Eğitim Lisansüstü Programları Hakkında

Toplumsal yaşamın eşit ve adil bir şekilde devamı,  birey ve toplum bilincinin inşası için eğitim dönüştürücü bir güce sahiptir. Pek çok küresel sorunun olduğu günümüz dünyasında  bilinçli bireylerin varlığı, sadece toplumlar için değil küresel düzen için de büyük önem taşımaktadır.

Çağdaş ihtiyaçları karşılamaya hazır, yeniliklere kolayca uyum sağlayabilen, daha yaşanılabilir bir dünya yaratma hevesine sahip,  yeni nesil eğitim liderleri ve akademisyenler yetiştirebilmek en temel amacımızdır. Bu amacımızı gerçekleştirebilmek için geleceğin eğitimcilerine uygulamalı eğitim modeliyle profesyonel anlamda gelişmelerini sağlayabilecekleri destekleyici, yenilikçi ve zorlayıcı bir eğitim modeli sunmaktayız.

Prof. Dr. Derin ATAY

Eğitim Lisansüstü Programları Direktörü