuma günü yapılması planlanan derslerin yapılması
19 Ocak 2022 Çarşamba 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılması planlanan derslerin yapılması
20 Ocak 2022 Perşembe Güz döneminde kayıt dondurmuş öğrenciler için İngilizce Seviye Belirleme Sınavı -
Sınav Saati 10:00
21 Ocak 2022 Cuma Tıp Fakültesi güz yarıyılında yapılan Sınıf 4 mesleki uygulama derslerinin son günü
21 Ocak 2022 Cuma Türkçe Hazırlık Programı güz yarıyılı derslerinin kesilmesi.
21 Ocak 2022 Cuma Güz döneminde kayıt dondurmuş öğrenciler için Türkçe Seviye Belirleme Sınavı - Sınav Saati 10:00
24 Ocak 2022 Pazartesi İngilizce Yeterlik Sınavı - SÖZLÜ SINAV Sınav Saati 10:00 (Bilgilendirmeler için https://bau.edu.tr/blogs/tr/5962-hazirlik-okulu-duyuru-ve-haberler linkini takip ediniz)
24 Ocak- 06 Şubat 2022 Pazartesi-Pazar 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılı Ön Lisans ve Lisans programları için yarıyıl sonu (final) sınavları. Tıp Fakültesi öğrencileri yıllık dersleri dışında aldıkları dönemlik derslerinin sınavına bu tarihlerde planlandığı şekilde gireceklerdir.
25 Ocak 2022 Salı İngilizce Yeterlik Sınavı - YAZILI SINAV - Sınav Saati 10:00 (Bilgilendirmeler için https://bau.edu.tr/blogs/tr/5962-hazirlik-okulu-duyuru-ve-haberler linkini takip ediniz)
26 Ocak 2022 Çarşamba Türkçe Yeterlik Sınavı - YAZILI VE SÖZLÜ SINAV Sınav Saati 10:00 (Bilgilendirmeler için https://www.bau.edu.tr/blogs/tr/15232-turkmer-duyuru-ve-haberler linkini takip ediniz)
27 Ocak 2022 Perşembe 26 Ocak 2022 Çarşamba günü yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İnternetten İlanı
28 Ocak 2022 Cuma 24-25 Ocak 2022 Pazartesi-Salı günleri yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarının internetten ilanı.
07 Şubat 2022 Pazartesi İngilizce Hazırlık Programı Bahar Dönemi derslerinin başlaması
07 Şubat 2022 Pazartesi Türkçe Hazırlık Programı Bahar Dönemi derslerinin başlaması
07 Şubat 2022 Pazartesi Tıp Fakültesi bahar yarıyılında yapılan Sınıf 4 mesleki uygulama derslerinin başlangıcı
08 Şubat 2022 Salı Güz yarıyıl sonu (final) notlarının son giriş tarihi (saat 09:00'a kadar).
08 Şubat 2022 Salı Güz yarıyıl sonu (final) notlarının ilanı (saat 23:59)
14-20 Şubat 2022 Pazartesi-Pazar 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılı bütünleme sınavları (Sistem bütünleme not girişine açık tutulacaktır)
14-22 Şubat 2022 Pazartesi-Salı Kurumlararası yatay geçiş, merkezi puanla kurum içi yatay geçiş, özel öğrenci başvurularının yapılması. İngilizce ve Türkçe Sınavları hakkında bilgi için başvuruyu takiben info@sfl.bau.edu.tr adresi ile temasa geçilmelidir.Geçerli dil yeterlik belgesi olanlar başvuru sırasında bu belgeyi başvuru alanına eklemek zorundadırlar.
15-17 Şubat 2022 Salı-Perşembe 2021-2022 güz dönemi sonunda, Ön Lisans ve Lisans programında azami süreleri sonunda ilişiği kesilecek olan öğrencilerin ilgili akademik birimlerce tespit edilmesi.
16 Şubat 2022 Çarşamba Erasmus, World Exchange vb. değişim programları ile giden öğrencilerin listesinin ÖİDB''ye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na iletilmesi için son gün
17-22 Şubat 2022 Perşembe-Salı GNO ile kurum içi yatay geçiş, çift ana dal, yan dal öğrenci başvurularının yapılması. İlanda başvuru neticelerinin nasıl duyurulacağı açıklıkla belirtilmelidir. Başvuran öğrenciler transkriptlerini, müfredat programdaki ders içeriklerini, varsa dil muafiyet belgelerini sisteme yüklemelidirler.
18 Şubat 2022 Cuma Tıp Fakültesi güz yarıyılında yapılan Sınıf 1-2-3 yıllık derslerinin son günü.
21 Şubat 2022 Pazartesi Güz yarıyıl bütünleme notlarının son giriş tarihi (öğlen saat 12:00'a kadar).
21 Şubat 2022 Pazartesi Güz yarıyıl sonu bütünleme notlarının ilanı (saat 23:59)
21 Şubat 2022 Pazartesi 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılı bütünleme sınav sonucuna göre GNO’ların güncellenmesi. (21 Şubat 2022 Pazartesi günü 23:59'a kadar tamamlanmalıdır)
21 Şubat 2022 Pazartesi Diş Hekimliği Fakültesi mesleki yıllık zorunlu dersler ve bölüm içi seçmeli derslerinin başlaması.(DHF tüm sınıflar)
21-22 Şubat 2022 Pazartesi-Salı 2021-2022 güz dönemi sonunda mezuniyet durumunda olan Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması.
23 Şubat 2022 Çarşamba İngilizce ve Türkçe Yeterlik Sınavı (Yabancı dil belgesi olmayan tüm Yatay yatay geçiş, Türkçe programlarda öğrenim görüp İngilizce programlara çit anadal çift ana dal ve yandal yan dal başvurusu yapan öğrenciler için)
23 Şubat 2022 Çarşamba Ek sınavı yapılacak derslerin listesi ve katılacak öğrenci listesinin Akademik Planlama Direktörlüğü'ne bildirilmesi
24 Şubat 2022 Perşembe 23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılan İngilizce ve Türkçe Yeterlik Sınavı sonuçlarının sisteme girilmesi, ilan edilmesi
25 Şubat 2022 Cuma Ek sınav tarihlerinin ilanı (Akademik Planlama Direktörlüğü)
28 Şubat - 04 Mart 2022 Pazartesi - Cuma 2021-2022 güz dönemi sonunda mezuniyet durumunda olan Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan Ek sınavlarının yapılması ve notlarının ÖİDB'na Dekanlıklarca iletilmesi
25-28 Şubat 2022 Cuma-Pazartesi GNO ile kurum içi yatay geçiş, çift ana dal, yan dal başvurularının ilgili birimlerce değerlendirilmesi
01 Mart 2022 Salı GNO ile kurum içi yatay geçiş, çift ana dal, yan dal başvuru sonuçlarının internetten ilanı
01 Mart 2022 Salı Yatay geçiş, çiftanadal çift ana dal, yandal yan dal kabullerinin GUI'ye aktarılması
04 Mart 2022 Cuma Tıp Fakültesi güz yarıyılında yapılan Sınıf 5 mesleki uygulama derslerinin son günü
   
  BAHAR YARIYILI
18 Şubat 2022 Cuma Tüm öğrenciler için geçmiş borçların ve Bahar dönemi (için) mali sorumluluklarının yerine getirilmesinin son günü. Kayıt döneminden önce mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin ders kaydı için SAP sistemi açılmaz ve normal ders kaydı süresince bu öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar.
28 Şubat 2022 Pazartesi Tıp Fakültesi bahar yarıyılında yapılan Sınıf 1 ve 2 derslerinin başlaması
01-04 Mart 2022 Salı-Cuma Ders kayıt dönemi. Ön lisans Ön Lisans ve lisans Lisans programlarındaki öğrencilerin (Uluslararası, Erasmus ve World Exchange öğrenciler dahil) internet üzerinden ders kayıtlarının yaptırmaları. Birinci sınıfa Bahar döneminde yeni kaydolan öğrencilerin (irregular öğrenciler) bazı derslerinin kayıtları SAP tarafından bazıları ise kendisi tarafından internetten üzerinden yapılacaktır. Yeni kaydolan irregular öğrenciler EKLE-SİL döneminde atanan derslerinde bazı düzeltmeler yapabilirler. Tıp Fakültesi öğrencileri dönemlik derslerine bu tarihlerde kaydolacaktır.
02-04 Mart 2022 Çarşamba-Cuma Yatay geçiş, Çift ana dal, Yan dal ve özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri. Kaydını tamamlamayan öğrenci hakkını kaybeder. Kayıt yaptıran öğrencilerin ders intibakı için ilgili birimlere gün içerisinde iletilmesi.
04 Mart 2022 Cuma Kayıt haftasında yeterli öğrenci kaydolmayan seçmeli dersler 04 Mart 2022 Cuma günü kapatılacaktır (saat 16:00) ve bu derslere kaydolan ön lisans Ön Lisans ve lisans Lisans öğrencilerinin 14-18 Mart 2022 tarihleri arasında (ekle-sil haftasında) internet üzerinden SAP sisteminden kendilerinin başka dersleri seçmeleri gerekir.
07 Mart 2022 Pazartesi 2021-2022 akademik yılı bahar yarıyılı ön lisans Ön Lisans ve lisans Lisans programları için derslerin başlaması. (Tıp Fakültesi bahar yarıyılında yapılan Sınıf 3 derslerinin başlangıcı)
12-13 Mart 2022 Cumartesi-Pazar Öğretime yeni başlayan (ilk defa programa kaydolan, dil yeterlilik sınavını başararak öğretime başlayan) öğrencilere temel derslerden MUAFİYET sınavlarının verilmesi ve notlarının ÖİDB'ye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi. Bu konu ile ilgili duyuru sınav verecek ilgili birimlerce öğrencilere yapılacaktır. Genel Eğitim Bölümü Uluslararası öğrencilerin almakta olduğu TLL1005-1006 derslerinin muafiyet sınavlarının organizasyonundan ve yapılmasından sorumludur.
14-18 Mart 2022 Pazartesi Cuma EKLE-SİL haftası. Tüm Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için ders ekleme - bırakma haftası
14 Mart 2022 Pazartesi Tıp Fakültesi bahar yarıyılında yapılan Sınıf 5 mesleki uygulama derslerinin başlangıcı
16 Mart 2022 Çarşamba Yeterli öğrenci kaydolmayan seçmeli dersler 16 Mart 2022 Çarşamba günü kapatılacaktır (saat 16:00) ve bu derslere kaydolan ön lisans Ön Lisans ve lisans Lisans öğrencilerinin 17 Mart 2022 tarihi saat 16:00'ya kadar internet üzerinden kendilerinin başka dersler seçmeleri gerekir. Bu tarihten sonra seçmeli ders seçimi ve kaydı yapılmayacaktır. Üzerinden ders düşen öğrencilere SMS üzerinden derslerinin düşürüldüğü hakkında bilgi verilecektir ama 17 Mart 2022 Perşembe günü sisteme bakarak düşürülen dersleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Yeterli öğrencisi olmayan derslerden açık kalması istenen seçmeli dersler için öğretim elemanının ders yüküne ücretlendirilmesine sayılmaz.
25 Mart 2022 Cuma Bahar dönemi için ara sınavların planlanması ve ilgili birimlerce ilan edilmesi. Her dersten en az bir ara sınav yapılması yönetmelik gereğidir. Yazılı sınavdan farklı yapılacak ara sınav, Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının hangi şekilde yapılacağı (sözlü, yazılı gibi) kararının Fakülte/Yüksekokul kurullarında karara bağlanarak Akademik Planlama Birimine bildirilmesi. Bu sınavlara itiraz yapıldığı zaman belgelenecek bir dokümanın olması gerekir (jüri raporu, kamera kaydı gibi). Lütfen Sınav Yönergesine bakınız.
5 Mart 2022 Cumartesi Erasmus & World Exchange programına gitmek için başvuran öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı.
11 Nisan 2022 Pazartesi Dekanlıklarca dönem sonu sınavlarının planlanması ile ilgili bilgilerin Akademik Planlama Birimine iletmesi.
23 Nisan 2022 Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Resmi tatil )
01 Mayıs 2022 Pazar Emek ve Dayanışma Günü
01 Mayıs 2022 Pazar Ramazan Bayramı Arifesi
02-04 Mayıs 2022 Pazartesi-Çarşamba Ramazan Bayramı (3 gün tatil)
09 Mayıs 2022 Pazartesi 2021-2022 akademik yılı bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınav (final) programının öğretim elemanlarına ilan edilmesi için son gün ve hata varsa 11 Mayıs 2022 tarihine kadar düzeltmelerin yapılması için Akademik Planlama Birimine bildirilmesi. Kişisel plan için talep bildirilemez.
13 Mayıs 2022 Cuma Bahar yarıyılında alınan bir dersten not almadan çekilmenin (W) son günü. Öğrenci bu dersi açıldığı ilk dönemde almak zorundadır.
16 Mayıs 2022 Pazartesi 2021-2022 akademik yılı yaz okulunda açılacak derslerin detaylı listesinin talep toplama ekranına girilmesi
18 Mayıs 2022 Çarşamba Mayıs Festivali (Mayfest)
19 Mayıs 2022 Perşembe Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Resmi tatil)
27 Mayıs 2022 Cuma İngilizce ve Türkçe Hazırlık Programı Bahar Dönemi derslerinin kesilmesi
30 Mayıs 2022 Pazartesi 2021-2022 akademik yılı yaz okulunda açılacak derslerin detaylı listesinin Akademik Planlama Direktörlüğü'ne iletilmesinin son günü
03 Haziran 2022 Cuma Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinden mali problemleri olanların bu problemlerini çözmeleri için son tarih. Mali problemlerini çözemeyen öğrenciler, yarıyıl sonu (final) sınavlarından sonra ders başarı durumunu göremez.
06 Haziran 2022 Pazartesi İngilizce Yeterlik Sınavı - SÖZLÜ SINAV Sınav Saati 10:00 (Bilgilendirmeler için https://bau.edu.tr/blogs/tr/5962-hazirlik-okulu-duyuru-ve-haberler linkini takip ediniz)
06 Haziran 2022 Pazartesi 2021-2022 akademik yılı bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınavları (final) programının öğrencilere ilan edilmesi.
06-10 Haziran 2022 Pazartesi-Cuma Bahar döneminde mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.
06-10 Haziran 2022 Pazartesi-Cuma Erasmus, world exchange veya başka yolla üniversiteye gelen ve aynı programlar çerçevesinde yurt dışına gidecek ön lisans Ön Lisans ve lisans Lisans öğrencileri için erken final verilmesi. Bu sınavları alacak öğrencilerin gidişleri kesinleşmiş olup kurumlarından bir belge ile ispatlanması gerekmektedir. Her yurt dışına gidecek öğrenciye bu sınav verilmez. Sadece eğitim tarihlerindeki çakışmalar nedeni ile bu sınav verilir. Bu konuda bir liste Uluslararası Ofis Direktörlüğü (UOD) tarafından ilgili birimlere gönderilmek üzere en geç 20 Mayıs 2022 Cuma gününe kadar Rektörlüğe iletilmesi gereklidir. Planlanan sınav tarihleri birimlere iletilen öğrenci listesindeki öğrencilere, dersin öğretim elemanına ve dersin bağlı olduğu bölüme bildirilir. Erken final hakkı verilen öğrencilerin tüm final sınavlarını erken final döneminde alması gerekir. Normal final döneminde sınavlara giremez.
07 Haziran 2022 Salı İngilizce Yeterlik Sınavı - YAZILI SINAV Sınav Saati 10:00 (Bilgilendirmeler için https://bau.edu.tr/blogs/tr/5962-hazirlik-okulu-duyuru-ve-haberler linkini takip ediniz)
08 Haziran 2022 Çarşamba Türkçe Yeterlik Sınavı - SÖZLÜ VE YAZILI SINAV Sınav Saati 10:00 (Bilgilendirmeler için https://www.bau.edu.tr/blogs/tr/15232-turkmer-duyuru-ve-haberler linkini takip ediniz)
09-17 Haziran 2022 Perşembe-Cuma Tıp Fakültesi 5.sınıf mesleki uygulama derslerinin bütünleme sınavları
10 Haziran 2022 Cuma 2021-2022 akademik yılı bahar yarıyılı derslerinin son günü. Tıp Fakültesinin yıllık dersleri devam ediyor. Tıp Fakültesi 5.sınıf mesleki uygulama derslerinin son günü.
10 Haziran 2022 Cuma 06-07 Haziran 2022 Pazartesi-Salı günü yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı ve 08 Haziran 2021 Çarşamba günü yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı Sonuçlarının internetten ilanı.
13 Haziran 2022 Pazartesi 02 Mayıs 2022 Pazartesi günü yapılması planlanan dersler yapılacaktır.
13 Haziran 2022 Pazartesi İngilizce ve Türkçe Hazırlık Programı yaz okulu derslerinin başlaması
14 Haziran 2022 Salı 03 Mayıs 2022 Salı günü yapılması planlanan dersler yapılacaktır.
15 Haziran 2022 Çarşamba 04 Mayıs 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan dersler yapılacaktır.
16 Haziran 2022 Perşembe 19 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılması gereken dersler yapılacaktır.
13-25 Haziran 2022 Pazartesi-Cumartesi (NA) not girişleri. İlgili dersin final sınavından en geç 1 (bir) hafta önce tamamlanmalıdır.
20 Haziran - 07 Temmuz 2022 Pazartesi-Perşembe Diş Hekimliği Fakültesi Final Haftası (DHF öğrencilerinin aldığı zorunlu mesleki dersler/alan içi seçmeli dersler)
20 Haziran - 03 Temmuz 2022 Pazartesi-Pazar Ön Lisans ve Lisans programları için bahar yarıyılı yarıyıl sonu (final) sınavları. Tıp Fakültesi öğrencileri yıllık aldıkları tıp dersleri dışındaki dönemlik derslerinin final sınavına bu tarihlerde planlandığı şekilde gireceklerdir.
23 Haziran 2022 Perşembe Tıp Fakültesi 1. ve 2. sınıflar için yıllık derslerin son günü.
24 Haziran 2022 Cuma Tıp Fakültesi 5.sınıf öğrencilerinden 2022-2023 akademik yılında intörn olacakların 2022-2023 akademik yılı ödemelerini yapmaları için son gün.
24 Haziran 2022 Cuma Tıp Fakültesi Sınıf 3 için yıllık derslerin son günü. Tıp Fakültesi 4.sınıf mesleki uygulama derslerinin son günü.
30 Haziran 2022 Perşembe Tıp Fakültesi Sınıf 6-İntörnlük Dönemi sonu
01 Temmuz 2022 Cuma Tıp Fakültesi Sınıf 6 (yeni İntörnlük Dönemi) başlangıç tarihi
05 Temmuz 2022 Salı Bahar yarıyılı sonu (final) notlarının son giriş tarihi (saat 09:00'a kadar)
05 Temmuz 2022 Salı Bahar yarıyılı yarıyıl sonu (final) notlarının ilan günü (23:59)
06 Temmuz 2022 Çarşamba Tıp Fakültesi 3. sınıf yıllık dersleri final sınavı.
07 Temmuz 2022 Perşembe Tıp Fakültesi 1. ve 2. sınıf yıllık derslerin final sınavı
08 Temmuz 2022 Cuma Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün tatil, dersler yapılmayacaktır)
11-12 Temmuz 2022 Pazartesi-Salı Kurban Bayramı (2 gün tatil)
15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Resmi tatil)
18 Temmuz 2022 Pazartesi 2021-2022 akademik yılı yaz okulunda açılması planlanan derslerin haftalık programının Akademik Planlama Birimi tarafından öğrencilere ilanının son günü.
18-24 Temmuz 2022 Pazartesi-Pazar 2021-2022 akademik yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavları (Sistem bütünleme not girişine açık tutulacaktır)
18-31 Temmuz 2022 Pazartesi- Pazar Diş Hekimliği Fakültesi Bütünleme Haftası (DHF öğrencilerinin aldığı zorunlu mesleki dersler/alan içi seçmeli dersler)
21 Temmuz 2022 Perşembe Tıp Fakültesi 3. sınıf yıllık derslerin bütünleme sınavı
22 Temmuz 2022 Cuma Tıp Fakültesi 1 ve 2. sınıf yıllık derslerin bütünleme sınavları
22 Temmuz 2022 Cuma İngilizce ve Türkçe Hazırlık Programı yaz okulu derslerinin kesilmesi
25 Temmuz 2022 Pazartesi 2022-2023 akademik yılı güz yarıyılında yeni açılacak ders ve programda yapılacak değişikliklerin Eğitim Komisyonu'na sunulmasının son günü. Kapsamı geniş olan değişikliklerin daha önceki tarihlerde sunulması işlem yapılmasında kolaylık sağlayacaktır.
26 Temmuz 2022 Salı Bütünleme sınav sonuçları bekletilmeden en son 26 Temmuz 2022 (saat 09:00'a kadar)
26 Temmuz 2022 Salı 2021-2022 akademik yılı bahar yarıyılı bütünleme sınav sonucuna göre GNO’ların saat 23:59' a kadar güncellenmesi.
27 Haziran - 01 Temmuz 2022 Pazartesi-Cuma Tıp Fakültesi 4.sınıf mesleki uygulama derslerinin bütünleme sınavları
29 Temmuz 2022 Cuma Mezuniyet derecesine giren öğrencilerin derece sıralamalarının akademik birim yönetim kurulları kararları ile Rektörlüğe ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na iletilmesi. Öğlen Saat 12:00. Mezun olan öğrencilerin sıralaması bu karardan sonra değiştirilemez. Ara sınıfların derece sıralaması yeni akademik yılın Ekim ayı sonunda kesinleşir.
31 Temmuz 2022 Pazar Mezuniyet Töreni
  YAZ OKULU
27-29 Temmuz 2022 Çarşamba-Cuma Yaz okulu ders kayıtları. Yaz okulunda EKLE-SİL dönemi ve dersten çekilme yoktur.
28 Temmuz 2022 Perşembe Yaz okulunda açılma koşullarını sağlamayan ve kapanması gereken dersler Akademik Planlama Direktörlüğü tarafından saat 11:00 civarında kapatılacak ve üzerinden ders düşen öğrencilere SMS ile bilgi verilecektir. Öğrencilerin sistemlerinden alacağı dersleri 28 Temmuz 2022 Perşembe günü son kez kontrol etmeleri gerekir. Eğer açılmadığı için üzerinden düşürülen ders varsa öğrenci 28 Temmuz 2022 tarihinde sistem üzerinden başka bir ders seçebilir. Şartları sağlamayıp açık kalması gereken dersler yükten sayılmaz ve ücret ödemesi yapılmaz.
29 Temmuz 2022 Cuma 2021-2022 yaz okulu ders alan öğrencilerin mali işlemlerini tamamlaması için son gün. Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilerin yaz okulu kaydı düşürülür. Yeterli öğrencisi olmayan yaz okulu dersi kapatılır. Üzerinden ders düşürülen öğrencilerin 29 Temmuz 2022 Cuma gününden sonra mali problemlerini çözümleyerek silinen derslerinin tekrar üzerlerine atanması mümkün değildir.
29 Temmuz 2022 Cuma İngilizce Yeterlik Sınavı. Sınav Saati 10:00 (Bilgilendirmeler için https://bau.edu.tr/blogs/tr/5962-hazirlik-okulu-duyuru-ve-haberler linkini takip ediniz)
01 Ağustos 2022 Pazartesi Yaz okulunda derslerin başlaması
01 Ağustos - 16 Eylül 2022 Pazartesi-Cuma Ön Lisans ve Lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler için yaz okulu dönemi. Yaz okulu sonu sınavları son haftada yapılacaktır. Bütünleme sınavı yoktur.
01 Ağustos 2022 Pazartesi Türkçe Yeterlik Sınavı Sınav Saati 10:00 (Bilgilendirmeler için https://www.bau.edu.tr/blogs/tr/15232-turkmer-duyuru-ve-haberler linkini takip ediniz) Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30
02 Ağustos 2022 Salı 01 Ağustos 2022 Pazartesi günü yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı sonuçlarının internetten ilanı
03 Ağustos 2022 Çarşamba 29 Temmuz 2022 Cuma günü yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı ve sonuçlarının internetten ilanı
15 Ağustos 2022 Pazartesi 2022-2023 akademik yılı güz yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin talep toplama ekranına girilmesi
29 Ağustos 2022 Pazartesi 2022-2023 akademik yılı güz yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin Akademik Planlama Birimine iletilmesi.
30 Ağustos 2022 Salı Zafer Bayramı (Resmi tatil)
12-16 Eylül 2022 Pazartesi-Cuma Yaz okulunda mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.
16 Eylül 2022 Cuma Yaz okulu derslerinin son günü
19 Eylül 2022 Pazartesi 30 Ağustos 2022 Salı günü yapılması planlanan dersler yapılacaktır.
21 Eylül 2022 Çarşamba Yaz okulunda alınan derslerin notlarının son giriş tarihi (saat 17:59).
21 Eylül 2022 Çarşamba Yaz okulunda alınan derslerin notlarının ilanı (saat 10:00)
23 Eylül 2022 Cuma 2021-2022 bahar ve yaz okulu sonunda Ön Lisans ve Lisans programında azami süreler sonunda ilişiği kesilecek olan öğrencilerin ilgili akademik birimlerce tespit edilmesi.
26 Eylül 2022 Pazartesi 2021-202 bahar ve yaz okulu sonunda Ön Lisans ve Lisans programında azami süreler sonunda ilişiği kesilecek olan öğrencilerin ÖİDB Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilişiklerinin kesilmesi.
28-29 Eylül 2022 Çarşamba-Perşembe 2021-2022 bahar ve yaz okulu sonunda mezuniyet durumunda olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması.
30 Eylül 2022 Cuma Ek sınavı yapılacak derslerin listesi ve katılacak öğrenci listesinin Akademik Planlama Direktörlüğü'ne bildirilmesi
03 Ekim 2022 Pazartesi Ek sınav tarihlerinin ilanı (Akademik Planlama Direktörlüğü)
05-07 Ekim 2022 Çarşamba-Cuma 2021-2022 Yaz okulu sonunda mezuniyet durumunda olan Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK Ek sınavlarının yapılması ve notlarının ÖİDB'na Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na Dekanlıklarca iletilmesi